Supply chain management (SCM). Zarządzanie łańcuchem dostaw

O szkoleniu

Supply chain management (SCM), to specjalistyczne szkolenie poświęcone tworzeniu i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Nie musimy nikogo przekonywać, że kontrola i zarządzanie łańcuchem dostaw na każdym jego etapie jest kluczowa dla zapewniania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa niezależnie od branży czy segmentu rynku, na którym funkcjonuje. Przerwanie supply chain (łańcucha dostaw) przynoszą trudne do ocenienia skutki. Jak tworzyć bezpieczne łańcuchy dostaw, o tym między innymi opowiemy na szkoleniu z zarządzania łańcuchami dostaw.

GRUPA DOCELOWA SZKOLENIA "SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM). ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW"

Od ponad dwudziestu lat skutecznie wspieramy rozwój kompetencji zawodowe managerów i specjalistów odpowiedzialnych za procesy logistyczne. Szkolenie z supply chain management rekomendujemy managerom i specjalistom związanym z:

 • zarządzaniem logistyką,
 • planowaniem produkcji,
 • organizacją przepływu materiałów,
 • zaopatrzeniem i zakupami,
 • logistyką magazynową,
 • zarządzaniem dystrybucją.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnictwo w szkoleniu "Supply chain management (SCM). Zarządzanie łańcuchem dostaw" umożliwia poznanie m.in.:

 • podstawowych mechanizmów funkcjonowania łańcuchów dostaw,
 • wagi struktur organizacyjnych firm dla skutecznego i sprawnego realizowania zadań biznesowych,
 • wagi integracji procesów biznesowych w firmach i pomiędzy firmami,
 • wagi relacji biznesowych wewnątrz firmy i pomiędzy firmami,
 • zjawiska wzmocnienia popytu występujące w łańcuchach dostaw oraz jego główne przyczyny,
 • konsekwencji występowania efektu "byczego bicza" dla uczestników łańcuchów dostaw,
 • możliwości ograniczenia negatywnego wpływu efektu "byczego bicza" na efektywność firm i łańcuchów dostaw,
 • wpływu dostępu do pełnej, bieżącej informacji rynkowej na funkcjonowanie firm i łańcuchów dostaw.
Kto powinien wziąć udział?

Opierając się na naszym doświadczeniu udział w szkoleniu z kosztów logistyki rekomendujemy managerom i specjalistom odpowiedzialnym za:

 • zarządzanie procesami logistycznymi i ich optymalizację pod kątem kosztów,
 • zarządzanie łańcuchem dostaw

Program szkolenia

1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHAMI DOSTAW - ZWIĄZEK MIĘDZY LOGISTYKĄ A ŁAŃCUCHAMI DOSTAW

 • Łańcuch dostaw - modny termin czy zjawisko gospodarcze - próba zdefiniowania pojęcia
 • Procesowe czy funkcjonalne podejście do zarządzania w firmach
 • Ewolucyjne przejście od logistyki dystrybucji do zintegrowanych łańcuchów dostaw
 • Klient wewnętrzny i zewnętrzny w łańcuchach dostaw

2. BUDOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW W CELU RACJONALNEGO OBSŁUŻENIA KLIENTA

 • Pięć podstawowych zasad budowania łańcucha dostaw - od strategii po mierniki łańcucha
 • Elementy składowe łańcucha dostaw - struktura, procesy, relacje w łańcuchach dostaw, procesy integracyjne w łańcuchach dostaw
 • Podstawowe cele tworzenia zintegrowanych łańcuchów dostaw - współpraca dla wspólnych korzyści biznesowych uczestników łańcuchów
 • Efekt Forrestera ("byczego bicza") wzmocnienie popytu w łańcuchach dostaw - przyczyny powstawania i możliwości zapobieganie powstawania efektu wzmocnienia popytu
 • Lokalizacja zapasów w łańcuchach dostaw - koszty vs. poziom obsługi klienta

3. MODELE ŁAŃCUCHÓW DOSTAW - GŁOS PRAKTYKÓW NA TEMAT BUDOWANIA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

 • Podstawowe procesy realizowane w łańcuchach dostaw - planowanie, strategiczne zakupy, wytwarzanie, dystrybucja, logistyka zwrotna
 • SCOR popularny model referencyjny łańcucha dostaw - zbiorowa mądrość setek małych, średnich i dużych firm
 • GSCF model konkurencyjny w stosunku do SCOR - inne spojrzenie na rolę uczestników łańcuchów dostaw
 • Lider w łańcuchu dostaw - partnerstwo czy przywództwo w łańcuchu dostaw

