Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/system-monitorowania-przwozu-towarow-sent-w-2020-roku-z-uwzglednieniem-zmian-spowodowanych-przez-emidemie-covid-19-74710-id17740

Informacje o szkoleniu

 • System monitorowania przwozu towarów (SENT)- w 2020 roku z uwzględnieniem zmian spowodowanych przez emidemię COVID-19


  ID szkolenia: 74710
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Mercure Poznań Centrum
  Roosevelta 20
  68-829 Poznań
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-17.00
 • Organizator szkolenia:

  ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
  ul. Jana Sebastiana Bacha 2
  02-743 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest: - uzyskanie przez uczestników informacji do jakich przewozów będą miały zastosowanie obowiązujące regulacje, - poznanie przez uczestników systemu monitorowania przewozów drogowych, - pozyskanie wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewidzianych w przepisach,  - wypracowanie najlepszych rozwiązań.

Szkolenie skierowane jest do:

 • prowadzących przedsiębiorstwa transportowe,
 • zarządzających transportem w przedsiębiorstwie,
 • dyspozytorów i planistów,
 • kierowników transportu,
 • spedytorów, magazynierów,
 • osób zajmujących się organizacją przewozów materiałów podlegających monitorowaniu,
 • kierowców realizujących przewozy materiałów podlegających monitorowaniu,
 • firm ubezpieczeniowych,
 • pracowników organów administracji publicznej biorących udział w systemie monitorowania przewozu towarów,
 • oraz do wszystkich osób, które potrzebują poszerzyć wiedzę z tematyki niniejszego szkolenia.

Program szkolenia:

 1. OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE.
  • nowe regulacje prawne w 2020 roku.
 2. DEFINICJE ZAWARTE W USTAWIE, W TYM:
  • numer referencyjny,
  • podmiot wysyłający,
  • podmiot odbierający.
 3. TOWARY PODLEGAJĄCE MONITOROWANIU: W RUCHU KRAJOWYM, DWUSTRONNYM, TRANZYCIE.
  • towary objęte monitorowaniem wg klasyfikacji CN,
  • produkty z kodów CN 2710 i CN 3403,
  • oleje roślinne z kodów CN od 1507 do 1517,
  • towary z pozycji CN 2905 i 3824.
 4. ZASADY SYSTEMU MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW ORAZ OBROTU PALIWAMI OPAŁOWYMI.
  • przepisy przejściowe (do 31 marca 2020r.)
  • różnice między monitorowaniem oleju opałowego a SENT dla innych paliw,
  • rejestracja i aktualizacja AKC-RU,
  • wydłużenie do 31 sierpnia 2020r. okresu przejściowego w obrocie olejami opałowymi,
 5. MONITOROWANIE PRZEWOZU GAZU LPG (CN ex 2711 ‒ propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu).
  • zwolnienia,
  • dodatkowe obowiązki odbiorcy,
  • dodatkowe dane wymagane w SENT LPG od 01.02.2020 r.
 6. ZWOLNIENIA Z SYSTEMU SENT:
  • zwolnienia ze względu na ilość w opakowaniu jednostkowym,
  • zwolnienia ze względu na przesyłkę itp.
 7. ZASADY WYWOZU NIEKTÓRYCH LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH - zmiany związane z COVID-19 .
  • regulacje krajowe – obowiązek powiadomienia wojewody,
  • obostrzenia na poziomie unijnym.
 8. WYŁĄCZENIA NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE ZGŁOSZEŃ PRZEWOZU TOWARÓW.
 9. MONITOROWANIE PRZEWOZU TOWARÓW KOLEJĄ.
  • Monitorowanie wywozu poza terytorium RP produktów leczniczych,
  • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
 10. KONTROLA PRZEWOZU TOWARÓW:
  • organy uprawnione do przeprowadzania kontroli,
  • podmioty objęte kontrolą, zakres kontroli,
  • wzory dokumentów stosowanych w toku kontroli,
  • systemowy komunikat o kontroli.
 11. SANKCJE PRZEWIDZIANE W USTAWIE:
  • zasady określania wysokości kary pieniężnej,
  • rodzaje kar, sankcje karne za niedostarczenie zgłoszonego towaru,
  • niższa kara lub brak kary pieniężnej, w przypadku gdy nie doszło do uszczupleń podatków,
  • Konsekwencje wejście w życie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA SZKOLENIA.

 1. KORZYSTANIE Z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych I Usługi „e-Przewóz”.
 2. ZASADY REJESTRACJI ZGŁOSZEŃ W PUESC:
  • formularze SENT 100/200/300/400/500.
 3. PROCEDURA AWARYJNA:
  • zasady postępowania w przypadku niedostępności systemu, instrukcja,
  • wzory dokumentów.
 4. STOSOWANIE SENT- GEO I ZSL (GPS):
  • obowiązki przewoźników,
  • obowiązki kierowców,
  • sankcje przewidziane w ustawie za brak lub za niewłaściwe użytkowanie urządzeń.
 5. PROJEKTOWANE ZMIANY W PRZEPISACH.
 6. PODSUMOWANIE, PYTANIA, DYSKUSJA.

Informacje o prelegentach:

Praktyk. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za dużą wiedzę praktyczną oraz klarowne przedstawianie prezentowanych zagadnień. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Certyfikowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Za swoje osiągnięcia uzyskał dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych. Prowadzi szkolenia w zakresie: mocowania ładunków, ruchu pojazdów nienormatywnych, SENT, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR), doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i inne.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 690 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna
 • 790 zł + 23% VAT za osobę- cena po okresie promocji

Cena zawiera:

wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały
szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy
kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.


Wydarzenie: System monitorowania przwozu towarów (SENT)- w 2020 roku z uwzględnieniem zmian spowodowanych przez emidemię COVID-19