Szkolenie: SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA WG EN 15224:2012

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/system-zarzadzania-jakoscia-w-placowkach-ochrony-zdrowia-wg-en-152242012-68439

Informacje o szkoleniu

  • SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA WG EN 15224:2012


    ID szkolenia: 68439
    Typ: Szkolenia
    Branża/temat:
  • Adres szkolenia:

    Hotel Demel ***
    ul. Głowackiego 22
    35-085 Kraków
    woj. małopolskie
  • Termin szkolenia:

    Data: 25.05.2017
    Godziny zajęć (czas trwania):
    PLAN SZKOLENIA:

    godz. 9.00 - 11.15 /c.d zajęć 3 godz./
    godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
    godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
    godz. 13.00 - 13.30 /lunch/
    godz. 13.30 - 15.00 /c.d. zajęć 2 godz./
  • Organizator szkolenia:

    Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
    Aleja Warszawska 102
    20-824 Lublin
    woj. lubelskie
    O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na temat wymagań normy EN 15224:2012 dotyczących systemu zarządzania jakością w instytucjach ochrony zdrowia.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do kierowników i pracowników publicznych i niepublicznych. instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi medyczne i stosujących określone procedury medyczne, kadry kierowniczej zarządzającej systemami jakości w placówkach medycznych, osób odpowiedzialnych za usprawnienie procesów związanych z pacjentem.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA
• Dlaczego norma EN 15224:2012 ?
• Korzyści z wdrożenia wymagań normy EN 15224:2012 w instytucji ochrony zdrowia
Właściwa forma opieki zdrowotnej
Dostępność opieki zdrowotnej
Ciągłość opieki zdrowotnej
Skuteczność opieki zdrowotnej
Efektywność opieki zdrowotnej
Równość opieki zdrowotnej
Opieka zdrowotna oparta na dowodach i wiedzy
Opieka zdrowotna skupiona na potrzebach pacjenta
Angażowanie pacjenta w procesy opieki zdrowotnej
Bezpieczeństwo pacjenta
Terminowość/dostępność
• Porównanie wymagań normy EN 15224:2012 i EN ISO 9001:2008 – integracja systemów
• Odpowiedzi na pytania dotyczące praktyki wdrożenia normy EN 15224:2012 w placówce ochrony zdrowia

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora

Informacje o prelegentach:

Robert Gostkowski
od 2000 r. koordynuje działania oraz prowadzi szkolenia i konsultacje wspomagające wdrażanie Systemów Zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, AQAP, ISO 27001 w instytucjach administracji publicznej, jednostkach ochrony zdrowia, firmach komercyjnych, przedsiębiorstwach i bankach, Od 2000 trener (wykładowca) Urzędu Służby Cywil., Auditor systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001 w jednostce certyfikującej TÜV Rheinland, Wykładowca na studiach podyplomowych, specjalista z zakresu prawa konsumenckiego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 490zł - +VAT

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, możliwość rezerwacji zakwaterowania za dopłatą, ankieta oceniająca szkolenie,test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Wydarzenie: SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA WG EN 15224:2012