Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/system-intrastat-w-swietle-najnowszych-zmian-43207-id1184

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy potrzebnej do prawidłowego wypełniania deklaracji INTRASTAT z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

Szkolenie skierowane jest do:

szkolenie skierowane jest do pracowników działów eksportu, którzy zajmują się w swoich firmach sporządzaniem deklaracji INTRASTAT – zarówno do osób, które mają już doświadczenie w tym zakresie jak również do osób, które nie zajmowały się tym zagadnieniem.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA
„System INTRASTAT w świetle najnowszych zmian”

WPROWADZENIE – ISTOTA OBROTU TOWAROWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ
1. Wspólny system statystyki obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej
2. Charakterystyka INTRASTAT.
3. Dwa systemy statystyki: INTRASTAT i EKSTRASTAT
I. PODSTAWY PRAWNE SYSTEMU INTRASTAT
1. Przepisy wspólnotowe.
2. Przepisy krajowe regulujące system INTRASTAT.
II. ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH WSPÓLNOTOWYCH
1.nNowy – Zmodernizowany Wspólnotowy Kodeks Celny.
III. SPORZĄDZANIE DEKLARACJI INTRASTAT Z UWZGLĘDNIENIEM:
- Rozporządzenia Min. Finansów z dnia 17 czerwca 2010 r.; Zmiana kodów : Pole 13
Deklaracji - RODZAJ TRANSAKCJI
● wypełnianie pola 13 : uszlachetnianie, kadzież lub zniszczenie towaru i inne.
- Podstawowego Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT,
które obowiązuje od 01.02.2011 r.
● zmiany w wypełnianiu deklaracji i zgłaszaniu korekt INTASTAT wynikające z w/w rozporządzenia
- Podsystem Danych Referencyjnych ( PDR ) / INTRASTAT–Karta Rejestracji – PDR/INTRASTAT -
„Karta Awaryjna - PDR”
IV. PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO SKŁADANIA DEKLARACJI INTRASTAT
1. Osoba zobowiązana - progi statystyczne i obowiązki z nich wynikające.
2. Status celny towarów, które towary zgłaszamy do INTRASTAT
3. Warunki jakie muszą spełniać towary aby były zgłoszone do systemu INTRASTAT
4. Wyłączenia towarów z obowiązku składania deklaracji INTRASTAT
● sposób postępowania gdy towary przeznaczone są do: czasowego użytkowania (np. leasing operacyjny),
do naprawy i po naprawie i inne wyłączenia.
V. ZAKRES INFORMACJI OBJĘTYCH DEKLARACJĄ INTRASTAT
1. Rodzaje formularzy INTRASTAT.
2. Dane identyfikacyjne.
3. Dane merytoryczne
4. Obowiązek agregacji danych.
5. Dane wypełniane powyżej progu podstawowego.
6. Dane wypełniane powyżej progu szczegółowego.
VI. TERMIN, FORMY I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI INTRASTAT ORAZ SPOSOBY ICH PRZEKAZYWANIA.
1.nNowa wersja instrukcji 1.01 ( wrzesień 2011 r.) i zmiany w „Instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń
INTRASTAT”
Dwa przypadki, w których należy dokonać zgłoszeń „zerowych”; jak sporządzić zgłoszenie „zerowe”
VII. PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI UŁATWIAJĄCE WYPEŁNIANIE POSZCZEGÓLNYCH PÓL
DEKLARACJI INTRASTAT (np. pole 14 – kod taryfy celnej, pole 20 – wartość statystyczna )
● Jakie czynności należy podjąć aby udokumentować rozbieżności między deklaracją INTRASTAT– POLE 6 a
deklaracją VAT 7 !

• sprzedaż towaru – wywóz ( handel dwustronny)
• zakup towar – przywóz (handel dwustronny i handel trójstronny)
• reklamacje - zwroty towaru – przykłady postępowania
• bezpłatna dostawa towaru – sposób postępowania – kod rodzaju tansakcji
• dostawa towaru w celu uszlachetniania i po uszlachetnianiu (przywóz – wywóz) i sposób ustalania wartości
fakturowej – kody rodzaju transakcji
• barter towaru – handel kompensacyjny
• handel trójstronny
VIII. KOREKTA DEKLARACJI INTRASTAT
• sposoby korygowania deklaracji
• korekta pól finansowych i pozostałych
• korekta bieżąca – nota korygująca
• nota korygująca za kilka okresów sprawozdawczych
IX. NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE BŁĘDY W WYPEŁNIANIU DEKLARACJI INTRASTAT
X. ĆWICZENIA W WYPEŁNIANIU DEKLARACJI INTRASTAT
• konkretne przykłady wypełniania pól finansowych : 19 - 6, 20 -7
• organizacja własnego warsztatu pracy dla sprawnego przygotowania i wypełniania deklaracji – praktyczne
wskazówki.
XI. DYSKUSJA – INDYWIDUALNE KONSULTACJE

Informacje o prelegentach:

Doświadczony wykładowca i praktyk w zakresie procedur i dokumentacji celnej, agent celny, biegły sądowy z zakresu spraw celnych, specjalista ds. spedycyjno-celnych Sądu Okręgowego w Katowicach. Trener akredytowany przez PARP. Prowadzi warsztaty z zakresu wypełniania formularzy i dokumentów celnych, posiada doświadczenie w doradztwie związanym z importem oraz eksportem towarów i usług, analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 395ZŁ net

Cena zawiera:

Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów dydaktycznych, certyfikat ukończenia szkolenia; w trakcie szkolenia zapewniamy poczęstunek.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Karta zgłoszeniowa oraz warunki uczestnictwa dostępne na stronie www.rig.katowice.pl

Wydarzenie: System INTRASTAT w świetle najnowszych zmian