Szkolenie

System monitorowania przwozu towarów (SENT)- w 2020 roku z uwzględnieniem zmian spowodowanych przez emidemię COVID-19

O szkoleniu

Celem szkolenia jest: - uzyskanie przez uczestników informacji do jakich przewozów będą miały zastosowanie obowiązujące regulacje, - poznanie przez uczestników systemu monitorowania przewozów drogowych, - pozyskanie wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewidzianych w przepisach,  - wypracowanie najlepszych rozwiązań.
Kto powinien wziąć udział?
 • prowadzących przedsiębiorstwa transportowe,
 • zarządzających transportem w przedsiębiorstwie,
 • dyspozytorów i planistów,
 • kierowników transportu,
 • spedytorów, magazynierów,
 • osób zajmujących się organizacją przewozów materiałów podlegających monitorowaniu,
 • kierowców realizujących przewozy materiałów podlegających monitorowaniu,
 • firm ubezpieczeniowych,
 • pracowników organów administracji publicznej biorących udział w systemie monitorowania przewozu towarów,
 • oraz do wszystkich osób, które potrzebują poszerzyć wiedzę z tematyki niniejszego szkolenia.

Program szkolenia

 1. OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE.
  • nowe regulacje prawne w 2020 roku.
 2. DEFINICJE ZAWARTE W USTAWIE, W TYM:
  • numer referencyjny,
  • podmiot wysyłający,
  • podmiot odbierający.
 3. TOWARY PODLEGAJĄCE MONITOROWANIU: W RUCHU KRAJOWYM, DWUSTRONNYM, TRANZYCIE.
  • towary objęte monitorowaniem wg klasyfikacji CN,
  • produkty z kodów CN 2710 i CN 3403,
  • oleje roślinne z kodów CN od 1507 do 1517,
  • towary z pozycji CN 2905 i 3824.
 4. ZASADY SYSTEMU MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW ORAZ OBROTU PALIWAMI OPAŁOWYMI.
  • przepisy przejściowe (do 31 marca 2020r.)
  • różnice między monitorowaniem oleju opałowego a SENT dla innych paliw,
  • rejestracja i aktualizacja AKC-RU,
  • wydłużenie do 31 sierpnia 2020r. okresu przejściowego w obrocie olejami opałowymi,
 5. MONITOROWANIE PRZEWOZU GAZU LPG (CN ex 2711 ‒ propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu).
  • zwolnienia,
  • dodatkowe obowiązki odbiorcy,
  • dodatkowe dane wymagane w SENT LPG od 01.02.2020 r.
 6. ZWOLNIENIA Z SYSTEMU SENT:
  • zwolnienia ze względu na ilość w opakowaniu jednostkowym,
  • zwolnienia ze względu na przesyłkę itp.
 7. ZASADY WYWOZU NIEKTÓRYCH LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH - zmiany związane z COVID-19 .
  • regulacje krajowe – obowiązek powiadomienia wojewody,
  • obostrzenia na poziomie unijnym.
 8. WYŁĄCZENIA NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE ZGŁOSZEŃ PRZEWOZU TOWARÓW.
 9. MONITOROWANIE PRZEWOZU TOWARÓW KOLEJĄ.
  • Monitorowanie wywozu poza terytorium RP produktów leczniczych,
  • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
 10. KONTROLA PRZEWOZU TOWARÓW:
  • organy uprawnione do przeprowadzania kontroli,
  • podmioty objęte kontrolą, zakres kontroli,
  • wzory dokumentów stosowanych w toku kontroli,
  • systemowy komunikat o kontroli.
 11. SANKCJE PRZEWIDZIANE W USTAWIE:
  • zasady określania wysokości kary pieniężnej,
  • rodzaje kar, sankcje karne za niedostarczenie zgłoszonego towaru,
  • niższa kara lub brak kary pieniężnej, w przypadku gdy nie doszło do uszczupleń podatków,
  • Konsekwencje wejście w życie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA SZKOLENIA.

 1. KORZYSTANIE Z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych I Usługi „e-Przewóz”.
 2. ZASADY REJESTRACJI ZGŁOSZEŃ W PUESC:
  • formularze SENT 100/200/300/400/500.
 3. PROCEDURA AWARYJNA:
  • zasady postępowania w przypadku niedostępności systemu, instrukcja,
  • wzory dokumentów.
 4. STOSOWANIE SENT- GEO I ZSL (GPS):
  • obowiązki przewoźników,
  • obowiązki kierowców,
  • sankcje przewidziane w ustawie za brak lub za niewłaściwe użytkowanie urządzeń.
 5. PROJEKTOWANE ZMIANY W PRZEPISACH.
 6. PODSUMOWANIE, PYTANIA, DYSKUSJA.

Czas trwania

10.00-17.00

Prelegenci

Cytat

Praktyk. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za dużą wiedzę praktyczną oraz klarowne przedstawianie prezentowanych zagadnień. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Certyfikowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Za swoje osiągnięcia uzyskał dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych. Prowadzi szkolenia w zakresie: mocowania ładunków, ruchu pojazdów nienormatywnych, SENT, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR), doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i inne.

Gdzie i kiedy

Poznań 27 października 2020
Hotel Mercure Poznań Centrum

68-829 Poznań

Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 października 2020
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

Muranowska 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 20 października 2020
Hotel Vienna House Easy

40-086 Katowice

Sokolska 24

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 29 września 2020
Hotel Mercure Poznań Centrum

68-829 Poznań

Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 września 2020
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

Muranowska 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 22 września 2020
Hotel Vienna House Easy

40-086 Katowice

Sokolska 24

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 21 września 2020
Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum

50-048 Wrocław

pl. Konstytucji 3 maja 3

woj. dolnośląskie

Zapisz się

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna
690 PLN
Cena zawiera:
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę- cena po okresie promocji
790 PLN
Cena zawiera:
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!