Szkolenie: Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/swiadczenia-pieniezne-z-ubezpieczenia-chorobowegoi-wypadkowego-45344-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu dokumentacji do wypłaty świadczeń na wypadek choroby i macierzyństwa
Korzyści dla uczestników:
• Uczestnicy będą znali aktualny stan prawny dotyczący świadczeń na wypadek choroby
i macierzyństwa.
• Uczestnicy będą stosowali w praktyce nowe przepisy z zakresu świadczeń na wypadek choroby
i macierzyństwa.

Szkolenie skierowane jest do:

• Komórki finansowo – księgowe, kadrowo-płacowe

Program szkolenia:

1. Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz świadczeń w choroby i macierzyństwa. Przypadki,
w których ubezpieczony nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego, świadczenia
rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku opiekuńczego. Okres, przez który
przysługują poszczególne zasiłki, ustalenie okresu zasiłkowego / Zasady postępowania w razie
braku kodu A/
2. Zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich, nowy wzór druku zaświadczenia lekarskiego
3. Wysokość zasiłków, obniżenie wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego w razie dostarczenia zaświadczenia lekarskiego po terminie.
4. Możliwość i warunki skorzystania przez pracownicę z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, kiedy z dodatkowego urlopu może korzystać ojciec dziecka, możliwość podejmowania pracy w czasie urlopu dodatkowego, zmniejszenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego, otrzymanie zasiłku chorobowego lub opiekuńczego w okresie urlopu dodatkowego, urlop ojcowski i zasiłek dla ojca.
5. Zasiłek opiekuńczy w razie pracy zmianowej rodziców, dodatkowy zasiłek opiekuńczy na
nowonarodzone dziecko w okresie pobytu matki w szpitalu, zasiłek opiekuńczy dla innego
członka rodziny za okres pobytu matki dziecka w szpitalu.
6. Nowe rozporządzenie określające dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłków
- nowe wzory druków składanych do wypłaty zasiłków,
- nowy dokument ZUS Z-3b,
- zmienione zasady dokumentowania prawa do zasiłku macierzyńskiego, w tym za okres urlopów
dodatkowych, z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
- czy kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka może stanowić podstawę do wypłaty
zasiłku macierzyńskiego,
- jakie dokumenty mogą być przyjęte w razie urodzenia dziecka za granicą
- jakie dokumenty składa się do ZUS, gdy umowa o pracę jest przedłużona do dnia porodu
- jakie dane powinno zawierać zaświadczenie o opiece nad zdrowym dzieckiem,
- zmienione zasady prowadzenie dokumentacji zasiłkowej.
7. Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest
spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.
8. Szczegółowe zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom, w tym okres, definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru, wyłącznie z podstawy wymiaru niektórych składników wynagrodzenia, sposób uzupełnienia wynagrodzenia, uwzględniania składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych, zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa wymiaru zasiłku, minimalna podstawa wymiaru.
9. Pytania i odpowiedzi

Informacje o prelegentach:

Specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych. Długoletni pracownik ZUS O/Tarnów

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 300 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-gotówka w dniu szkolenia
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego