Studium wykonalności projektów inwestycyjnych w drodze o ubieganie się o dotacje UE - warsztaty.

O szkoleniu

Przedsiębiorstwa i instytucje planujące realizację inwestycji z udziałem środków finansowych UE muszą liczyć się z koniecznością opracowania studium wykonalności.
Jak to zrobić dobrze? Zapraszamy na praktyczne warsztaty wykorzystujące narzędzia IT, które znacznie ułatwiają przeprowadzenia analiz opłacalności projektów infrastrukturalnych JŚT oraz inwestycyjnych w sektorze MŚP !!!

Szkolenie polecamy zarówno osobom o dużym doświadczeniu przy realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności jak również tym osobom, które w nowej perspektywie budżetowej UE będą starały się o dofinansowanie swoich projektów z funduszy UE. Wiedza oraz doświadczenie nabyte na szkoleniu pozwoli na opracowanie matrycy logicznej oraz studium wykonalności projektu inwestycyjnego w ramach funduszy skierowanych do samorządów i podmiotów prywatnych.

Korzyści dla uczestników:

Zapoznanie się z metodyką, narzędziami i technikami przygotowania studium wykonalności,
Nabycie praktycznej umiejętności sporządzania analiz będących częścią studium,
Zapoznanie się z kryteriami i wymogami stosowanymi przez oceniających studium wykonalności,
poznanie najnowszych informacji dotyczących zagadnień Studium wykonalności inwestycji w ramach funduszy UE na lata 2007-2013,
poznanie zróżnicowanych narzędzi i technik umożliwiających opracowanie Studium wykonalności,
poznanie dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń w zakresie pracy nad aspektami merytorycznymi i finansowymi Studium wykonalności,
zmotywowanie do przygotowywania studium wykonalności,
zmotywowanie do weryfikacji studium wykonalności opracowanych przez zewnętrznych wykonawców (np. firmy doradcze)
Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia prowadzone będą metodą prezentacji teorii i poparcia jej praktyką oraz ćwiczeniami (pracą własną uczestników). Wykład polegać będzie na przedstawieniu materiału teoretycznego z ukierunkowaniem na przekazanie informacji niezbędnych dla praktycznego sporządzenia poszczególnych części studium wykonalności, ze szczególnym uwzględnieniem montażu finansowego wymaganego w projektach inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE.

Zajęcia praktyczne:

ćwiczenia indywidualne i grupowe, prowadzące do pozyskania umiejętności sporządzenia najważniejszych studium wykonalności,
analizy przypadków,
dyskusja nad przedstawionymi opracowaniami,
prezentacja poszczególnych opracowań
Ćwiczenia obejmować będą przeprowadzenie analizy finansowej i ekonomicznej projektu (analiza społecznych kosztów i korzyści) dla przykładowego projektu infrastrukturalnego. Możliwe jest, w przypadku szkolenia zamkniętego, przygotowanie przez uczestników zajęć analizy „własnego” przypadku (wymaga to jednak dostarczenia trenerowi wcześniej materiałów, w celu ich opracowania dla potrzeb prowadzonych zajęć).
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie polecamy dla:

Pracowników urzędów samorządowych.
Pracowników podmiotów publicznych podlegających samorządom.
Osób lub instytucji chcących rozwinąć posiadaną wiedzę dotyczącą funduszy UE oraz umiejętności samodzielnego sporządzania aplikacji o dotacje.
Osób posiadających podstawową znajomość funduszy strukturalnych i programów operacyjnych (np. doświadczenia praktyczne lub wcześniejszy udział w szkoleniach, seminariach bądź konferencjach poświęconych w/w problematyce).

Program szkolenia

Dzień I

Wprowadzenie do projektu inwestycyjnego.
Po co i jak studium wykonalności należy prawidłowo opracować?
Analiza obecnej sytuacji na obszarze objętym planowanym przedsięwzięciem.
Identyfikacja i cele projektu.
Analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych. Analiza techniczna.
Jak prognozować, czyli jak bardzo ostrożne/optymistyczne podejście przyjąć?
Typy projektów inwestycyjnych i sposoby ich finansowania – ogólny, tabelaryczny przegląd programów wspierających inwestycje na lata 2007-2013 m.in. -

Regionalny Program Operacyjny;
Program Operacyjny - Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dzień II

MATRYCA LOGICZNA jako wstęp do logiki interwencji w ramach Studium wykonalności - metodologia opracowania matrycy logicznej.
Praktyczne WARSZTATY dotyczące tworzenia matrycy logicznej projektu inwestycyjnego w ramach projektów realizowanych przez uczestników.

STUDIUM WYKONALNOŚCI - metodologia Studium wykonalności w ramach funduszy UE na lata 2007-2013 z uwzględnieniem różnic wynikających z poszczególnych
Regionalnych Programów Operacyjnych.

STUDIUM WYKONALNOŚCI - metodologia Studium wykonalności:

analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu
logika interwencji
analiza odbiorców projektu
analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora
Analiza ekonomiczna i finansowa – w projektach inwestycyjnych:

Wprowadzenie, różnice pomiędzy analizą finansową i analizą ekonomiczną,

Dzień III

ANALIZA FINANSOWA:

Źródła finansowania projektu,
Projekcja przepływów pieniężnych projektu,
Ustalenie poziomu dofinansowania projektu z funduszy UE – luka finansowa,
Wskaźniki efektywności inwestycji: FNPV/C, FRR/C, B/C-C,
Wskaźniki efektywności finansowej z kapitału własnego: FNPV/K, FRR/K, B/C-K,
Weryfikacja finansowej trwałości projektu.
ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA:

Metoda wielokryteriowa,
Analiza kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych,
Wskaźniki efektywności inwestycji z uwzględnieniem kosztów i korzyści : ENPV, ERR.
ANALIZA WRAŻLIWOŚCI/RYZYKA.

WARSZTAT

ANALIZA PRZYKŁADOWYCH STUDIÓW WYKONALNOŚCI W PERSPEKTYWIE OKRESU REALIZACJI PROJEKTÓW W LATACH 2007-2013.

Czas trwania

3 dni - 24 godziny

Prelegenci

Aleksandra Klimczuk
Ekonomistka, trener i konsultant zarządzania z licencją Thames Valley University w Londynie. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: zarządzania projektami, zarządzania zmianą, przywództwa, komunikacji, zarządzania zespołem i przedsiębiorczości. Akredytowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości doradca w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych na inwestycje. Akredytowany doradca i trener Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego. Posiada bogate doświadczenie w planowaniu i wdrażaniu projektów inwestycyjnych i szkoleniowych oraz kierowaniu zespołami, w tym m.in. w samorządzie lokalnym. Praktyk w realizacji usług związanych z planowaniem strategicznym i rozwojem przedsiębiorczości.

Dominik Zajk
Trener biznesu w obszarze zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej, przedsiębiorczości, szkoleniach miękkich – szczególnie negocjacje, komunikacja, komunikacja w projektach, skuteczna sprzedaż, obsługa klienta, wystąpienia publiczne.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami, Wyższej Szkoły Finansów i Rachunkowości, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Dyrektor Zarządzający firmy HMD Consulting, Prezes Zarządu Organizacji Pozarządowej.

Współpracownik i konsultant firm w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Praktyk w zakresie zarządzania nieruchomościami, zarządzania projektami deweloperskimi, wdrażania projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych min. U.E.

Ekspert w ramach Inicjatywy Technologicznej I Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

www.dominikzajk.pl

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Łazienkowski

00-465 Warszawa

ul. 29 Listopada 3b

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Promocja ! 2 os. z jednej firmy 5 % rabatu.
1 750
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe, catering
Zapisz się

Organizator

HMD Consulting
05-230 Kobyłka
ul. Władysława Łokietka16A/1
woj. mazowieckie
Misją firmy HMD Consulting jest dostarczenie nowoczesnych, kompleksowych i profesjonalnych rozwiązań biznesowych dla polskich przedsiębiorców działających na otwartym rynku europejskim. Nasze usługi realizujemy w oparciu o ideę marketingu partne...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty w terminie 10 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia na szkolenie do organizatora na nr rachunku bankowego: PKO BP 95 1020 1055 0000 9402 0228 1731 Organizator ma prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia bez podanie przyczyny. Rezygnacja ze szkolenia przez uczestnika jest możliwa w przypadku odwołania uczestnictwa najpóźniej na 35 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia, po tym terminie uczestnik musi opłacić 100 % kosztów szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali konferencyjnej. Cena szkolenia nie zawiera noclegu. Osoby zainteresowane dokonaniem rezerwacji noclegu proszę o zawarcie tej informacji w polu Uwagi przy dokonywaniu zgłoszenia na szkolenie.

Zgłoszenia na szkolenie można dokonać elektronicznie na stronie www.hmd.pl/szkolenia

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać wersje do wydruku i przesłać do Naszego biura faksem na numer (0-22) 427-56-16

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

HMD Consulting
05-230 Kobyłka ul. Władysława Łokietka16A/1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!