4. PROGNOZA, PLAN I HARMONOGRAM W FIRMIE I ŁAŃCUCHACH DOSTAW - HORYZONTY, FUNKCJE I ZALEŻNOŚCI

 • Planowanie sprzedaży i operacji (Sales and Operations Planning) w firmach
 • Master Production Schedule - główny harmonogram produkcji w firmach
 • Material Requirements Planning - planowanie potrzeb materiałowych w firmach
 • Prognozowanie w łańcuchach dostaw - co jest dokładniejsze prognoza czy informacja o popycie - prawa prognozowania

5. STUDIA PRZYPADKU - ANALIZA REORGANIZACJI ŁAŃCUCHÓW DOSTAW I ZMIAN W ICH FUNKCJONOWANIU NA PRZESTRZENI LAT

 • Reorganizacja łańcucha dostaw producenta części samochodowych - przyczyny, metody, cele, efekty
 • Reorganizacja łańcucha dostaw producenta kosmetyków - przyczyny, metody, cele, efekty
 • Partnerstwo, ryzyko, koszty, konflikty, utrata autonomii, korzyści i zyski uczestników łańcuchów dostaw

6. WYBRANE STRATEGIE ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

 • Kompresja czasu - skracania czasu cykli przepływów fizycznych i informacji w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej
 • Maksymalne wykorzystania aktywów łańcucha - maszyn, urządzeń, obiektów, środków transportu oraz kapitału społecznego dla uzyskania przewagi konkurencyjnej
 • Korzystania z usługodawców i wykonawców zewnętrznych - 3Party Logistics, outsourcing vs. insourcing
 • Lean Management - strategia i zasady tworzenia wartości dla klienta przez eliminację strat i marnotrawstwa w łańcuchach dostaw
 • Funkcjonalne czy innowacyjne łańcuchy dostaw - jaki łańcuch wybrać dla swojego produktu
 • Elastyczność, adaptacja do zmiennych potrzeb, uwzględnienie potrzeb partnerów w łańcuchach dostaw - całościowe
 • Spojrzenie na przepływy w łańcuchu dostaw

7. INTEGRACJA CELÓW, STRUKTUR, PROCESÓW I RELACJI W ŁAŃCUCHACH DOSTAW

 • Dojrzałość łańcuchów dostaw - zakres integracji procesów, struktur i relacji
 • Typy relacji w łańcuchach dostaw - od jednorazowej transakcji do aliansu strategicznego
 • Kiedy warto zapraszać partnerów biznesowych do współpracy dla wspólnego dobra
 • Dziesięć przykazań dla uczestników łańcuchów dostaw

8. MIERNIKI FUNKCJONOWANIA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

 • Mierniki skuteczności skierowane na obsługę klienta - dostawa doskonała, elastyczność łańcucha dostaw
 • Mierniki efektywności funkcjonowania łańcucha dostaw - wskaźnik rotacji zapasami, czas cyklu C2C

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

DR BOGDAN KROKER

Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i łańcuchem dostaw.

Karierę zawodową rozpoczynał w japońskim koncernie ITOCHU Corporation, gdzie odpowiadał m.in. za planowanie zakupów i sprzedaży, zarządzanie zapasami oraz organizację transportu i spedycji.

W latach 1997–1999 Production Control & Logistics Manager w Delphi Automotive Systems zakres jego odpowiedzialności obejmował całe spektrum działań związanych z organizacją produkcji, zarządzaniem zapasami, pracą magazynów. Brał udział we wdrożeniach systemu SAP/R3 i systemu zarządzania jakością QS9000.

Od końca 1999 roku Kierownik Działu Logistyki i Zakupów w TRW Steering Polska S.A. kierował projektami: zorganizowania działu logistyki wg. standardów amerykańskich oraz wdrożenia systemu ISO9000.

W roku 2000 związany z Cussons Polska S.A. na stanowisku Kierownika Planowania Materiałowego gdzie wdrażał moduły Distribution Requirements Planning, Master Production Schedule i Capacity Planning w systemie MFG PRO.
Następnie pracował w jako Office & Logistics Manager w TYCO Electronics gdzie kierował działem logistyki.

W latach 2003–2007 Senior Consultant w KPMG w dziale Risk and Advisory Services doradzał klientom KPMG w zakresie analizy i usprawnienia procesów logistycznych (analiza procesów zakupowych, transportowych magazynowych, racjonalizacja sieci magazynów, ocena efektywności procesów i analiza ryzyka, wdrażanie lean management w łańcuchach dostaw).

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS), studiów podyplomowych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej oraz w Instytucie Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej. W Katedrze Logistyki SGH obronił pracę doktorską na temat zastosowania koncepcji lean management w łańcuchach dostaw w polskim przemyśle.
Posiada certyfikat kompetencji zawodowych "European Senior Logistician" wydany przez ELA (European Logistics Association).

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 740
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena promocyjna
w ramach projektu "Profesjonalny Indywidualista 2023".
1 000
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.
03-257 Warszawa
Echa Leśne 27C
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.
03-257 Warszawa Echa Leśne 27C
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!