Szkoła RTZ

O szkoleniu

RATIONAL BEHAVIOR THERAPY (RBT) wywodzi się z nurtu terapii poznawczo-behawioralnych i opiera się na neurofizjologii oraz naukowo zweryfikowanych teoriach uczenia się.

Swoją metodę, jej twórca dr Maxie C. Maultsby, traktował przede wszystkim jako terapię krótkoterminową, łatwą do samodzielnego stosowania, niedrogą i skierowaną do szerokiej grupy odbiorców.

Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) to poznawczo – behawioralny program samopomocy stosowany w psychoterapii, interwencji kryzysowej, medycynie psychosomatycznej a także w profilaktyce i pracy z osobami zdrowymi, np. w coachingu i sporcie.

Racjonalna Terapia Zachowania (Rational Behavior Therapy – RBT) jest formą psychoterapii pomagającej identyfikować nieadaptacyjne myśli, przekonania oraz postawy i modyfikować je na zdrowe, bardziej adaptacyjne. Proces ten prowadzi do akceptacji, otwartości i autentyczności, poprawy nastroju, redukcji napięcia i stresu oraz zwiększenia dobrostanu i skuteczniejszego działania w oparciu o wyznawane wartości.

RTZ jako zintegrowany system psychoterapii zajmuje się wszystkimi rodzajami ludzkich problemów na poziomie poznawczym, emocjonalnym, behawioralnym i egzystencjalnym.

Pierwszy zjazd ma charakter wprowadzający, pozostałe mają na celu poszerzenie umiejętności praktycznej pracy z klientem/pacjentem. Podstawą dalszej części szkolenia jest prezentacja i omówienie przygotowanych wcześniej (w pracy nad sobą lub z inną osobą) formularzy Racjonalnej Samoanalizy.

W programie przewidziano wiele ćwiczeń utrwalających umiejętności praktyczne. Osoby prowadzące szkolenie będą również prezentować pracę z wykorzystaniem metody na żywo.

Kto powinien wziąć udział?

Kurs adresowany jest do psychologów, psychoterapeutów, coachów, lekarzy, a także do wszystkich, którzy chcą nauczyć się nowych umiejętności samorozwoju i pracy nad sobą.

Program szkolenia

Zjazd I :

 • Źródła i naukowe podstawy RTZ
 • Zdrowa semantyka
 • Racjonalno – behawioralna teoria uczenia się
 • Znaczenie oporu w terapii
 • Analiza behawioralna
 • Wprowadzenie do Racjonalnej Samoanalizy (RSA)

Zjazd II :

 • Neurofizjologia emocji
 • Racjonalna Wyobraźnia Emocjonalna
 • Etapy zmiany
 • Motywacja
 • Zastosowanie RTZ w terapii grupowej
 • Eksperymenty behawioralne

Zjazd III :

 • Zastosowanie RTZ w konkretnych klasach problemów:
 • Lęk
 • Radzenie sobie ze złością.
 • Niskie poczucie własnej wartości
 • Poczucie winy
 • Poważna choroba somatyczna
 • Stany depresyjne i zespół wypalenia zawodowego

Po zakończonym szkoleniu oferujemy 4 godziny grupowej superwizji online bez dodatkowej odpłatności (termin zostanie ustalony podczas kursu).

Czas trwania

6 dni, 09:00-16:00
25-26.03, 22-23.04, 20-21.05.

Prelegenci

Joanna Zapała – specjalistka psycholog kliniczny, psychoterapeutka. Od 2003 roku Trener Racjonalnej Terapii Zachowania. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii jak i szkoleń z Racjonalnej Terapii Zachowania. Ukończyła szereg szkoleń z terapii poznawczo – behawioralnej w ujęciu klasycznym jak i trzeciej fali (Terapia Schematu, EMDR, ACT, DBT, CFT, Mindfulness) ucząc się od twórców tych podejść m.in. Maxie Maultsby, Aaron Beck, Judith Beck, Christine Padesky, Jeffrey Young, Francine Shapiro, Steven Hayes, Kelly Wilson, Marsha Linehan, Allan Fruzzetti, Jon Kabat-Zinn. Ukończyła całościowy 4,5 -letni kurs psychoterapii w ujęciu integracyjnym. Jest wykładowcą akademickim na Akademii Muzycznej oraz Uniwersytecie SWPS gdzie prowadzi również trzy autorskie kierunki studiów podyplomowych.

