Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/system-przeciwdzialania-zagrozeniom-korupcyjnym-56279-id819

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia: Przedstawienie zagadnień dotyczących systemu ochrony przed zagrożeniami korupcyjnymi.

Metoda: wykład + ćwiczenia

Szkolenie skierowane jest do:

: Kadra kierownicza organizacji państwowych, samorządowych oraz przedsiębiorstw posiadająca ogólną wiedzę na temat wymagań normy PN-EN ISO 9001.

Program szkolenia:

09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 11:30 Obszar występowania problemu, podstawowe regulacje prawne;
Koncepcja i założenia systemu;
Podstawowe terminy i definicje;

11:30 – 11:45 Przerwa

11.45 – 13:00 Wybrane wymagania normy PN-EN ISO 9001, szczególnie istotne z punktu widzenia systemu;
Wymagania dodatkowe – kryteria systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym;

13:00 – 13:45 Przerwa obiadowa


13:45 -15:00 Projektowanie systemu – identyfikacja procesów i analiza ryzyka dotycząca zagrożeń korupcyjnych
Społeczna Odpowiedzialność Organizacji

Informacje o prelegentach:

wykładowcy KIG BLCA z doświadczeniem we wdrożeniu i certyfikacji Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 400 zł netto 492 zł brutto

Cena zawiera:

Uczestnikom szkolenia zapewniamy komplet materiałów dydaktycznych, zaświadczenie ukończenia szkolenia i poczęstunek.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń

Wydarzenie: System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym