Szkolenie: System Okresowych Ocen Pracowniczych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/system-okresowych-ocen-pracowniczych-26213-id453

Informacje o szkoleniu

Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie obejmuje całokształt praktycznej i teoretycznej wiedzy potrzebnej do przygotowania i wdrożenia SOOP wraz z przygotowaniem narzędzia oceny i zaprojektowaniem systemu udzielania informacji zwrotnej.
Podstawą programu pierwszego dnia szkoleniowego jest wiedza z zakresu przygotowania SOOP z naciskiem na budowę samego narzędzia oceny i poprawne przeprowadzenie procesu oceny.
Przeprowadzeniu rozmowy oceniającej jest poświęcony drugi dzień szkoleniowy, który koncentruje się na zagadnieniu sposobów, kontekstu i zasad prowadzenia rozmów oceniających w ramach SOOP. Rozmowa oceniająca jest w programie ukazana jako kluczowy element odpowiadający za pełną realizację głównych celów każdego systemu ocen pracowniczych.
CEL SZKOLENIA:
przygotowanie pracowników do wprowadzenia systemu ocen okresowych;
zapoznanie z założeniami i celami oceny okresowej;
omówienie poszczególnych elementów systemu okresowych ocen pracowniczych;
zapoznanie z zasadami rozmów oceniających;
uświadomienie najczęściej popełnianych błędów oceniania;
zapoznanie z ewaluacją systemu ocen.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które stoją przed zadaniem przygotowania i wdrożenia SOOP własnymi siłami lub z pomocą zewnętrznych firm w roli konsultantów wspierających, a także dla tych, którzy są zainteresowani SOOP na poziomie profesjonalnej wiedzy praktycznej.

Program szkolenia:

Istota oceny pracowniczej, czyli czym jest ocena pracowników w organizacji

Kiedy należy wprowadzać system ocen pracowników w organizacji

Etapy rozwoju systemu ocen pracowniczych

projektowanie systemu
wdrożenie systemu
ocena
ewaluacja oceny – wykorzystanie ocen

Cele systemu ocen pracowniczych w organizacji

Podmiot i przedmiot oceny
Kryteria ocen – jak przygotować model kompetencji będących podstawą SOOP lub jak zweryfikować funkcjonujący model i ewentualnie go zmodyfikować na potrzeby budowanego SOOP

Metody i narzędzia oceny – jak dobrać optymalne narzędzie oceny, projektowanie formularza

Procedura oceniania

Ewaluacja oceny

Rozmowa oceniająca – jeden z najważniejszych elementów Systemu Ocen Okresowych Pracowników

Zakres i metody przygotowania się oceniającego do przeprowadzenia rozmowy oceniającej

Przygotowanie się ocenianego pracownika do rozmowy: samoocena

Podstawowe zasady komunikacji przydatne podczas rozmowy oceniającej

komunikaty pozytywne i negatywne
małe i duże kwantyfikatory
język proaktywny i reaktywny
komunikaty typu „ty” i „ja”
komunikaty skrzyżowane
zwroty rozpoczynające i kończące rozmowę oceniającą

Metody przekazywania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej

Zamiana negatywnej informacji zwrotnej na informację motywującą pracownika

Trzy formuły rozmowy oceniającej: zamknięta, otwarta, coaching

Najważniejsze zasady przeprowadzania rozmowy oceniającej

Etapy i schemat rozmowy, ze szczególnym uwzględnieniem planu działania dla pracowników otrzymujących oceny wymagające poprawy

Zasady prowadzenia poprawnej i efektywnej dla obu stron rozmowy oceniającej

Najczęstsze problemy i błędy popełniane w trakcie ocen

Psychologiczne pułapki oceniania

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1390 - +23 % vat

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

formularz zgłoszeniowy, faktura po szkoleniu

Wydarzenie: System Okresowych Ocen Pracowniczych