Szkolenie: System ocen okresowych pracowników (SOOP) Tworzenie i wdrażanie - Wrocław

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/system-ocen-okresowych-pracownikow-soop-tworzenie-i-wdrazanie---wroclaw-39767-id552

Informacje o szkoleniu

 • System ocen okresowych pracowników (SOOP) Tworzenie i wdrażanie - Wrocław


  ID szkolenia: 39767
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Kadry, Human Resources
 • Adres szkolenia:

  .
  .
  Wrocław
  woj. dolnośląskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 25-26.10.2012
  Godziny zajęć (czas trwania):
  .
 • Organizator szkolenia:

  Polexpert Sp. z o.o.
  Postępu 12
  02-676 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Polexpert Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:

Poznanie przez uczestników kolejnych faz i zasad ważnych przy ocenianiu pracowników z punktu widzenia praktyki
Pokazanie możliwości, jakie daje system ocen kadrze menedżerskiej jako instrument zarządzania
Nabycie umiejętności planowania i wyznaczania celów mających skorygować sposób funkcjonowania pracownika w obszarach wymagających poprawy

Korzyści ze szkolenia:
W efekcie szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie:

Projektowania systemu ocen okresowych
Wdrażania systemu ocen okresowych
Posługiwania się formularzami oceny
Wykorzystywania wyników oceny do kierowania pracą i rozwojem podwładnych

Adresaci:

Pracownicy działów personalnych
Osoby opracowujące systemy oceny pracowników w organizacjach
Osoby odpowiedzialne za politykę oceniania

Metody szkolenia:

Wykład wsparty prezentacja multimedialną
Ćwiczenia indywidualne i grupowe
Studia przypadków
Dyskusje moderowane
Symulacje

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

1. Analiza korzyści dla organizacji, menedżerów i pracowników z wykorzystania systemu

Czym jest system ocen pracowniczych?
Rola i miejsce systemu ocen w świetle misji i strategii organizacji oraz systemu zarządzania
Korzyści ze stosowania systemu ocen dla organizacji i pracownika
Możliwe zagrożenia - przykłady najczęstszych błędów we wprowadzaniu i stosowaniu systemu.

2. Kwestie formalne projektowania i funkcjonowania systemu ocen w organizacji

Podstawy prawne i formalne funkcjonowania systemu ocen w organizacji
Role poszczególnych komórek i osób w organizacji
Założenia do projektu
Zespół projektowy
Określanie celu i zakresu oceny

3. Projektowanie systemu ocen od koncepcji do procedury

Zakres i zasady stosowania systemu
Kanony budowania systemu
Wybór metod oceny
Budowanie kryteriów kompetencyjnych
Budowanie kryteriów wynikowych - KPI (Key Performance Indicators)
Efektywne techniki postępowania

4. Wdrażanie systemu ocen w organizacji

Zaplanowanie działań koniecznych
Działania komunikacyjne
Szkolenia dla ocenianych i oceniających - przygotowanie i zawartość
Zasady przeprowadzenia ocen - regulamin systemu ocen
Zawartość standardowa
Procedura oceny
Przebieg rozmowy oceniającej
Przypadki szczególne
Przeprowadzenie ocen próbnych - pilotaż
Najczęściej pojawiające się problemy i sposoby ich pokonywania

5. Wykorzystanie efektów ocen

Informacja zwrotna dla pracownika i przełożonego
Potencjalne sposoby wykorzystania wyników oceny
Stawianie indywidualnych celów i zadań rozwojowych w oparciu o wskaźniki

6. Powiązanie wyników oceny z wynagrodzeniami

Szanse i zagrożenia
Powiązanie z wynagrodzeniem zasadniczym i zmiennym

7. Analiza funkcjonalności systemu ocen

Przeprowadzenie symulowanej oceny z wykorzystaniem formularza


Współpraca z Eurodirect

Informacje o prelegentach:

Michałek Wojciech

Konsultant zarządzania, trener biznesu, dyrektor projektów, Interim Manager. Prowadzi projekty doradcze i szkoleniowe w obszarach systemów zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania operacyjnego. Współpracuje w tym zakresie jako konsultant i trener z wieloma uznanymi firmami doradczymi i szkoleniowymi. Praktyk zarządzania z ponad 15- letnim stażem na stanowiskach: Kierownik działu HR, Dyrektor Projektów, Dyrektor Personalny, Dyrektor Generalny w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania przedsiębiorstwami oraz restrukturyzacji firm. Autor artykułów z zakresu prawa pracy i zarządzania w Wydawnictwie ,,Wiedza i Praktyka'' w Warszawie oraz publikacjach G.W. INFOR S.A. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, Stowarzyszenia Matrik. Wykładowca na studiach podyplomowych w WSB w Toruniu i Chorzowie, GWSH w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów podyplomowych: z HRM w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie i Warszawskiej Szkole Biznesu w Warszawie, Project Management na WWSI w warszawie, Master of Business Administration w The Nottingham Trent University.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1250 - +23%Vat

Cena zawiera:

Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wydarzenie: System ocen okresowych pracowników (SOOP) Tworzenie i wdrażanie - Wrocław