Aurelia Dembińska – coach, pedagog, psychoterapeuta. Certyfikowany Psychoonkolog i Superwizor Psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Trener, superwizor i terapeuta Simonton Cancer Center – terapii simontonowskiej. Trener Racjonalnej Terapii Zachowania z najdłuższym stażem w Polsce. W swojej pracy wykorzystuje również terapię EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Posiada wieloletnie doświadczenie w psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z Racjonalnej Terapii Zachowania i Psychoonkologii. Jest absolwentką Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu. Platforma ZOOM.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 447
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Centrum Psychoterapii Integralnej
61-568 Poznań
Wierzbięcice 18/5
woj. wielkopolskie
Centrum Psychoterapii Integralnej oferuje profesjonalną pomoc psychologiczną, psychiatryczną i logopedyczną. Organizujemy też warsztaty integralnego rozwoju, szkolenia z Racjonalnej Terapii Zachowania, szkolenia dla lekarzy, warsztaty antystresowe, t...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przyjęcie na szkolenie następuje na podstawie kolejności zgłoszeń. Zgłoszenie oznacza zamówienie usługi szkoleniowej przez wypełnienie formularza oraz dokonanie wpłaty. W niektórych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do pobierania od uczestników szkoleń przedpłaty określonej przy opisie danego szkolenia.
 2. Kandydat, kandydatka przystępujący/a do szkolenia ma obowiązek uiścić opłatę za szkolenie w terminie wyznaczonym przez
 3. Organizatora. Nie później niż w ciągu trzech (3) dni od daty dokonania zgłoszenia. Kandydat, kandydatka która dokona zgłoszenia a nie dokona wpłaty w wyznaczonym terminie zostaje zapisana na listę rezerwową uczestników szkolenia.
 4. Wpłaty należy dokonywać w walucie PLN przelewem bankowym na rachunek bankowy: Centrum Psychoterapii Integralnej ul.
 5. Wierzbięcice 18/5, 61-568 Poznań mbank 85 1140 2004 0000 3702 8111 9816 w tytule podając numer zamówienia lub imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki.
 6. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na czternaście (14) dni lub mniej dni kalendarzowych przed terminem szkolenia kandydatowi, kandydatce nie przysługuje zwrot opłaty za szkolenie. W szczególnych przypadkach możliwe jest uczestniczenie w kolejnej edycji szkolenia, na podstawie wpłaty dokonanej na poczet szkolenia, z którego kandydat/kandydatka był zmuszony zrezygnować.
 7. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na piętnaście (15) dni kalendarzowych lub więcej dni kalendarzowych przed szkoleniem kandydat/ kandydatka otrzymuje zwrot 100 % kwoty wpłaconej na rzecz szkolenia.
 8. Rachunki/ faktury – wystawiane są podczas szkoleń.
 9. Organizator jak również prowadzący zajęcia mają prawo zweryfikować obecność uczestników podczas zajęć.
 10. W wypadku nieobecności osoby, która podpisała się na liście obecności Organizator/prowadzący ma prawo zaznaczyć to na liście obecności. W takim wypadku będzie to traktowane tożsamo z brakiem podpisu na liście obecności. Organizator/prowadzący zajęcia mają prawo sprawdzać listę podczas szkoleń online - brak reakcji ze strony uczestnika będzie traktowany jak nieobecność podczas zajęć.
 11. Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie / certyfikat / dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. Zaświadczenie o ukończeniu zajęć jest wystawiane na podstawie obecności na całych zajęciach/cyklu zajęć. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wystawienia zaświadczenia/certyfikatu/dyplomu przy niespełnieniu przez uczestnika zajęć powyższego warunku. Formalnie jest to brak podpisu na liście obecności (osobno za każdy dzień zajęć) lub braku udziału podczas zajęć on line - brak zalogowania się, wyłączona kamera.
 12. Uczestnik może uzyskać bezpłatnie jeden (1) duplikat zaświadczenia.
 13. W przypadku szkoleń online certyfikat/zaświadczenie/dyplom wydawane są w formie elektronicznej. Na prośbę uczestnika/uczestniczki może otrzymać certyfikat w formie papierowej, przesyłany listem poleconym za dodatkową opłatą uzależnioną od adresu odbiorcy.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na siedem (7) dni kalendarzowych przed terminem realizacji z powodu zgłoszenia zbyt małej ilości kandydatów. W takiej sytuacji zobowiązany jest wyłączenie do zwrotu wpłaconej kwoty.
 15. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora jest on wyłączenie zobowiązany do zwrotu wniesionej przez kandydata opłaty za szkolenie i nie jest on odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek odwołania szkolenia.
 16. Szkolenia online mogą być nagrywane. Informacja taka zawarta jest przy opisie danego szkolenia. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w ramach uczestnictwa w danym szkoleniu. Zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku w nagraniach ze szkolenia - przekazywanych uczestnikom danego szkolenia oraz materiałach promocyjnych, na stronie cpi.poznan.pl, w mediach społecznościowych. Zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo. Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia i wykorzystanie wizerunku zgodnie z powyższym zakresem pozostaje całkowicie dobrowolne. Potrzeba uzyskania stosownej zgody wynika z przepisów prawa.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Psychoterapii Integralnej
61-568 Poznań Wierzbięcice 18/5
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!