Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/system-monitorowania-przwozu-towarow-sent-od-podstaw-lpg-olej-opalowy-i-inne-towary-wrazliwe-z-uwzglednieniem-zmian-spowodowanych-przez-emidemie-covid-19-74714-id17740

Informacje o szkoleniu

 • System monitorowania przwozu towarów (SENT)- od podstaw. LPG, olej opałowy i inne towary wrażliwe z uwzględnieniem zmian spowodowanych przez emidemię COVID-19


  ID szkolenia: 74714
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja Transport, spedycja, logistyka
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Mercure Poznań Centrum
  Roosevelta 20
  68-829 Poznań
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-17.00
 • Organizator szkolenia:

  ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
  ul. Jana Sebastiana Bacha 2
  02-743 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szkolenia:

Wskazanie do jakich przewozów będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy w zakresie SENT.

Zapoznanie uczestników z system monitorowania przewozów drogowych.

Przekazanie wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewidzianych w przepisach.

Wypracowanie i omówienie najlepszych rozwiązań.

Szkolenie skierowane jest do:

prowadzących przedsiębiorstwa transportowe, zarządzających transportem w przedsiębiorstwie, dyspozytorów i planistów, kierowników transportu, spedytorów, magazynierów, osób zajmujących się organizacją przewozów materiałów podlegających monitorowaniu, kierowców realizujących przewozy materiałów podlegających monitorowaniu, firm ubezpieczeniowych, oraz do osób, które pragną poszerzyć wiedzę z tematyki niniejszego szkolenia

Program szkolenia:

 1. OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE.
  • cel wprowadzenia „pakietu drogowego”,
  • zakres obowiązywania ustawy,
  • przepisy wykonawcze do ustawy o monitorowaniu przewozów.
 2. PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W USTAWIE.
  • numer referencyjny,
  • podmiot wysyłający,
  • podmiot odbierający.
 3. TOWARY PODLEGAJĄCE MONITOROWANIU: W RUCHU KRAJOWYM, DWUSTRONNYM, TRANZYCIE:
  • towary objęte monitorowaniem wg klasyfikacji CN,
  • produkty z kodów CN 2710 i CN 3403,
  • oleje roślinne z kodów CN od 1507 do 1517,
  • towary z pozycji CN 2905 i 3824.
 4. ZASADY SYSTEMU MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW ORAZ OBROTU PALIWAMI OPAŁOWYMI:
  • wydłużenie do 31 sierpnia 2020r. okresu przejściowego w obrocie olejami opałowymi,
  • różnice między monitorowaniem oleju opałowego a SENT dla innych paliw,
  • rejestracja i aktualizacja AKC-RU.
 5. MONITOROWANIE PRZEWOZU GAZU LPG (CN ex 2711 ‒ propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu):
  • zwolnienia,
  • dodatkowe obowiązki odbiorcy,
  • dodatkowe dane wymagane w SENT LPG od 01.02.2020 r.,
  • SENT zbiorczy w LPG,
 6. ZASADY WYWOZU NIEKTÓRYCH LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH - zmiany związane z COVID-19.
  • monitorowanie wywozu poza terytorium RP produktów leczniczych,
  • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
  • regulacje krajowe – obowiązek powiadomienia wojewody,
  • obostrzenia na poziomie unijnym.
 7. OBOWIĄZKI PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W DROGOWYM I KOLEJOWYM PRZEWOZIE TOWARÓW ORAZ PODMIOTÓW DOKONUJĄCYCH OBROTU PALIWAMI OPAŁOWYMI:
  • obowiązki WYSYŁAJĄCEGO,
  • obowiązki PRZEWOŹNIKA,
  • obowiązki ODBIERAJĄCEGO.
 8. STOSOWANIE SENT- GEO I ZSL (GPS).
  • obowiązki przewoźników,
  • obowiązki kierowców.
 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW PRZEWIDZIANYCH W PRZEPISACH USTAWY.
 10. SANKCJE PRZEWIDZIANE W USTAWIE:
  • zasady określania wysokości kary pieniężnej,
  • rodzaje kar, sankcje karne za niedostarczenie zgłoszonego towaru.
  • niższa kara lub brak kary pieniężnej, w przypadku gdy nie doszło do uszczupleń podatków.
  • Konsekwencje wejście w życie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 11. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA.
 12. KORZYSTANIE Z PLATFORMY USŁUG ELEKTRONICZNYCH SKARBOWO-CELNYCH I USŁUGI „E-PRZEWÓZ”.
 13. SENT – MECHANIZMY I ZASADY:
  • upoważnienia, dokumentacja czynności,
  • tworzenie konta osoby fizycznej, Id-SISC osoby fizycznej,
  • rejestracja podmiotu,
  • rejestracja reprezentacji osoby fizycznej.
 14. ZASADY REJESTRACJI ZGŁOSZEŃ W PUESC (TRANSAKCJE KRAJOWE, WNT/IMPORT, WDT/EKSPORT):
  • rejestr zgłoszeń,
  • zasady korzystania ze strony PUESC.
  • formularze SENT 100/200/300/400/500.
 15. WYPEŁNIANIE ZGŁOSZEŃ SENT:
  • rejestracja zgłoszeń,
  • formularze SENT 100/200/300/400/500,
  • anulowanie, aktualizacja, uzupełnianie i zamykanie zgłoszeń SENT,
  • sprawdzanie statusu i ważności zgłoszenia.
 16. PROCEDURA AWARYJNA:
  • zasady postępowania w przypadku niedostępności systemu, instrukcja,
  • wzory dokumentów.
 17. PROJEKTOWANE ZMIANY W PRZEPISACH.
 18. PODSUMOWANIE, PYTANIA, DYSKUSJA.

