Szkolenie: SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ORAZ JEGO DOKUMENTOWANIE WG NORMY ISO 50001

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/system-zarzadzania-energia-oraz-jego-dokumentowanie-wg-normy-iso-50001-68438

Informacje o szkoleniu

 • SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ORAZ JEGO DOKUMENTOWANIE WG NORMY ISO 50001


  ID szkolenia: 68438
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Jakość
 • Adres szkolenia:

  Hotel Ibis Warszawa Ostrobramska
  ul. Ostrobramska 36
  04-118 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 15-16.05.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  1 dzień szkolenia:
  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

  2 dzień szkolenia:
  godz. 9.00 - 11.15 /c.d zajęć 3 godz./
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
  godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.00 - 13.45 /lunch/
  godz. 13.45 - 15.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

1 dzień: Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę dotyczącą zarządzania energią wg normy ISO 50001. Określa ona wymagania, których spełnienie pozwoli organizacji efektywniej gospodarować energią (m.in. zredukować zużycie energii i emisji gazów cieplarnianych).

2 dzień: Uczestnicy szkolenia uzyskają potrzebną wiedzę dotycząca opracowywania i stosowania dokumentacji systemu zarządzania energią oraz jej integracji z już obowiązującą dokumentacją organizacyjną.

Szkolenie skierowane jest do:

1 dzień: szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy ISO 50001 oraz procesem wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania energią. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni , którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie efektywnego gospodarowania energią w organizacji i jego integracji z innymi systemami zarządzania w szczególności zarządzania środowiskiem.

2 dzień: szkolenie adresowane jest do osób zarządzających organizacją, pełnomocników ds. zarządzania energią, pełnomocników ds. zintegrowanego systemu zarządzania, osób nadzorujących dokumentację w ramach zintegrowanych systemów zarządzania, osób odpowiedzialnych za opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji systemowej, osób chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat efektywnego zarządzania energią. Zaleca się aby uczestnik szkolenia posiadał wiedzę na temat wymagań normy ISO 50001 lub EN 16001, zdobytą podczas szkoleń/studiów z tego zakresu.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA
1 dzień

• Polityka energetyczna w organizacji
• Planowanie energetyczne wg wymagań normy ISO 50001
• Przegląd energetyczny i Wskaźnik Wyniku Energetycznego organizacji
• Cele energetyczne, zadania energetyczne, plany działań w zakresie zarządzania energią
• Metody oszczędzania energii
• Wymagania normy ISO 50001 a system zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001
• Kompetencje niezbędne do wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania energią
• Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania energią wg ISO 50001
• Dokumentacja systemu zarządzania energią
• Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

2 dzień

• Omówienie podstawowych wymagań normy ISO 50001
• Role i zakres odpowiedzialności związane z ISO 50001
• Wstępny audit energetyczny oraz jego analiza pod kątem wyznaczania celów oraz zakresu i sposobu monitorowania podstawowych parametrów
• Aspekty energetyczne, ich analiza i ocena oraz stawiane cele i zadania związane ze znaczącymi aspektami energetycznymi
• Dokumentowanie systemu energetycznego z uwzględnieniem sposobu wykorzystania istniejących dokumentów w przedsiębiorstwie


Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Robert Gostkowski
od 2000 r. koordynuje działania oraz prowadzi szkolenia i konsultacje wspomagające wdrażanie Systemów Zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, AQAP, ISO 27001 w instytucjach administracji publicznej, jednostkach ochrony zdrowia, firmach komercyjnych, przedsiębiorstwach i bankach, Od 2000 trener (wykładowca) Urzędu Służby Cywil., Auditor systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001 w jednostce certyfikującej TÜV Rheinland, Wykładowca na studiach podyplomowych, specjalista z zakresu prawa konsumenckiego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1200zł - + VAT

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, możliwość rezerwacji zakwaterowania za dopłatą, ankieta oceniająca szkolenie,test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Szkolenie, kurs: SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ORAZ JEGO DOKUMENTOWANIE WG NORMY ISO 50001