Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/szkolenie-audytor-wewnetrzny-ilub-pelnomocnik-iso-28001-32430-id353

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do wdrożenia,
utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania wg normy ISO 28000/AEO,
w tym samodzielnego przygotowania, przeprowadzenia i udokumentowania
ustaleń audytu wewnętrznego.

Szkolenie skierowane jest do:

Kandydaci na pełnomocników systemów zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw/AEO – moduł 3 - dniowy,
Kandydaci na audytorów wewnętrznych – moduł 2- dniowy.

Program szkolenia:

Dzień 1 - BLOK SZKOLENIOWY

Wdrożenie systemu nie będzie skuteczne bez zaangażowania pracowników organizacji. W pierwszej części omawiane są zasady organizacji projektu wdrożeniowego, tworzenia grupy wdrożeniowej i podziału zadań.

Omawiane są sposoby realizacji wymagań normy ISO 28000/ dobre praktyki ISO 28001 ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych AEO (Authorized Economic Operator).

► Wstęp

- Zasady funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji.
- Zasady systemu zarządzania
- Podejście procesowe

► Omówienie wymagań normy ISO.

- Wprowadzenie
- Praca z normą
- Warsztaty

Dzień 2 - BLOK SZKOLENIOWY

Kandydaci na audytorów poznają swoje uprawnienia i odpowiedzialności, praktycznie przechodzą procedurę przygotowania się do audytu, wyboru właściwych punktów normy, układają listy pytań zależne od stanowiska osoby audytowanej. Wymagania normy interpretują w perspektywie pytań, jakie powinny być zadane na audycie, aby osiągnąć jego cel. Prezentowane scenki audytowe analizowane są pod kątem ich poprawności, przyczyn wystąpienia problemów oraz sposobów ich zapobiegania.

Każdy z uczestników szkolenia występuje w roli audytora, ale również osoby audytowanej. Omawiany jest sposób zachowania oraz komunikaty wydawane przez stronę pytaną i pytającą. Po przeprowadzonych audytach wypełniane i omawiane są raporty z audytu, do przykładowych niezgodności przypisywane są punkty normy oraz omawiane możliwe działania korygujące.

► Działania audytowe

- Plan i program audytu
- Warsztaty: program audytu

► Przygotowanie do audytu

- Zasady układania pytań.
- Warsztat: Opracowanie listy pytań audytowych.

► Przeprowadzenie audytu

- Przebieg audytu

- Metody zbierania informacji

► Podstawy komunikacji

- Relacja audytor – audytowany

- Zachowania audytowanych i audytorów

- Zniekształcenia komunikacji

- Omówienie filmu szkoleniowego prezentującego przeprowadzenie audytu

wewnętrznego.

- Warsztat: Przeprowadzenie i omówienie scenek audytowych.

► Zakończenie audytu

- Dokumentowanie audytu wewnętrznego, wypełnianie raportu.

- Działanie korygujące a zapobiegawcze.

- Najczęściej popełniane błędy

► Egzamin dla audytorów wewnętrznych


Dzień 3 - BLOK SZKOLENIOWYUczestnicy szkolenia poznają zadania Pełnomocnika w zakresie nadzorowania dokumentacji, planowania audytów, zagadnienia dotyczące zapewnienia kompetencji, szkoleń i oceny ich skuteczności, przeglądu zarządzania oraz analizy ryzyka.► System zarządzania

- Rodzaje dokumentów w systemie zarządzania.

- Zasady opracowania, wdrażania i nadzorowania dokumentacji.

- Opracowanie procedur systemowych.

- Kwestionariusz AEO

- Analiza ryzyka ISO/AEO

- Omówienie i przeprowadzenie przeglądu zarządzania.

- Zadania pełnomocnika na etapie wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania.

- Proces certyfikacji/audyt AEO.
- Egzamin.

Informacje o prelegentach:

Waldemar Gełzakowski
Konsultant i trener w Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum Sp. z o.o. Specjalizuje się w systemach zarządzania bezpieczeństwem wg ISO 27001 (bezpieczeństwo informacji), ISO 28000 (bezpieczeństwo łańcucha dostaw), WSK (wyroby podwójnego zastosowania), BS 25999 (ciągłość działania).
Przygotował do certyfikacji dwie firmy z zakresu ISO 28000 i AEO, kilkanaście firm z zakresu bezpieczeństwa informacji, kilka z zakresu WSK. Specjalizuje się w analizie ryzyka.
Jest autorem wielu publikacji z zakresu bezpieczeństwa łańcucha dostaw, informacji i ciągłości działania.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1650 cena netto

Cena zawiera:

Certyfikaty audytora wewnętrznego- moduł 1 oraz audytora wewnętrznego i pełnomocnika- moduł 2, materiały szkoleniowe, obiad

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenia można dokonać poprzez portal lub stronę internetową www.centrum-doskonalenia.pl, płatność dokonywana jest przelewem bankowym na podstawie faktury pro-forma

Wydarzenie: Szkolenie Audytor wewnętrzny i/lub Pełnomocnik ISO 28001