Informacje o prelegentach:

Praktyk. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za dużą wiedzę praktyczną oraz klarowne przedstawianie prezentowanych zagadnień. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Certyfikowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Za swoje osiągnięcia uzyskał dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych. Prowadzi szkolenia w zakresie: mocowania ładunków, ruchu pojazdów nienormatywnych, SENT, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR), doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i inne. Wykonawca projektów szkoleniowych zamkniętych m.in. dla.: ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o., Bischof + Klein Polska GmbH, CANPACK S.A., CAN-PACK S.A. FPN w Bydgoszczy, CAT LC Polska Sp. z o.o., CLAAS Polska Sp. z o.o., CTL Logistics Sp. z o.o., Fabryka Maszyn „Bumar-Koszalin” S.A., Farby KABE Polska Sp. z o.o., Geis PL Sp. z o.o., Grupa WISS, HOBAS System Polska Sp. z o.o., IMPRESS DECOR POLSKA Sp. z o.o., ILS Sp. z o.o., Keller Polska Sp. z o.o., MA Polska S.A., MAN Bus Sp. z o.o., MAN Trucks Sp. z o.o., ORLEN KolTrans Sp. z o.o., NOVOL Sp. z o.o., OSS Straży Granicznej w Lubaniu, PKP LHS Sp. z o.o., POZ BRUK Sp. z o.o. Sp. J., Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o., SP Medical Sp. z o.o., Schneider Electric Transformers Poland Sp. z o.o., TEMPO TP Sp. z o.o. Sp.k., TOTAL Polska Sp. z o.o., Toyota Tsusho Europe S.A., Werner Kenkel Sp. z o.o., Vesuvius Poland Sp. z o.o., Zakłady Aparatury Chemicznej CHEMET S.A., Zbych-Pol & Mobet Sp. z.o.o.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 690 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna
 • 790 zł + 23% VAT za osobę- cena po okresie promocji

Cena zawiera:

wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały
szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy
kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.


Wydarzenie: System monitorowania przwozu towarów (SENT)- od podstaw. LPG, olej opałowy i inne towary wrażliwe z uwzględnieniem zmian spowodowanych przez emidemię COVID-19