Szkolenie

System Okresowych Ocen Pracowniczych

O szkoleniu

Szkolenie obejmuje całokształt praktycznej i teoretycznej wiedzy potrzebnej do przygotowania i wdrożenia SOOP wraz z przygotowaniem narzędzia oceny i zaprojektowaniem systemu udzielania informacji zwrotnej.
Podstawą programu pierwszego dnia szkoleniowego jest wiedza z zakresu przygotowania SOOP z naciskiem na budowę samego narzędzia oceny i poprawne przeprowadzenie procesu oceny.
Przeprowadzeniu rozmowy oceniającej jest poświęcony drugi dzień szkoleniowy, który koncentruje się na zagadnieniu sposobów, kontekstu i zasad prowadzenia rozmów oceniających w ramach SOOP. Rozmowa oceniająca jest w programie ukazana jako kluczowy element odpowiadający za pełną realizację głównych celów każdego systemu ocen pracowniczych.
CEL SZKOLENIA:
przygotowanie pracowników do wprowadzenia systemu ocen okresowych;
zapoznanie z założeniami i celami oceny okresowej;
omówienie poszczególnych elementów systemu okresowych ocen pracowniczych;
zapoznanie z zasadami rozmów oceniających;
uświadomienie najczęściej popełnianych błędów oceniania;
zapoznanie z ewaluacją systemu ocen.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które stoją przed zadaniem przygotowania i wdrożenia SOOP własnymi siłami lub z pomocą zewnętrznych firm w roli konsultantów wspierających, a także dla tych, którzy są zainteresowani SOOP na poziomie profesjonalnej wiedzy praktycznej.

Program szkolenia

Istota oceny pracowniczej, czyli czym jest ocena pracowników w organizacji

Kiedy należy wprowadzać system ocen pracowników w organizacji

Etapy rozwoju systemu ocen pracowniczych

projektowanie systemu
wdrożenie systemu
ocena
ewaluacja oceny – wykorzystanie ocen

Cele systemu ocen pracowniczych w organizacji

Podmiot i przedmiot oceny
Kryteria ocen – jak przygotować model kompetencji będących podstawą SOOP lub jak zweryfikować funkcjonujący model i ewentualnie go zmodyfikować na potrzeby budowanego SOOP

Metody i narzędzia oceny – jak dobrać optymalne narzędzie oceny, projektowanie formularza

Procedura oceniania

Ewaluacja oceny

Rozmowa oceniająca – jeden z najważniejszych elementów Systemu Ocen Okresowych Pracowników

Zakres i metody przygotowania się oceniającego do przeprowadzenia rozmowy oceniającej

Przygotowanie się ocenianego pracownika do rozmowy: samoocena

Podstawowe zasady komunikacji przydatne podczas rozmowy oceniającej

komunikaty pozytywne i negatywne
małe i duże kwantyfikatory
język proaktywny i reaktywny
komunikaty typu „ty” i „ja”
komunikaty skrzyżowane
zwroty rozpoczynające i kończące rozmowę oceniającą

Metody przekazywania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej

Zamiana negatywnej informacji zwrotnej na informację motywującą pracownika

Trzy formuły rozmowy oceniającej: zamknięta, otwarta, coaching

Najważniejsze zasady przeprowadzania rozmowy oceniającej

Etapy i schemat rozmowy, ze szczególnym uwzględnieniem planu działania dla pracowników otrzymujących oceny wymagające poprawy

Zasady prowadzenia poprawnej i efektywnej dla obu stron rozmowy oceniającej

Najczęstsze problemy i błędy popełniane w trakcie ocen

Psychologiczne pułapki oceniania

Czas trwania

10-17
9-16

Prelegenci

Cytat
trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Warszawa 10 - 11 grudnia 2012
hotel

Warszawa

do ustalenia

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
+23 % vat
1390 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

formularz zgłoszeniowy, faktura po szkoleniu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!