Sygnaliści w organizacji – nowe obowiązki dla firm i podmiotów publicznych

O szkoleniu

Dyrektywa o ochronie sygnalistów przewiduje wiele nowych obowiązków dla organizacji. Wymaga bowiem od firm i instytucji publicznych wprowadzenia nowych praktyk polegających w szczególności na wdrożeniu kanałów umożliwiających w sposób anonimowy dokonywanie zgłoszeń naruszeń przez sygnalistów oraz na przyjęciu mechanizmów, które będą zapewniać takim osobom skuteczne środki ochrony przed działaniami odwetowymi.

Należy zauważyć, że dyrektywa o ochronie sygnalistów stanowi rewolucję, ustanawiając oraz sankcjonując w szerokim zakresie instytucję whistleblowingu. Jest ponadto wielkim wyzwaniem zarówno dla podmiotów prywatnych i publicznych, które będą musiały opracować i wdrożyć skuteczne procedury zgłaszania nieprawidłowości przez sygnalistów.

Mając powyższe na uwadze zapraszamy Państwa na 5-godzinne szkolenie pt.: „Sygnaliści w organizacji - nowe obowiązki dla firm i podmiotów publicznych”. W ramach szkolenia omówione zostaną wymagania prawne nowej dyrektywy, a także praktyczne aspekty jej wdrożenia w organizacji.
Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa: managerowie, pracownicy działów HR oraz inni pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie rozwiązań prawnych dotyczących ochrony sygnalistów.

Program szkolenia

W ramach szkolenia omówione zostaną między innymi:

  1. Podstawowe zagadnienia prawne z zakresu ochrony sygnalistów w organizacji;
  2. Kluczowe obowiązki prawne nałożone na organizacje wynikające z dyrektywy o sygnalistach;
  3. Działania, jakie powinna podjąć każda organizacja (firma/instytucja publiczna) celem wdrożenia dyrektywy o sygnalistach – praktyczne aspekty wdrożenia nowej dyrektywy w organizacji;
  4. Ochrona danych osobowych w systemie sygnalizowania naruszeń;
  5. Odpowiedzialność prawna władz spółek i innych podmiotów za brak wdrożenia przepisów o sygnalistach – możliwe sankcje w stosunku do podmiotów odpowiedzialnych.

Czas trwania

1 dzień, 10:00–15:00

Prelegenci

MEC. AGNIESZKA BYTOF - RADCA PRAWNY

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Prawo. Odbyła aplikację radcowską i po złożeniu egzaminu radcowskiego uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku pod nr wpisu GD/GD/2641. Założyciel Kancelarii Prawnej z siedzibą w Gdańsku będącej członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Ekspert Zespołu Ekspertów Centrum Prasowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dziedzinie szeroko pojętego prawa gospodarczego, prawa karnego gospodarczego oraz prawa pracy i ochrony danych osobowych, a także alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów (Alternative Dispute Resolution – ADR) tj. mediacji i arbitrażu. Mediator stały Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów w sprawach cywilnych, gospodarczych i z zakresu prawa pracy. Mediator Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji prowadzonego przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza we współpracy z Pracodawcami Pomorza w sprawach gospodarczych. Posiada wieloletnie, bogate doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, grup kapitałowych oraz w reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami administracji publicznej. Przeprowadza audyty prawne przedsiębiorstw oraz tworzy i wdraża procedury w zakresie prawa gospodarczego, prawa pracy i ochrony danych osobowych (RODO). Wykładowca uczelni wyższych. Prelegent dedykowanych seminariów prawnych dla biznesu. Autor wypowiedzi medialnych oraz publikacji eksperckich z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych.

Gdzie i kiedy

Gdańsk 20 maj 2022
Agencja Rozwoju Pomorza

80-309 Gdańsk

Grunwaldzka 472 D

woj. pomorskie

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
490
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
80-837 Gdańsk
Arkońska 6
woj. pomorskie
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. powstała w 1992 roku z inicjatywy władz województwa pomorskiego. Od tego czasu jest wiodącym partnerem samorządów w zakresie kreowania rozwoju regionalnego a także wyznacza standardy wspierania pomorskiej przedsiębiorczoś...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
80-837 Gdańsk Arkońska 6
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!