Studium wykonalności – zamawianie i odbiór od wykonawcy.

O szkoleniu

DLACZEGO SZKOLENIE „Studium wykonalności–zamawianie i odbiór od wykonawcy.”?

Jakość przygotowania studium wykonalności zazwyczaj decyduje o tym, czy projekt zostanie pozytywnie oceniony i skierowany do dofinansowania, natomiast najczęściej przygotowanie studium jest zlecane firmie zewnętrznej w drodze przetargu.

Aby mieć pewność, że otrzymamy dobrą jakość studium wykonalności, już na etapie zlecania należy mieć określone warunki jakościowe studium oraz formę współpracy i odebrania gotowego dzieła. Jest to niezmiernie ważny element, ponieważ jeśli nie zawrzemy tego w umowie z Wykonawcą, najprawdopodobniej otrzymamy od niego słabe studium, które zostanie również słabo ocenione, a co za tym idzie może doprowadzić do tego, że projekt nie otrzyma dofinansowania.

Na naszym szkoleniu uczestnicy otrzymają odpowiedzi na pytania:

jak wybrać właściwego Wykonawcę studium wykonalności?
jak określić w umowie konstrukcję współpracy z wykonawcą, oraz w jaki sposób sprawdzić otrzymane dzieło?
jak ocenia studium Ekspert z Komisji Oceny Projektów - co sprawdza w pierwszej kolejności, jakie wskaźniki muszą mu się zgadzać aby dalej oceniać projekt, w jaki sposób weryfikuje poprawność studium?
Trener prowadzący szkolenie jest Ekspertem od kilkunastu lat oceniającym projekty unijne i studia wykonalności. W trakcie poszczególnych bloków omówione zostaną podstawowe błędy identyfikowane przy konstruowaniu studium wykonalności oraz metody i techniki weryfikacji SW.

Podczas ćwiczeń przy użyciu laptopów uczestnicy nauczą się tworzenia arkuszy analitycznych na przykładzie projektów z wybranych sektorów, oraz zostanie zaprezentowane i omówione przykładowe SW.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie jest kierowane do wszystkich osób zainteresowanych przygotowaniem, odbiorem oraz oceną studium wykonalności, w szczególności:

Pracowników instytucji publicznych, przedstawicieli JST i ich jednostek organizacyjnych, administracji publicznej, pracowników szkół wyższych i jednostek naukowych, instytucji kultury, instytucji zdrowia publicznego,
Pracowników, współpracowników organizacji pozarządowych,
Osób, które chcą być zaangażowane w przygotowywanie lub ocenę studium wykonalności

Program szkolenia

Dzień 1: 10.00 – 17.15
Dzień 2: 9.00 – 16.15

1. Funkcje, cele i logika Studium Wykonalności z perspektywy zamawiającego:

- cel studium wykonalności;
- definicje i podstawowe zasady przygotowania;
- uwarunkowania projektu analizowane w studium wykonalności.

2. Przedstawienie struktury studium wykonalności i omówienie kluczowych zagadnień.
3. Logika i chronologia pracy nad studium wykonalności.
4. Analiza finansowa w ramach studium - zagadnienia praktyczne/ćwiczenia na konkretnych przykładach:

- sporządzanie założeń do analizy finansowej - zakres i źródła założeń w poszczególnych sektorach;
- budowanie projekcji przepływów pieniężnych - wyliczenie zmian wartości pieniądza w czasie;
- tworzenie komputerowego modelu finansowego projektu w arkuszu kalkulacyjnym - zasady i techniki łączenia arkuszy kalkulacyjnych;
- ustalenie poziomu wsparcia projektu ze środków pomocowych z uwzględnieniem wskaźnika luki w finansowaniu zgodnie z wytycznymi dla okresu wdrażania funduszy na lata 2007 – 2013 oraz 2014-2020 - wyliczenie luki w finansowaniu;
- określenie finansowej efektywności inwestycji - wyliczanie NPV i IRR;
- weryfikacja finansowej wykonalności;
- sprawozdania finansowe;
- struktura i weryfikacja bilansu, rachunku wyników i Cash flow.

5. Analiza ekonomiczna projektów w ramach studium wykonalności - zagadnienia praktyczne/ćwiczenia na konkretnych przykładach:

- efektywność finansowa a efektywność ekonomiczna projektu - proces podejmowania decyzji w wymiarze finansowym i ekonomicznym - zasadność finansowania środkami publicznymi;
- określenie i kwantyfikacja korzyści społecznych;
- metody i techniki wyliczania kosztów i korzyści społecznych;
- analiza kosztów i korzyści - prezentacja metody - analiza społeczno-ekonomiczna projektów inwestycyjnych - analiza finansowa projektów inwestycyjnych;
- analiza efektywności kosztowej - prezentacja metody;
- analiza wielokryterialna - prezentacja metody.

6. Analiza ryzyka projektu

- analiza wrażliwości;
- analiza ryzyka - pojęcie ryzyka i wrażliwości, wpływ ryzyka i wrażliwości na proces podejmowania decyzji w studium wykonalności;
- struktura analizy.

7. Decyzja o przystąpieniu do realizacji projektu inwestycyjnego podejmowana w oparciu o informacje wynikające z analizy Studium Wykonalności

- analiza informacji wynikających ze Studium Wykonalności;
- wnioski i zasady ich formułowania;
- zasady podejmowania decyzji przez Inwestorów - ocena projektu inwestycyjnego pod względem jego wykonalności, analiza uzyskanych informacji pod kątem oceny sensowności i zasadności podejmowania inwestycji oraz określenie prawdopodobieństwa, że projekt inwestycyjny zaspokoi potrzeby beneficjentów.

W trakcie poszczególnych bloków omówione zostaną podstawowe błędy identyfikowane przy konstruowaniu studium wykonalności metody i techniki weryfikacji studium wykonalności.

Przeprowadzone zostaną ćwiczenia:

- prezentacja powiązanych arkuszy kalkulacyjnych prezentujących proces podejmowania decyzji w wymiarze finansowym i ekonomicznym;
- praktyczne tworzenie arkuszy analitycznych na przykładzie projektów z wybranych sektorów;
- prezentacja i omówienie przykładowego studium wykonalności.


Ramowy plan dnia:
Blok szkoleniowy - 1h 30 min.
Przerwa 15 min.
Blok szkoleniowy - 1h 30 min.
Przerwa 45 min.
Blok szkoleniowy - 1h 30 min.
Przerwa 15 min.

Czas trwania

Dzień 1: 10.00 – 17.15
Dzień 2: 9.00 – 16.15

Prelegenci

Artur Bartoszewicz

Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej od 16 lat zajmujący się tematyką pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy UE. Członek społecznego Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej powołanego przy Ministerstwie Gospodarki. Pracował m.in. w Agencji Techniki i Technologii oraz Rządowym Centrum Studiów Strategicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Kraków

31-532 Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Grzegórzecka 33, Kraków

31-532 Kraków

Grzegórzecka

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
netto
1 070
Cena zawiera:
  • Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Zapisz się

Organizator

Europoint
31-532 Kraków
ul. Grzegórzecka 33
woj. małopolskie
Firma Szkoleniowo-Doradcza EUROPOINT powstała w 2003 roku i od początku swojej działalności zajmuje się organizacją szkoleń o tematyce unijnej oraz doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Oferta szkoleniowa została następnie rozbudo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego za pomocą faxu lub na adres:
EUROPOINT Group
31-532 Kraków

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Europoint
31-532 Kraków ul. Grzegórzecka 33
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!