System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów e-Przewóz – zgłoszenia SENT, w tym zmiany od 22.02.2022

O szkoleniu

Podczas szkolenia: omówimy aktualne podstawy prawne, przedstawimy zasady korzystania z platformy PUESC oraz wypełniania formularzy SENT, omówimy aktualny wykaz towarów objętych systemem SENT, omówimy stosowanie programu ISZTAR, przeprowadzimy warsztaty komputerowe, omówimy sposób wykonywania obowiązków przez poszczególne rodzaje podmiotów, omówimy zasady kontroli i system kar, przedstawione zostaną zasady stosowania procedury awaryjnej.

Od 22 lutego 2022 r. systemem SENT zostaje objęty przewóz dwóch nowych grup towarów, w tym odpadów.

Nowy obowiązek w zakresie przewozu określonych odpadów dotyczy:

Przewoźników przewożących odpady w tranzycie przez teren Polski - będą oni zobowiązani do wypełnienia jednego ze zgłoszeń SENT 300/330,
Podmiotów gospodarczych sprowadzających odpady z terenu Unii Europejskiej - będą oni musieli wypełnić jedno ze zgłoszeń SENT 200/205/230 lub 237.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

 • Omówienie nowych regulacji,
 • Szczegółowe przedstawienie obowiązków przedsiębiorców, zasad odpowiedzialności i sposobu rejestracji zgłoszeń SENT,
 • Podsumowanie zmian zawartych w ostatnich nowelizacjach przepisów,
 • Wyjaśnienie wątpliwości związanych z tematem szkolenia oraz nabycie praktycznych umiejętności podczas ćwiczeń przy komputerach.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy poznają m.in. następujące zagadnienia:

 • Zmiany dotyczące wprowadzenia monitorowania przewozów, stosowania lokalizatorów GPS lub ZSL, aktualnej listy towarów,
 • Naruszenia, za których niedopełnienie ustawodawca przewidział kary, wysokość kar, powiemy także kiedy można odstąpić od nałożenia kary,
 • Obrót paliwami opałowymi – zgłoszenie AKC - RU (SENT170, 173), kody transakcyjne,
 • Monitorowanie przewozu gazu LPG,
 • Pokażemy rozwiązania, jak odnaleźć miejsce na mapie w przypadku braku adresu dostawy,
 • Przedstawimy szczegółowo, jak uzyskać pełen dostęp do platformy PUESC - wymagany od 1 lutego 2020 roku
 • Uczestnicy założą konta na platformie testowej PUESC i wypełnią zgłoszenia testowe SENT,
 • Omówimy zasady stosowania procedury awaryjnej.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • podmioty objęte systemem monitorowania przewozu towarów e-Przewóz (SENT) - zarówno kadra kierownicza jak i specjaliści, pracownicy administracyjni, kierowcy, spedytorzy, dyspozytorzy, księgowi, radcy prawni,
 • pracownicy organów administracji publicznej biorących udział w systemie monitorowania przewozu towarów e-Przewóz (SENT) jako podmioty odpowiedzialne za nadzór i egzekucję przepisów,
 • a także inne osoby, które chcą poznać lub zgłębić wiedzę dotyczącą systemu monitorowania przewozu towarów e-Przewóz (SENT), jak np.: doradcy podatkowi, radcowie prawni, adwokaci.

Program szkolenia

 1. Podstawy prawne aktualne na 2022 rok.
 2. Podstawy prawne - aktualne w roku 2021:
  1. SENT 170 – OLEJ OPAŁOWY – zwolnienia, oświadczenia, zgłoszenia, kary,
  2. Systemowy komunikat o kontroli – jak, kiedy i co zrobić?
  3. Gaz płynny LPG – zwolnienia, dodatkowe obowiązki i dane,
  4. Oleje silnikowe z kodów CN 2710 i CN3403 przewożone w beczkach do warsztatów samochodowych,
  5. Oleje roślinne z kodów CN od 1507 do 1517 - przewożone w cysternach,
  6. Aktualny stan i wysokość kar nawet do 100 000 zł.
    
 3. Zasady korzystania z platformy PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych) tzw. e-Klient:
  1. Zasady pełnej rejestracji podmiotów wysyłających i odbierających,
  2. Zakładanie konta osoby fizycznej,
  3. Uzyskanie Id-SISC osoby fizycznej,
  4. Uzyskanie podpisu elektronicznego – certyfikat celny,
  5. Rejestracja podmiotu,
  6. Rejestracja reprezentacji osoby fizycznej,
  7. Przykładowe założenie konta.
    
 4. Definicje i określenia - nowe definicje (lokalizator, zewnętrzny system lokalizacji, paliwa opałowe, podmiot nabywający, podmiot sprzedający, pośredniczący podmiot olejowy, zużywający podmiot olejowy, urządzenia grzewcze itp).
 5. Aktualny wykaz towarów objętych systemem SENT, w szczególności:
  1. Towary z kodów CN 2905 i 3824;
  2. Zwolnienia ilościowe i rodzajowe – małe opakowania jednostkowe.
    
 6. Stosowanie programu ISZTAR – wyszukiwanie i klasyfikacja towarów, praktyczne przykłady.
 7. Warsztaty komputerowe – jak dokonać zgłoszenia SENT w systemie e-Przewóz:
  1. Zasady i sposób wypełniania zgłoszeń SENT,
  2. Lokalizacja miejsca załadunku i miejsca dostarczenia na mapie,
  3. Anulowanie, aktualizacja, uzupełnianie i zamykanie zgłoszeń SENT,
  4. Sprawdzanie statusu i ważności zgłoszenia SENT przez kierowcę i przewoźnika,
  5. SENT 170,
  6. Komunikaty zwrotne z systemu,
  7. PROCEDURA AWARYJNA: Kiedy stosujemy? Jak wypełniamy dokument papierowy SENT (DZZ) - warsztaty.
    
 8. Sposób wypełniania obowiązków:
  1. Podmiotu Wysyłającego.
  2. Podmiotu Odbierającego.
  3. Przewoźnika.
  4. Kierowcy.
    
 9. SENT – GEO:
  1. Urządzenia:
   • lokalizator,
   • Zewnętrzny System Lokalizacji,
  2. Zasady stosowania.
    
 10. Przewozy kolejowe – zasady monitorowania przewozu.
 11. Wywóz produktów leczniczych.
 12. Zasady kontroli i system kar – systemowy komunikat o kontroli.
 13. Pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja. Warsztaty w wykorzystaniem komputerów.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Były pracownik Krajowej Administracji Skarbowej, z wieloletnim doświadczeniem w służbach celnych. Dokonywał odpraw celnych, prowadził postępowania celne, wdrażał Procedurę Uproszczoną i system INTRASTAT, kierował działaniami kontrolnymi, nadzorował postępowania karno-skarbowe oraz pracował w HELP-DESK-u Systemów Informatycznych Skarbowo-Celnych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą korzystać z własnego konta na platformie PUESC. Będzie konieczne zalogowanie się na konto przy wykorzystaniu aktualnego hasła (prosimy, by uczestnicy znali hasło i login umożliwiające zalogowanie się do obu platform). Osoby, które nie posiadają konta na obu platformach, prosimy o ich założenie przed szkoleniem - czas oczekiwania na aktywowanie konta wynosi obecnie do 24 h.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!