Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/system-zarzadzania-ryzykiem-braku-zgodnosci-zgodny-z-wytycznymi-normy-iso-196002014-75458-id570

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy i nabycie umiejętności na temat:

- podstaw zarządzania ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju

- pojęć, definicji i istoty zarządzania ryzykiem biznesowym

- zmian, opublikowanych w projekcie normy ISO 9001:2015

- wytycznych zawartych w normie ISO 19600:2014

- wytycznych zawartych w normie PN-ISO 31000:2012

- powiazań wytycznych normy ISO 19600: 2014 oraz PN-EN ISO 9004: 2010 a także wymagań norm ISO 9001: 2015, ISO 14001 i OHSAS 18001 w kontekście zintegrowanego zarzadzania ryzykiem

- opracowania scenariusza wdrożenia zmian w zintegrowanym systemie zarządzania w kontekście wytycznych normy ISO 19600:2014

- ugruntowanie wiedzy i umiejętności, w ramach ćwiczeń warsztatowych, co do uzyskania gotowości do auditu potwierdzającego systemową zgodność funkcjonowania organizacji z wytycznymi normy ISO 19600:2014

Szkolenie skierowane jest do:

organizacji dążących do włączenia w swoje systemy zarzadzania, funkcji zarzadzania ryzykiem braku zgodności

Program szkolenia:

Pierwszy dzień

Otwarcie szkolenia. Cele szkolenia, sprawy organizacyjne, omówienie materiałów szkoleniowych.

Wprowadzenie

Współczesne podejście do systemów zarządzania

Rodzina norm ISO

Podejście procesowe

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem

Ryzyko braku zgodności

Strony zainteresowane

Zarządzanie systemowe

Zintegrowane zarządzanie

Kontekst organizacji

Strony zainteresowane

  1. Struktura norm: ISO 9001: 2015, ISO 31000: 2012; ISO 19600: 2014. Istotne zmiany w normie ISO 9001: 2015. Powiązania, wspólne elementy

      3. Interpretacja wytycznych normy ISO 19600:2014

- definicje, podstawowe pojęcia

- kontekst organizacji: podstawy, zobowiązania prawne, nadzór nad wymaganiami prawnymi, identyfikacja, analiza i ocena ryzyka zgodności

- zaangażowanie, przywództwo, polityka zarzadzania zgodnością, struktura systemu

- planowanie, działania w odniesieniu do ryzyk, cele

- zasoby i wsparcie, kompetencje i szkolenia, świadomość, kultura zgodności, komunikacja

- planowanie operacyjne, procesy zlecane na zewnątrz

- pomiary, monitorowanie i ocena funkcjonowania, wskaźniki, raportowanie

- doskonalenie

- wymagania dokumentacyjne

      4. Skutki zmian dla niektórych funkcji zintegrowanego systemu: przegląd zarzadzania, cele, zadania i programy, audyt wewnętrzny, działania korygujące

      5. Plan dostosowania zintegrowanego systemu zarzadzania do nowych wymagań. Integracja zarzadzania zgodnością z innymi systemami zarządzania

Zakończenie, pytania, uwagi, podsumowanie szkolenia

  1. Podstawy zarzadzania ryzykiem

Wprowadzenie i przypomnienie podstawowych pojęć z dziedziny zarzadzania ryzykiem na podstawie wytycznych PN-ISO 31000:2012 – „Zarzadzanie ryzykiem zasady i wytyczne”

•  Pojęcie ryzyka, ryzyka strategiczne i operacyjne

•  Identyfikacja zagrożeń

•  Analiza ryzyka

•  Ocena ryzyka, metody i kryteria

•  Postepowanie z ryzykiem

•  Wdrożenie zarzadzania ryzykiem

  1. Ćwiczenie nr 1 - Określenie kontekstu wewnętrznego i zewnętrznego organizacji. Określenie stron zainteresowanych i ich oczekiwań. Prezentacja wyników

Ćwiczenie nr 2 - Udokumentowanie podejścia procesowego i systemowego zarzadzania ryzykiem braku zgodności.  Opracowanie i dostosowanie wzoru karty procesu do wdrożenia zarządzania ryzykiem i szansami. Wybór metody zarzadzania ryzykiem. Szkic procedury zarzadzania ryzykiem.  Prezentacja wyników

Ćwiczenie nr 3 - Identyfikacja zagrożeń i szans oraz ocena ryzyka braku zgodności i szans, w wybranych 2-ch procesach. Prezentacja wyników

Ćwiczenie nr 4 - Opracowanie planu działań korygujących – postepowanie z ocenionym ryzykiem i szansami na podstawie wyników Ćwiczenia nr 3. Prezentacja wyników

Zakończenie, podsumowanie szkolenia

Informacje o prelegentach:

Trener DEKRA

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1299 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu,powszechnie akceptowany certyfikat/zaświadczenie DEKRA, materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, egzamin (jeśli dotyczy), serwis kawowy, obiad.

Dostępne zniżki:

  • 10% dla firm, które zgłoszą co najmniej 2 osoby na jedno szkolenie.
  • 5% dla osób, które zgłoszą się co najmniej na 3 tygodnie przed planowaną datą szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: System Zarządzania Ryzykiem Braku Zgodności zgodny z wytycznymi normy ISO 19600:2014