Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/system-intrastat-warsztat-praktyczny-z-uwzglednieniem-najnowszych-zmian-34095-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych.

Terminy szkolenia
25 października 2019r., Wrocław - Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
22 listopada 2019r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
13 grudnia 2019r., Zakopane - Hotel Belvedere****
29 stycznia 2020r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
21 lutego 2020r., Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
20 marca 2020r., Zakopane - Mercure Kasprowy***
24 kwietnia 2020r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
22 maja 2020r., Kraków - Hotel Best Western Premier****
5 czerwca 2020r., Gdańsk - Novotel Marina***
19 czerwca 2020r., Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***

Cele szkolenia
Szkolenie z systemu INTRASTAT przeznaczone jest dla podmiotów gospodarczych które dokonują obrotu towarowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Deklaracje INTRASTAT dotyczą fizycznego przewozu towarów z jednego państwa członkowskiego do drugiego. Celem szkolenia jest przekazanie pełnego zakresu informacji dotyczących obowiązku składania deklaracji statystycznych w obrocie towarowym w UE nałożonym na podmioty gospodarcze od 1 maja 2004 r. czyli wejścia Polski do UE, jak również poinformowanie o zmianach wprowadzonych oraz planowanych na kolejne lata.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest zarówno bezpośrednio do pracowników osoby zobowiązanej (czyli przedsiębiorstwa) lub jej prokurenta, jak i do tzw. osób trzecich, którymi mogą być: agent celny lub osoba, w imieniu której czynności przed organem celnym dokonuje upoważniony pracownik wpisany na listę agentów celnych oraz adwokat, radca prawny, doradca podatkowy.
Szkolenie powinny odbyć osoby:
• odpowiedzialne za realizację tego obowiązku sprawozdawczego polegającego na sporządzeniu deklaracji INTRASTAT,
• przygotowujące dokumentację zawierającą informacje niezbędne do deklarowania danych o zrealizowanych wewnątrzwspólnotowych dostawach i nabyciach,
• opracowujące dane dla potrzeb systemu podatkowego (deklaracje VAT i deklaracje podsumowujące),
• sprawujące nadzór nad wywiązywaniem się z obowiązków nałożonych unijnymi i krajowymi regulacjami prawnymi.

Program szkolenia:

1. System INTRASTAT – do czego służy?

2. BREXIT – co dalej z wymianą towarową?
• miękki,
• twardy.

3. Reprezentowanie podmiotu zobowiązanego:
• kto może założyć konto?
• ile osób może zgłaszać deklaracje?
• jak powiązać siebie z firmą?

4. Metodologiczne podstawy systemu INTRASTAT.

5. Termin ważności deklaracji INTRASTAT – jak długo przechowywać deklaracje wraz z dokumentami towarzyszącymi?

6. Wyjątki od zgłoszeń do systemu INTRASTAT.

7. Odpowiedzialność za zgłaszanie danych.

8. Transakcje podlegające zgłoszeniu.

9. Naprawy, zwroty itp. – jak je wykazywać w systemie INTRASTAT?

10. Organizacja systemu INTRASTAT.

11. Władanie nad towarem – kto powinien wówczas zgłosić obrót?

12. Uczestnicy systemu INTRASTAT.

13. Progi statystyczne – jak je liczyć i jakie są między nimi różnice?

14. Co zrobić, by nie składać deklaracji INTRASTAT?

15. Okres i obowiązek sprawozdawczy:
• co zrobić, gdy nie mamy pełnych danych, a już jest termin zgłoszenia?
• jak zgłaszać brak obrotu?

16. Deklaracje zerowe i częściowe – do czego służą?

17. Nomenklatura Scalona (CN).

18. Darmowy program do generowania zgłoszeń INTRASTAT.

19. Forma zgłoszenia – różnice:
• złożenie,
• korekta,
• zamiana.

20. Deklarowanie towarów o małej wartości.

21. System upomnień w przypadku niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego.

22. SIMSTAT – założenia nowego systemu.

23. Budowa deklaracji INTRASTAT – różnice pomiędzy deklaracjami.

24. Część praktyczna.

25. Problemy indywidualne.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 640 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: System Intrastat – warsztat praktyczny z uwzględnieniem najnowszych zmian