Szkolenie: CLIENTING - DZIAŁANIE ZORIENTOWANE NA KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z KLIENTAMI w Zakopanem

O szkoleniu

Szkolenie ma na celu:
- doskonalenie umiejętności postępowania z klientami
- zaplanowanie odpowiedniej strategii współpracy z kluczowymi klientami
- dostarczenie wiedzy inarzędzi na temat oceny jakości związku z klientem
- poznanie metod pozycjonowania dostawców Klienta oraz własnej pozycji
- doskonalenie umiejętności negocjacyjnych
spowodowanie wzrostu rentowności w relacjach z klientami
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie o wysokim stopniu zaawansowania ze względu na zastosowane w nim know-how i narzędzia analityczne.
Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających relacjami z Klientami: dyrektorów operacyjnych, dyrektorów sprzedaży, key account managerów, regionalnych kierowników sprzedaży, kierowników działu obsługi klienta oraz członków zespołów ds. obsługi klientów.
Szkolenie to przedstawia i wprowadza do działów sprzedaży segmentację klientów w oparciu o skorelowane z celami strategicznymi firmy kryteria segmentacji, informację o rynku, bada pozycję dostawcy, uczy właściwego wykorzystywania posiadanych zasobów.
W szkoleniu wprowadzono elementy controllingu (analiza CVP), gdzie uczestnicy szkolenia uczą się posługiwania tą analizą w celu maksymalizowania zysków płynących ze współpracy z klientami oraz podejmowania decyzji na poziomie strategicznym i operacyjnym. Działania te, obecnie nabierają coraz większego znaczenia w przypadku zmieniającej się bardzo dynamicznie, polskiej rzeczywistości.
Szkolenie zawiera również elementy negocjacji z naciskiem na umiejętność renegocjowania i prowadzenia negocjacji zespołowych.
Ze względu na warsztatowy, konsultacyjny i częściowo analityczny charakter - szkolenie prowadzone jest w grupach liczących do 8 osób.
Uczestnicy powinni posiadać podstawową umiejętność posługiwania się Excelem.

Program szkolenia

1. Klienci - wprowadzenie
Klienci - portret współczesnego Klienta
Sprzedaż, a cele firmy - priorytety
Cele, szanse, zagrożenia, zasoby
automatyczne rozkładanie kosztów
wartość stałego Klienta
Inwestycje w Klientów

2. Identyfikacja Klientów docelowych
Segmentacja Klientów, grup Klientów
Kryteria atrakcyjności Klienta, pożądane cechy
wartość Klienta w czasie
częstotliwość transakcji z Klientem
średnia wartość transakcji
terminowość wywiązywania się ze zobowiązań
rentowność ze współpracy z Klientami
wymagania Klienta wobec dostawcy
rodzaj tworzonych relacji z dostawcami
Analiza atrakcyjności Klientów
Analiza rentowności współpracy zKlientami (CVP - cost-volume-profit)
Decyzje ipostępowanie zKlientami wg kluczy identyfikacji

3. Obsługa zidentyfikowanych Klientów, grup Klientów
Pomiar przez punkty odniesienia w sferze obsługi Klienta
Procedura pomiaru
etapy pomiaru
analiza i interpretacja danych
Doskonalenie obsługi Klientów
ustalenie standardów obsługi
współczynnik obsługi Klienta
Implementacja
Tworzenie zespołów ds. obsługi Klientów
Systemy komunikacji zKlientem - CRM

4. Mechanizmy funkcjonujące u Klienta
Kultury organizacyjne iich rozpoznawanie
Model mapy decyzyjnej Klienta
nieformalne struktury decyzyjne i ich rola
taktyki i strategie wejścia

5. Budowanie relacji z Klientami
Modele kształtowania współpracy
Etapy kształtowania więzi - charakterystyka
Potencjalne zagrożenia

6. Negocjacje z Klientami
Dynamika procesu negocjacyjnego
Zespoły negocjacyjne
Role merytoryczne itaktyczne w negocjacjach
Symulacje sytuacji negocjacyjnych - negocjacje pozycyjne (zagadnienia):
renegocjacje
negocjacje zespołowe

Temat i program szkolenia chroniony prawem autorskim.

Czas trwania

Pobyt: od 23.02.2014 r. (kolacja) do 26.02.2014 r.(obiad)

Prelegenci

Praktyk, trener z bogatym doświadczeniem zawodowym - przez wiele lat był zatrudniony na stanowiskach prezesa, dyrektora sprzedaży oraz coacha w dużych przedsiebiorstwach. Konsultant gospodarczy w zakresie zarządzania, zarządzania sprzedażą i dystrybucją. Doświadczony trener, prowadził szkolenia dla wielu dużych koncernów polskich i międzynarodowych, szkoli dla biznesu od 12 lat. Absolwent kursów zarządzania przedsiębiorstwem organizowanych przez Purdue University oraz w Kansas City i Toronto. Autor m.in. projektu wdrożonego dla jednej z międzynarodowych firm logistycznych, polegającego na przygotowaniu założeń, systemu komunikacji, standardów wyników i systemu motywacji finansowej w oparciu o zarządzanie przez cele w dziale sprzedaży (SBO/MBO) oraz autor programu akredytowanego przez PHARE z zakresu zarządzania sprzedażą.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (2090,00 zł netto + VAT) / 7 % rabat przy zgłoszeniu 2 i więcej osób (2046,00 zł netto + VAT)
2 200
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny oraz jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.

Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji

Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!