Szkolenie

System ocen pracowniczych w praktyce

O szkoleniu

2014.02.18 - 2014.02.19 Wrocław (SOM 14108)

2014.02.18 - 2014.02.19 Poznań (SOM 14109)

2014.03.13 - 2014.03.14 Gdańsk (SOM 14110)

2014.03.13 - 2014.03.14 Warszawa (SOM 14111)

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie i wdrażanie systemu ocen okresowych pracowników w organizacji. Uczestnicy, poprzez wielostronną analizę procesów zachodzących w organizacji, będą pogłębiać swoją wiedzę i świadomość przebiegu całego procesu, utrudnień jakie mogą wystąpić i rozwiązań jakie warto stosować. Będę przygotowywać i projektować system ocen. W tracie pracy warsztatowej powstaną kluczowe elementy systemu takie jak: kryteria oceny, skale oceny, zasady, instrukcje i harmonogramy. Zaprojektowane zostaną również działania, które należy realizować po zakończeniu cyklu ocen. Skupią się na przygotowaniu kontraktu, działań skoncentrowanych na pracowniku, relacji przełożony-podwładny, rozwiązaniach działowych i organizacyjnych.
Kto powinien wziąć udział?
HR managerowie, HR Business Partner, specjaliści w działach Zasobów Ludzkich oraz osoby odpowiedzialne za wprowadzenie systemu ocen pracowniczych w organizacji.

Program szkolenia

I. OCENIANIE PRACOWNIKÓW. WDRAŻANIE SYSTEMU OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW

1. Biznesowe uwarunkowania wdrażania projektów ocen pracowniczych:
- czym jest SOOP i po co go wdrażać?
- pomiędzy strategią, a operacjami – wykorzystanie systemu ocen okresowych,
- cele procesowe, zadaniowe i związane ze stylami pracy realizowane przez SOOP,
- czy jest ZPC – ZPC jako kluczowy element systemu SOOP,
- kultura udzielania informacji zwrotnej (zarządzanie) i czy organizacja ma zdolność do realizacji projektów rozwojowych,
- jak współpracować w zakresie wspólnych celów biznesowych? - HR w relacji z kadrą zarządzającą.

2. Budowanie poparcia dla projektowania i wdrażania SOOP w organizacji:
- oczekiwania zarządu związane z efektami wypracowanymi przez system ocen,
- jakie są zagrożenia i korzyści systemu ocen?
- jakie są konsekwencje dla organizacji?
- co chcemy zrobić z wynikami po? Nie wyrażone obawy pracowników.

3. Budowanie zespołów projektowych opracowujących i wdrażających SOOP:
- role i skład zespołów roboczych,
- organy decyzyjne w ramach projektu,
- budowanie kultury i klimatu zmian,
- włączanie pracowników w proces projektowania,
- współpraca z organami opiniotwórczymi i związkami zawodowymi,
- budowanie eksperckie, a partycypacyjne.

4. Zarządzanie projektem wdrożeniowym (analiza ryzyk projektowych):
- elementy składowe systemu ocen,
- zakres projektu,
- grupowanie stanowisk,
- planowanie – projektowanie – walidacja – wdrażanie,
- potencjalne ryzyka w projekcie.

5. Wdrażanie SOOP:
- szkolenia dla kadry menedżerskiej,
- kanały informacji dla pracowników,
- stały serwis HRowy dla pracowników,
- procedura funkcjonowania SOOP w firmie,
- zasady rozpatrywania reklamacji.

6. Wykorzystanie wyników oceny w firmie:
- łączenie SOOP z systemem wynagradzania i premiowania,
- dyscyplinowanie i programy naprawcze,
- programowanie rozwoju – ścieżki i formy rozwoju.

II. NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE W SOOP KRYTERIA OCENY

7. Podstawowe kryteria oceny pracy:
- wyniki, cele,
- kluczowe zadania,
- Kompetencje.

8. Tworzenie karty wyników:
- Kaskadowanie celów,
- kryteria poprawnie sformułowanego celu, wskaźnikowanie, kotwicowanie celów,
- cele ilościowe i jakościowe realizowane na stanowisku,
- cele stanowiskowe wynikające z bazowych procesów biznesowych,
- kto formułuje cele?
- formy pracy mające na celu ustalanie i kontraktowanie celów stanowiskowych.

