System INTRASTAT 2022 - zmiany w przepisach, zasady wypełniania, aktualności

O szkoleniu

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wprowadziło od 1 maja 2004 r. nowy obowiązek sprawozdawczy dla dokonujących wymiany towarowej z państwami UE. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązanymi do przekazywania informacji na jej temat są osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które uczestniczą w obrocie towarowym z państwami członkowskimi UE, a zobligowane do tego na mocy krajowych i unijnych przepisów.

INTRASTAT jest to system gromadzenia danych, stosowany do dostarczania informacji statystycznych dotyczących wywozów i przywozów towarów wspólnotowych, nie będących przedmiotem zgłoszenia celnego. Tym samym zgłoszenia INTRASTAT składane są w celu dostarczenia niezbędnych informacji o obrocie handlowym towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Organem Krajowej Administracji Skarbowej właściwym miejscowo w sprawach zgłoszeń INTRASTAT, w tym w sprawach wezwań, upomnień i postępowań dotyczących kar pieniężnych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu towarami między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, są odpowiedzialni za dostarczanie informacji na temat tych transakcji do specjalnie utworzonego w tym celu systemu gromadzenia danych statystycznych Intrastat. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować nałożeniem na firmę kary pieniężnej.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia – dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy:

 • uporządkują swoją wiedzę na temat systemu prawa i zasad jego wykorzystania w zakresie INTRASTAT,
 • zapoznają się z kompendium wiedzy od „a do z” odnośnie tworzenia zgłoszeń INTRASTAT,
 • nabędą umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami występującymi w przesyłaniu e-zgłoszeń,
 • zdobędą praktyczne umiejętności wynikających z różnych nietypowych zdarzeń,
 • nabędą kompetencje odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy w zakresie procedur związanych z INTRASTAT, przepisach i ich aktualizacjach oraz ich wpływu na zachodzące w tym zakresie procesy,
 • uzyskają pewności siebie w zakresie przygotowania, wypełniania i przesłania zgłoszenia INTRASTAT.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do:

 • osoby odpowiedzialne w każdej firmie za przesyłanie zgłoszeń INTRASTAT po spełnieniu odpowiednich warunków,
 • kadra kierownicza pomiotów zarządzająca obrotem towarowym, która powinna mieć wiedzę w tym zakresie.

Program szkolenia

1. Wypełnianie zgłoszeń INTRASTAT „krok po kroku” - omówienie podstawowych regulacji prawnych systemu INTRASTAT:

 • Podstawowe informacje na temat regulacji prawnych stosowanych w obrocie towarowym w ramach UE i w kontakcie z krajami członkowskimi UE.
 • Omówienie zasad wypełniania poszczególnych pól i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT.
 • Zmiany bieżące i planowane na 2022 r.
 • Zasady ustalania obowiązku sprawozdawczego - wysokość progów statystycznych.
 • Warunki opodatkowania dostawy towaru stawką 0% podatku VAT.
 • Korzystanie z systemu VIES dla weryfikacji partnerów handlowych.
 • Zasady składania „e” deklaracji w ramach systemu INTRASTAT.

2. Transakcje wewnątrzwspólnotowe w kontekście spraw celnych:

 • Określanie pochodzenia towaru dla potrzeb obrotu w ramach UE i z krajami trzecimi.
 • Dokumentowanie preferencyjnego pochodzenia do stref wolnego handlu.
 • Deklaracje długoterminowe i jednorazowe, świadectwo INF- 4.
 • Potwierdzanie wspólnotowego statusu towarów: rola deklaracji T2L.

3. Podstawowe zasady klasyfikacji w Nomenklaturze Scalonej - przykłady.

 • Wspólna Taryfa na 2022 r. - System CN.
 • Ogólne informacje nt. zasad klasyfikacji w Nomenklaturze Scalonej.
 • Ustalanie właściwych kodów CN dla towarów będących w obrocie z krajami członkowskimi.
 • Korzystanie z Wiążących Informacji Taryfowych WIT – dostęp do unijnej bazy EBTI.
 • Różnice pomiędzy wartością fakturową a statystyczną.

4. Szczególne przypadki postępowania:

 • Transakcje trójstronne,
 • Przykłady różnych nietypowych transakcji,
 • Naprawy i inne wyłączenia z obowiązku składania deklaracji,
 • Reklamacje, zwroty, kursy walut, uszlachetnienia towarów.
 • Leasing finansowy i operacyjny.

5. Inne aktualności (ogłoszone przez Ministerstwo Finansów do dnia realizacji szkolenia).

6. Praktyczne wskazówki, odpowiedzi na pytania.

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

Jacek Zdanowicz

długoletni stały współpracownik ATL z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w organach celnych (GUC a następnie Pion Celny Ministerstwa Finansów. Jeden z najlepszych ekspertów w Polsce. Szkolenia prowadzi od początku lat dziewięćdziesiątych. W tym czasie przeszkolił kilka tysięcy osób. Z racji zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji, aktywnie uczestniczył we wdrażaniu dyrektyw UE i opracowywaniu zmian w Prawie Celnym, przez co wiedza, jaką przekazuje jest jak najbardziej aktualna. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za kompetencje, profesjonalizm, elastyczność, umiejętności dydaktycznego przekazu.

Gdzie i kiedy

Online 30 maj 2022

Gdzie i kiedy

Online 26 kwiecień 2022

Rejestracja

Szkolenie online - promocja
za zgłoszenie min. 8 dni przed terminem
640
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę po okresie promocji
740
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

WIRTUALNA SALA ATL
Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!