Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/szkolenia-energetyczne-sep-elektryczne-g1-cieplne-g2-i-gazowe-g3-wraz-z-egzaminem-panstwowym-w-pelnym-zakresie-czynnosci-eksploatacyjnych-58683-id385

Informacje o szkoleniu

 • SZKOLENIA ENERGETYCZNE "SEP": ELEKTRYCZNE - G1, CIEPLNE - G2 I GAZOWE - G3 wraz z egzaminem państwowym w pełnym zakresie czynności eksploatacyjnych


  ID szkolenia: 58683
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Siedziba Europejskiego Centrum Kształcenia PRESTIGE
  Wyzwolenia 27
  43-190 Mikołów
  Godziny zajęć (czas trwania):
  LETNIA PROMOCJA SZKOLEŃ SEP

  Uprawnienie w ramach 1 grupy dla 1 osoby – 390 zł brutto (zamiast 440 zł)
  Uprawnienia w ramach 2 grup dla 1 osoby – 600 zł brutto (zamiast 660 zł)
  Uprawnienia w ramach 3 grup dla 1 osoby – 800 zł brutto (zamiast 880 zł)
 • Organizator szkolenia:

  PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy, przedstawienie zmian, nowości oraz przygotowanie do zdobycia uprawnień państwowych.

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

Szkolenia na stanowiskach dozoru i eksploatacji:

Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci Grupy 1:

1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
5. urządzenia elektrotermiczne
6. urządzenia do elektrolizy
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
8. elektryczna sieć trakcyjna
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 - 9

Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci Grupy 2:

1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9

Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci Grupy 3:

1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie
3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa
8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
9. turbiny gazowe
10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 -9

Informacje o prelegentach:

Ekspert w zakresie SEP, wykładowca posiadający bogate doświadczenie dydaktyczne w przekazywaniu wiedzy i egzaminowaniu kandydatów. Członek Komisji Kwalifikacyjnej SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) oraz SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich).

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 390 zł brutto od osoby za jedne uprawnienia G1 lub G2 lub G3

Cena zawiera:

koszty organizacji szkolenia przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta poczęstunki kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty przed rozpoczęciem szkolenia

Wydarzenie: SZKOLENIA ENERGETYCZNE "SEP": ELEKTRYCZNE - G1, CIEPLNE - G2 I GAZOWE - G3 wraz z egzaminem państwowym w pełnym zakresie czynności eksploatacyjnych