Szkolenie

System Zarządzania Ryzykiem Braku Zgodności zgodny z wytycznymi normy ISO 19600:2014

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy i nabycie umiejętności na temat:

- podstaw zarządzania ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju

- pojęć, definicji i istoty zarządzania ryzykiem biznesowym

- zmian, opublikowanych w projekcie normy ISO 9001:2015

- wytycznych zawartych w normie ISO 19600:2014

- wytycznych zawartych w normie PN-ISO 31000:2012

- powiazań wytycznych normy ISO 19600: 2014 oraz PN-EN ISO 9004: 2010 a także wymagań norm ISO 9001: 2015, ISO 14001 i OHSAS 18001 w kontekście zintegrowanego zarzadzania ryzykiem

- opracowania scenariusza wdrożenia zmian w zintegrowanym systemie zarządzania w kontekście wytycznych normy ISO 19600:2014

- ugruntowanie wiedzy i umiejętności, w ramach ćwiczeń warsztatowych, co do uzyskania gotowości do auditu potwierdzającego systemową zgodność funkcjonowania organizacji z wytycznymi normy ISO 19600:2014
Kto powinien wziąć udział?

organizacji dążących do włączenia w swoje systemy zarzadzania, funkcji zarzadzania ryzykiem braku zgodności

Program szkolenia

Pierwszy dzień

Otwarcie szkolenia. Cele szkolenia, sprawy organizacyjne, omówienie materiałów szkoleniowych.

Wprowadzenie

Współczesne podejście do systemów zarządzania

Rodzina norm ISO

Podejście procesowe

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem

Ryzyko braku zgodności

Strony zainteresowane

Zarządzanie systemowe

Zintegrowane zarządzanie

Kontekst organizacji

Strony zainteresowane

  1. Struktura norm: ISO 9001: 2015, ISO 31000: 2012; ISO 19600: 2014. Istotne zmiany w normie ISO 9001: 2015. Powiązania, wspólne elementy

      3. Interpretacja wytycznych normy ISO 19600:2014

- definicje, podstawowe pojęcia

- kontekst organizacji: podstawy, zobowiązania prawne, nadzór nad wymaganiami prawnymi, identyfikacja, analiza i ocena ryzyka zgodności

- zaangażowanie, przywództwo, polityka zarzadzania zgodnością, struktura systemu

- planowanie, działania w odniesieniu do ryzyk, cele

- zasoby i wsparcie, kompetencje i szkolenia, świadomość, kultura zgodności, komunikacja

- planowanie operacyjne, procesy zlecane na zewnątrz

- pomiary, monitorowanie i ocena funkcjonowania, wskaźniki, raportowanie

- doskonalenie

- wymagania dokumentacyjne

      4. Skutki zmian dla niektórych funkcji zintegrowanego systemu: przegląd zarzadzania, cele, zadania i programy, audyt wewnętrzny, działania korygujące

      5. Plan dostosowania zintegrowanego systemu zarzadzania do nowych wymagań. Integracja zarzadzania zgodnością z innymi systemami zarządzania

Zakończenie, pytania, uwagi, podsumowanie szkolenia

  1. Podstawy zarzadzania ryzykiem

Wprowadzenie i przypomnienie podstawowych pojęć z dziedziny zarzadzania ryzykiem na podstawie wytycznych PN-ISO 31000:2012 – „Zarzadzanie ryzykiem zasady i wytyczne”

•  Pojęcie ryzyka, ryzyka strategiczne i operacyjne

•  Identyfikacja zagrożeń

•  Analiza ryzyka

•  Ocena ryzyka, metody i kryteria

•  Postepowanie z ryzykiem

•  Wdrożenie zarzadzania ryzykiem

  1. Ćwiczenie nr 1 - Określenie kontekstu wewnętrznego i zewnętrznego organizacji. Określenie stron zainteresowanych i ich oczekiwań. Prezentacja wyników

Ćwiczenie nr 2 - Udokumentowanie podejścia procesowego i systemowego zarzadzania ryzykiem braku zgodności.  Opracowanie i dostosowanie wzoru karty procesu do wdrożenia zarządzania ryzykiem i szansami. Wybór metody zarzadzania ryzykiem. Szkic procedury zarzadzania ryzykiem.  Prezentacja wyników

Ćwiczenie nr 3 - Identyfikacja zagrożeń i szans oraz ocena ryzyka braku zgodności i szans, w wybranych 2-ch procesach. Prezentacja wyników

Ćwiczenie nr 4 - Opracowanie planu działań korygujących – postepowanie z ocenionym ryzykiem i szansami na podstawie wyników Ćwiczenia nr 3. Prezentacja wyników

Zakończenie, podsumowanie szkolenia

Czas trwania

09:00-16:00
2 dni

Prelegenci

Cytat

Trener DEKRA

Gdzie i kiedy

Warszawa 5 - 6 października 2020
Grupa DEKRA Park Rozwoju

02-673 Warszawa

Konstruktorska 12 A

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
1299 PLN
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu,powszechnie akceptowany certyfikat/zaświadczenie DEKRA, materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, egzamin (jeśli dotyczy), serwis kawowy, obiad.
Weź udział

Organizator

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa
ul. Rzymowskiego 28
woj. mazowieckie
DEKRA Solutions Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie - światowego lidera w dziedzinie usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa, nadzoró...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa ul. Rzymowskiego 28
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!