Szkolenie

System INTRASTAT - zmiany w 2015 i kolejnych latach

O szkoleniu

Celem zajęć jest:
• przedstawienie podstawowych założeń prawnych systemu INTRASTAT,
• omówienie formalnych i merytorycznych zmian w 2015 oraz planowanych na kolejne lata
• podanie zasad wypełniania deklaracji w przywozie i wywozie oraz ich korygowania,
• poinformowanie o zmianie zakresu obowiązku sprawozdawczego tj. o progach statystycznych w 2015 roku
• zapoznanie z obowiązkami w zakresie rejestracji w Podsystemie Danych Referencyjnych,
• poinformowanie o możliwościach stosowania uproszczeń w deklarowaniu towarów będących przedmiotem handlu wewnątrzwspólnotowego,
• przekazanie informacji o zmianach na 2015 rok kodów towarów według Nomenklatury Scalonej (CN).

Dla osób pragnących pogłębić wiedzę i zdobyć praktyczne umiejętności wywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego w zakresie systemu INTRASTAT istnieje możliwość uczestniczenia w szkoleniu odbywającym się następnego dnia, określanym jako „Ćwiczenia w wypełnianiu deklaracji INTRASTAT".

Szkolenie odbywa się w kameralnej grupie. Dzięki temu każdy uczestnik, niezależnie od poziomu zaawansowania, ma możliwość omówienia z wykładowcą problemów i wątpliwości związanych z tematem szkolenia.

Na zakończenie zajęć przewidziano dodatkową godzinę konsultacji dla chętnych.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się sporządzaniem deklaracji INTRASTAT - zajęcia przewidziane są dla osób na różnym poziomie zaawansowania.

Program szkolenia

Część I, godz. 10.00 - 15.00:

1. Obowiązek sprawozdawczy w zakresie wewnątrzwspólnotowego handlu towarami:
o podstawowe zasady obowiązku sprawozdawczego,
o system upomnień.

2. Zmiany w polskim systemie INTRASTAT:
o zmiany w aktach prawnych w zakresie systemu INTRASTAT,
o merytoryczne i formalne zmiany w funkcjonowaniu systemu,
o tryb dokonywania zgłoszeń INTRASTAT w 2015 r. (właściwość miejscowa organów celnych, tryb i sposób dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, obowiązek rejestracji przy składaniu deklaracji INTRASTAT w formie elektronicznej),
o Podsystem Danych Referencyjnych, m.in.: nowa rola „Menadżer”, nowy wzór „Wniosku o nadanie kodu identyfikacyjnego”, hasło startowe, procedura uzyskiwania klucza do bezpiecznej transmisji danych,
o zmiany w Nomenklaturze Scalonej w 2015 r. (nowe i usunięte kody towarów, klucze przejścia).

3. Zasady dokonywania zgłoszeń INTRASTAT:
o ustalanie zakresu obowiązku sprawozdawczego (wysokość progów statystycznych w 2015 r.),
o wykorzystanie danych podatkowych do badania poprawności danych w systemie INTRASTAT,
o podstawowe zasady deklarowania towarów w obrocie wewnątrzwspólnotowym - w tym praktyczne ćwiczenie w zakresie wypełniania deklaracji INTRASTAT w przywozie i wywozie towarów,
o najczęściej popełniane błędy podczas wypełniania deklaracji,
o korygowanie deklaracji INTRASTAT,
o tryb przekazywania zgłoszeń w formie elektronicznej,
o uproszczenia w deklarowaniu wybranych rodzajów towarów,
o specyficzne przypadki deklarowania towarów.

4. Klasyfikowanie towarów według Nomenklatury Scalonej na 2015 rok:
o klasyfikowanie towarów według Nomenklatury Scalonej,
o zmiany w kodowaniu towarów (nowe i usunięte kody),
o klucze przejścia (2014-2015 i 2015-2014).

5. Planowane zmiany w systemie INTRASTAT w kolejnych latach.

Część II, godz. 15.00 - 16.00:

Dla zainteresowanych uczestników - konsultacje.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Cytat
Posiada duże doświadczenie w zakresie systemu INTRASTAT. Współpracowała z Urzędem Statystycznym Unii Europejskiej – Eurostatem, urzędami statystycznymi (m.in. Niemiec, Austrii, Belgii, Włoch, Francji, krajów „kandydujących”) oraz urzędami celnymi (m.in. Wielkiej Brytanii) w procesie przygotowań do zorganizowania i wdrożenia w Polsce systemu INTRASTAT.

W ramach implementacji systemu INTRASTAT w Polsce współpracowała ściśle z administracją celną przy tworzeniu regulacji prawnych dla systemu INTRASTAT, rozwiązań prawnych (typu umowy międzyresortowe), organizacyjnych oraz merytorycznych dla potrzeb systemu INTRASTAT.

Jest autorką wielu publikacji na temat systemu INTRASTAT m.in. artykułów w „Rynkach Zagranicznych”, „Monitorze Prawa Celnego”, „Rzeczpospolitej”, „Przeglądzie Rządowym”, „Wiadomościach Statystycznych”.

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 listopada 2015
Golden Floor Plaza

02-017 Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
590 PLN
Cena zawiera:
  • Wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się
Cena 2
zł brutto
725,70 PLN
Cena zawiera:
  • Wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie http://www.jgt.pl/szkolenia/intrastat_1504isc

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!