9. Budowanie macierzy kompetencyjnej:
- stopień realizacji celów, doświadczenie stanowiskowe i potencjał rozwojowy jako kryteria oceny w macierzy kompetencyjnej,
- mapy kompetencyjne dla procesów biznesowych.

10. Kompetencje jako kryteria oceny:
- definicje, klasyfikacje i charakterystyka praktyczna kompetencji,
- zasady opisywania kompetencji,
- ustalanie kompetencji stanowiskowych oraz dla rodzin stanowisk – budowanie profili,
- behawioralne podłoże kompetencji.

11. Formy wykorzystywane do projektowania narzędzi oceny – zbieranie danych:
- panele eksperckie i warsztaty,
- analiza dokumentacji,
- ankiety on-line.

Czas trwania

9:30 – 16:30

Prelegenci

Cytat
dr Marcin Żółtak – trener, praktyk biznesu, konsultant w obszarze zarządzania zmianą, uczenia się organizacyjnego oraz zarządzania procesami. Karierę zawodową rozpoczął w Philips Lighting Poland jako specjalista ds szkoleń, potem specjalista ds szkoleń zagranicznych, ostatecznie menedżer personalny odpowiedzialny za zarządzanie personelem w 6 centrach logistyczno - produkcyjnych Stanowiska kierownicze w obszarze zarządzania rozwojem personelu i organizacji zajmował również w Auchan i Citibank. Ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi w GFKAM, Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi w WSB w Poznaniu oraz Podyplomowe Studium Prawa Pracy i Podyplomowe Studium Psychologii Zarządzania na UAM w Poznaniu. W pracy wykorzystuje podejście systemowe i holistyczne (ukończony kurs terapii systemowej WTTS) do projektowania i wdrażania zmian w organizacjach, które łączą zarówno technologię jak i działania pracowników (w trakcie kurs zarządzania i usprawniania procesów organizacyjnych BPM Green Belt). Był członkiem zespołów wdrażających zmiany w: Volvo Busses, Elektroskandia, Eurocash, BZ WBK, Pepco, Piotr i Paweł, PZU, Yes. Prowadził liczne warsztaty z zakresu zarządzania personelem, zarządzania zmianą, kultury organizacyjnej dla: TopFarm, MAN Star Truck & Buses, PZU, PKO, Millenium Bank, Henkel, WBK, Bridgestone, Castorama, Kingspan, Citibank, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Firma Oponiarska Dębica, Gerling i inne. Od 2008 pracuje również, jako coach w standardzie ICC. W pracy efektywnie wykorzystuje doradztwo, podejście projektowe, szkolenia, warsztaty, action learning.

Dr Joanna Mesjasz - doradca i trener realizujący projekty dla przedsiębiorstw, a także adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wykładowca psychologii zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie menedżerskie m. in. Dyrektora Personalnego GK Impel, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Rozwoju w TAN S.A, Członek Zarządu i Dyrektor Handlowy w Przedsiębiorstwie Przemysłu Spirytusowego POLMOS we Wrocławiu, Dyrektor ds. HORECA w Browarach OKOCIM i Browarach Dolnośląskich PIAST, Prezes Zarządu Hurtowni Alkoholi i Napoi BIS w Lublinie. Bogate doświadczenie w zarządzaniu administracją publiczną: Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Regionalnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Dyrektor Biura Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie, Dyrektor Ośrodka Doradztwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw. Trener kadr menedżerskiej w banku PKO SA, PKN Orlen, VW Motor Polska, KGHM, Elda Elektronic, Grupie Kapitałowej Impel. Coach trenerów kadry narodowej w grach zespołowych w projekcie realizowanym na zlecenie Ministerstwa Sportu. Wykładowca studiów podyplomowych dla menedżerów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, dla kadry oficerskiej Komendy Wojewódzkiej Policji, menedżerów personalnych na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie i studiów podyplomowych z psychologii zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim. Autorka ponad 50 publikacji naukowych i popularnonaukowych zarządzania organizacją i psychologii zarządzania.

*Szkolenie będzie prowadził jeden dedykowany trener.

Gdzie i kiedy

Warszawa 13 - 14 marca 2014
- Warszawa - sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP ul. Domaniewska 39A, - Wrocław - w hotelu w centrum miasta

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 1390 zł + 23% VAT, - dwóch i więcej osób 1290 zł/os +23% VAT.
1390 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!