System kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych – praktyczne wskazówki

O szkoleniu

Wiedza

 • znajomość procesu wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem

Umiejętności

 • umiejętność praktycznego, skutecznego i efektywnego wdrożenia samooceny oraz udokumentowania procesu zarządzania ryzykiem
Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych odpowiedzialni za przeprowadzanie samooceny kontroli zarządczej oraz udokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem
 • kadra zarządzająca
 • audytorzy i kontrolerzy

 

Program szkolenia

1. Kontrola zarządcza – wprowadzenie

 • Co to jest kontrola zarządcza?
 • Cele kontroli zarządczej, podział zadań i kompetencji w ramach jednostki oraz jednostkach podległych, nadzorowanych
 • Przypomnienie standardów kontroli zarządczej opublikowanych komunikatem Ministra Finansów – obowiązki wynikające z ich treści dla jednostki administracji publicznej – prezentacja systemu i elementów kontroli zarządczej

2. Zarządzanie ryzykiem

 • Podstawowe definicje, w tym: ryzyko; czynniki ryzyka, waga ryzyka, zarządzanie ryzykiem, mapa ryzyka, apetyty na ryzyko, ryzyko inherentne
 • Cele i zasady zarządzania ryzykiem
 • Jakie korzyści jednostka może uzyskać w związku z zarządzaniem ryzykiem
 • Przedstawienie przykładów skutecznych, bez kosztowych wdrożeń zarządzania ryzykiem w administracji publicznej – administracja rządowa i samorządowa
 • Omówienie przykładowej procedury zarządzania ryzykiem w jednostce sektora finansów publicznych – prezentacja możliwych metod dokumentowania analizy ryzyka
 • Zajęcia warsztatowe – określenie misji jednostki oraz podstawowych celów na poziomie komórek organizacyjnych – monitorowanie sposobu osiągania celów i realizacji zadań,
 • Jak krok po kroku wprowadzić procedurę zarządzania ryzykiem?
 • Etapy procesu zarządzania ryzykiem:
  • identyfikacja i zdefiniowanie celów działalności
  • identyfikacja i zdefiniowanie zadań służących realizacji celów
  • określenie mierników dotyczących ww. celów
  • identyfikacja zdarzeń mających wpływ na realizację założonych zadań
  • analiza ryzyka zdefiniowanych zdarzeń pod kątem prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz skutków ewentualnych następstw
  • określenie odpowiedniej reakcji na zidentyfikowane zagrożenia
  • podejmowanie działań zaradczych
  • informowanie pracowników o wynikach procesu zarządzania ryzykiem
  • monitorowanie wyników procesu zarządzania ryzykiem
 • Warsztaty – przygotowanie i omówienie podsumowania procesu analizy ryzyka
 • Przedstawienie nieskutecznych metod wdrożenia i stosowania procedury zarządzania ryzykiem – jakich błędów należy się wystrzegać (przykłady z jednostek administracji rządowej i samorządowej)

3. Rola audytu wewnętrznego w systemie kontroli zarządczej

4. Samoocena kontroli zarządczej

 • Jak krok po kroku przeprowadzić samoocenę
 • Cel przeprowadzenia samooceny
 • Uwagi praktyczne dotyczące przeprowadzenia samooceny
  • prezentacja podsumowania procesu samooceny oraz możliwych wniosków z nich wynikających

5. Zapewnienie o stanie kontroli zarządczej

 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej: rola kierownika jednostki, udział kadry zarządzającej i pracowników – przedstawienie źródeł informacji na podstawie których składane jest oświadczenie
 • Plan działalności o raz sprawozdanie z działalności jako element zapewnienia do oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
 • Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej – przykłady

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Uprawnienia zawodowe

 • Audytor Wewnętrzny – zaświadczenie nr 1121/2004 Ministra Finansów, potwierdzające zdanie egzaminu dn. 19.11.2004
 • Certyfikat CGAP – Cerified Government Auditing Proffesional Nr 1653
  • listopad 2007 – międzynarodowe uprawnienia audytora wewnętrznego nadane przez Institiute of Internal Auditors
 • Poświadczenie bezpieczeństwa – dostęp do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę państwową oznaczonych klauzulą „tajne” do roku 2016

Absolwent

 • Uniwersytet Warszawski – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
  • kierunek – nauki polityczne
 • Uniwersytet Warszawski – Wydział Prawa i Administracji
  • Podyplomowe Studium Administracji
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Podyplomowe Studia „Zarządzanie Projektem”
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Kierownik działu Audytu Wewnętrznego (7 lat)
  • Departament Kontroli (4 lata)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  • Biuro Audytu Wewnętrznego, audytor wewnętrzny (2 lata)
 • Ministerstwo Gospodarki i Pracy
  • Audytor Wewnętrzny – Kierujący Zespołem II (3 lata)
 • Urząd Kombatantów i Osób Represjonowanych
  • Departament Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych, naczelnik Wydziału Refundacji i Inwestycji (2 lata)

Doświadczenie zawodowe

Uczestniczył m.in. w tworzeniu wytycznych dotyczących kontroli projektów na miejscu oraz wytycznych w sprawie audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich ii Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w starym okresie programowania 2004-2006.

W roku 2007, w ramach przygotowań do wdrażania funduszy strukturalnych w okresie programowania 2007-2013 przeprowadził ocenę projektu procedur systemu zarządzania i kontroli Instytucji Wdrażającej V priorytet Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w części dotyczącej kontroli i weryfikacji projektów.

W nowym okresie programowania 2007-2013 współpracował z Instytucją Zarządzającą PO KL podczas prac nad wytycznymi dotyczącymi zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego Pomocy Technicznej PO KL.

Od sierpnia 2009 roku jest kierownikiem projektu realizowanego w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Od lutego 2010 roku jest także niezależnym członkiem Komitetu Audytu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prowadzi także audyty zewnętrzne projektów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. Dotychczas przeprowadził około 40 audytów (zewnętrznych i wewnętrznych) związanych z funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Dziki Potok***

58-540 Karpacz

Myśliwska 22

woj. dolnośląskie

Best Western Plus Old Town***

31-046 Kraków

Świętej Gertrudy 6

woj. małopolskie

Hotel Mikołajki Resort&SPA***

11-730 Mikołajki

Jora Wielka 54c

woj. warmińsko-mazurskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 990
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie, nocleg
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Instytut Szkoleniowy A&D
00-141 Warszawa
Al. Jana Pawła II 38/11
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Instytut Szkoleniowy A&D
00-141 Warszawa Al. Jana Pawła II 38/11
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!