Szkolenie

Szacowanie niepewności w laboratorium fizykochemicznym

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na 2-dniowe szkolenie prowadzone w formule stacjonarnej oraz online.
Cele szkolenia:
Przedstawienie metod oraz sposobów szacowania niepewności w laboratorium wzorcującym/badawczym.
Praktyczne przedstawienie sposobu szacowania niepewności pomiar przy wzorcowaniu fizykochemicznego wyposażenia pomiarowego w laboratorium wzorcującym/badawczym.
Dlaczego warto wziąć udział?

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

Podczas szkolenia Uczestnik nauczy się:

 • przeprowadzania szacowania niepewności pomiarów na metodach stosowanych w laboratorium
 • zasad dotyczących szacowania niepewności pomiaru

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Kompetentni pracownicy z zakresu szacowania niepewności z umiejętnością praktycznego podejścia do procesu szacowania zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w tym zakresie.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest dla osób pracujących w laboratoriach pomiarowo-badawczych, które zamierzają oszacować niepewności stosowanych metod pomiarowo-badawczych.

Program szkolenia

Podstawowe pojęcia dotyczące niepewności pomiaru:

 • błąd a niepewność pomiaru
 • rodzaje błędów
 • niepewność standardowa,  złożona i rozszerzona
 • podstawowe pojęcia dotyczące szacowania niepewności pomiaru zgodnie z PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 „ Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)”.
 • rozkłady prawdopodobieństwa
 • wyznaczanie niepewności pomiaru - metoda typu A i typu B

Omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie szacowania niepewności.

Wytyczne European co-operation for Accreditation (EA) dotyczące EA-4/02 M:2013 "Wyznaczanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu", przewodnika GUM oraz innych dokumentów związanych.

Pozyskiwanie danych do szacowania niepewności:

 • metoda pomiarowa
 • wyposażenie pomiarowe
 • zmienność warunków śrdowiskowych w trakcie pomiarów
 • literatura, normy, świadectwa, certyfikaty
 • wewnętrzne potwierdzanie ważności wyników
 • porównania międzylaboratoryjne/badania biegłości

Przedstawienie zależności pomiędzy spójnością pomiarową a niepewnością pomiaru.

Tworzenie budżetu niepewności:

 • schematy postępowania
 • równania modelowe
 • budżet niepewności w formie tabeli

 

Warsztaty dla uczestników z przeprowadzania szacowania niepewności pomiarów na metodach stosowanych w laboratorium:

 • Podstawowe działania w programie Excel: suma, średnia, odchylenie standardowe, perwiastkowanie, potęgowanie
 • Identyfikacja błędów grubych
 • Obliczanie wyniku pomiaru skorygowanego o błąd systematyczny
 • Obliczanie błędów pomiaru oraz poprawek
 • Utrwalenie teori związanej z szacowaniem niepewności pomiaru
 • Zapisywanie wyników pomiarów wraz z niepewnością pomiaru

 

Typowa procedura szacowania niepewności pomiaru - zgodna z wymaganiami dokumentu EA-4/02 M:2013

Opracowanie procedury szacowania niepewności pomiaru przy wzorcowaniu/sprawdzeniu fizykochemicznego wyposażenia pomiarowego

Sposoby na zmniejszanie niepewności między innymi poprzez: właściwy dobór wyposażenia pomiarowego, odczynników, wzorców oraz wybór odpwiedniego laboratorium wzorcującego

Interpretacja i wykorzystanie zawartych w świadectwie wzorcowania informacji dotyczących niepewności pomiaru

 

Warsztaty dla uczestników z przeprowadzania szacowania niepewności pomiarów na metodach stosowanych w laboratorium:

 • Obliczenie niepewności standardowej
 • Obliczanie niepewności standardowej złożonej
 • Obliczanie niepewności rozszerzonej (niepewność pomiaru)
 • Tworzenie budżetów niepewności dla pomiarów  np. temperatura, ważenie, objętość
 • Szacowanie niepewności pomiaru metodą eksperymentalną
 • Szacowanie niepewności pomiaru z równania pomiaru

Czas trwania

2 dni po 7 godzin

Prelegenci

Cytat

trenerzy TQMsoft

Gdzie i kiedy

Online 28 - 29 października 2021

Gdzie i kiedy

Kraków 28 - 29 października 2021
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Zapisz się

Szkolenie online
za osobę
1450 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
za osobę
1550 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!