System bezpieczeństwa żywności - HACCP

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, które ma na celu przekazanie uczestnikom informacji na temat systemu bezpieczeństwa żywności, którego elementami są: dobre praktyki higieniczne (GHP), dobre praktyki produkcyjne (GMP), identyfikowalność oraz system HACCP z uwzględnieniem identyfikowalności i analizy ryzyka.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik uczy się:

 • Jakie są praktyczne zastosowania i korzyści dla Firmy wynikające ze stosowania dobrych praktyk produkcyjnych (GMP).
 • W jaki sposób dobre praktyki higieniczne (GHP) przyczyniają się do ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia środowiska produkcji oraz produktów.
 • Jak zapewnić i wykorzystać w praktyce system identyfikowalności oraz jaką rolę spełnia w sytuacjach nie tylko kryzysowych.
 • Jak budować i rozwijać system analizy ryzyka i krytycznych punktów kontroli.
 • Jak krok po kroku wdraża się system HACCP i jak w praktyce: dokonać analizy zagrożeń, określić krytyczne punkty kontroli, ich limity i sposoby monitorowania, określić działania korygujące, procedury weryfikacji oraz sposoby dokumentacji (7 zasad HACCP wg Codex Alimentarius).

Uczestnik dowiaduje się:

 • Na czym polegają dobre praktyki higieniczne w odniesieniu do: lokalizacji i otoczenia zakładu, pomieszczeń zakładu i jego układu funkcjonalnego, maszyn, urządzeń i wyposażenie, procesów mycia i dezynfekcji, zaopatrzenia w wodę, gospodarki odpadami oraz ściekami, zabezpieczenia przed szkodnikami, szkolenia personelu, higieny personelu, magazynowania i transportu żywności (na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz standardu ISO 22000:2018).
 • Czym są dokumenty systemowe, co je różni i dlaczego w codziennej praktyce należy postępować zgodnie z ich treścią (na podstawie m. in. Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych).
 • Kiedy wykorzystywany jest system identyfikowalności, z jakich elementów się składa i w jaki sposób go weryfikować (na podstawie m. in. Rozporządzenia (WE) NR 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych)

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Po szkoleniu uczestnik zna zasady dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych i potrafi je odnieść do specyfiki swojego zakładu.
 • Wie na czym polega system HACPP, jak go wdrożyć i może uczestniczyć zarówno w spotkaniach zespołu HACCP jak i na co dzień monitorować jego funkcjonowanie.
 • Umie stworzyć dokumentację potrzebną do efektywnego funkcjonowania systemy bezpieczeństwa żywności oraz wykonania identyfikowalności produktów od dostawcy do klientów oraz od klienta do dostawców.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci:

 • Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.
 • Audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ.
 • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

Program szkolenia

1. System bezpieczeństwa żywności: wymagania dla producentów żywności zgodnie z obowiązującym prawem i odpowiedzialność producenta.

2. Dobre praktyki higieniczne (GHP): jakie są i na czym polegają.

3. Dobre praktyki produkcyjne (GMP): rodzaje dokumentów systemowych: procedury (kto? co?), instrukcje (jak?) i formularze (zarejestruj co robisz).

4. Identyfikowalność i identyfikacja: czym się różnią, dlaczego są potrzebne i w jaki sposób zbierać dane aby zapewnić funkcjonowanie systemu.

5. Wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu HACCP (zgodnie z Codex Alimentarius)

 • W jakim celu został wdrożony HACCP i jakie jest jego znaczenie we współczesnym procesie produkcji spożywczej
 • Utworzenie zespołu HACCP
 • Opis produktu
 • Zidentyfikowanie zamierzonego sposobu użycia
 • Schemat procesu technologicznego
 • Weryfikacja procesu technologicznego
 • ZASADA 1: Analiza zagrożeń
 • ZASADA 2:Określenie krytycznych punktów kontroli CCP
 • ZASADA 3: Ustalenie limitów krytycznych
 • ZASADA 4:Ustalenie systemu monitorowania CCP
 • ZASADA 5: Określenie działań korygujących
 • ZASADA 6: Ustalenie procedur weryfikacji system
 • ZASADA 7: Ustanowienie dokumentacji i sposobu przechowywania zapisów

 

Wdrożenie 7 zasad HACCP na podanym przykładzie.

Stworzenie przykładowej dokumentacji dla procesu od momentu zakupu do momentu sprzedaży. Symulacja wycofania produktu z rynku na podstawie informacji od dostawcy

 • Cel: zapoznanie z praktycznymi aspektami wdrożenia systemu HACCP

 

Wybór formy dokumentu systemowego (papierowe, elektroniczne, obrazkowe, …). Język dokumentów. Szkolenie pracowników. Dystrybucja aktualnych wersji. Przechowywanie

 • Cel: wykorzystanie systemu identyfikowalności w praktyce

 

Analiza luk. Co należy zmienić? Od czego możesz zacząć już jutro

 • Cel: jak w praktyce zapewnić, że informacje z dokumentów systemowych będą prawidłowo wykorzystane przez pracowników.

 

Ćwiczenia

 • Cel: praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy na temat dobrych praktyk higienicznych.

 

6. Zakończenie szkolenia

 • Podsumowanie Test końcowy Ankieta

Czas trwania

2 dni po 6 godzin

Prelegenci

trener TQMsoft, specjalista – praktyk

Gdzie i kiedy

Online 9-10 grudzień 2021

Gdzie i kiedy

Kraków 9-10 grudzień 2021
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22

woj. małopolskie

Zapisz się

Szkolenie stacjonarne
za osobę
950
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
950
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!