Szkolenie "CONTROLLING W LOGISTYCE" w Zakopanem

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA:
• Przekazanie wiedzy w zakresie wykorzystania metodyki controllingowej w logistyce
• Ukazanie możliwości kształtowania i wdrażania controllingu w obszarze logistyki
• Wykształcenie umiejętności stosowania procedur i technik zarządzania kosztami zorientowanego na procesy logistyczne
• Przedstawienie zasad aplikacji podstawowych instrumentów controllingu w logistyce
• Wyjaśnienie umiejscowienia controllingu logistyki w strukturach przedsiębiorstwa
Kto powinien wziąć udział?
menedżerów różnych szczebli zarządzania ,specjalistów do spraw logistyki w przedsiębiorstwach oraz osób zajmujących się planowaniem, analizą i koordynacją procesów w zintegrowanych łańcuchach dostaw. Szkolenie jest ponadto dedykowane dla pracowników działów analiz ekonomicznych i controllingu, którzy stykają się z problemami poszczególnych obszarów logistycznych (obsługi klientów, zaopatrzeniem, gospodarką magazynową, procesami wytwórczymi, transportem i spedycją a także sprzedażą i dystrybucją).Szkolenie jest polecane wszystkim zainteresowanym problematyką wykorzystania ujęcia controllingowego w logistyce.

Program szkolenia

I. Fundamentalne problemy controllingu logistyki
1. Istota controllingu w przedsiębiorstwie - czym jest controlling i jakie funkcje spełnia, jaka jest różnica między controllingiem i kontrolą,
2. Controlling logistyki w systemie informacyjnym controllingu - jakie zadania realizuje controlling logistyczny
3. Wymiary controllingu w logistyce - jakie są uwarunkowania podejścia operacyjnego i strategicznego do controllingu?

II. Procesowe i funkcjonalne ujęcie controllingu logistyki
1. Procesy logistyczne jako obiekt controllingu - w jaki sposób controlling wspomaga zarządzanie logistyczne
2. Pomiar dokonań w controllingu logistyki - jak monitorować wydajność, sprawność, stopień wykorzystania i efektywność procesów logistycznych
3. Controlling logistyki w ujęciu fazowym - jak analizować zaopatrzenie, przepływy materiałowe i dystrybucję
4. Controlling logistyki w ujęciu funkcjonalnym - jak wspomagać zarządzanie zapasami, gospodarkę magazynową i transport

III. Zarządzanie kosztami logistyki w systemie controllingu
1. Istota kosztów logistycznych - jak rozumieć koszty w logistyce, jaka jest sekwencja ponoszenia kosztów logistycznych
2. Klasyfikacje kosztów w logistyce - jak można grupować i analizować koszty logistyczne (według rodzaju, funkcjonalnie, wg miejsc powstawania, wg reakcji na zmiany rozmiarów działalności)
3. Koszty logistyki w podejściu funkcjonalnym - jakie koszty są związane z zaopatrzeniem, produkcję, dystrybucją
4. Rachunek kosztów w controllingu logistyki - jaki jest wpływ stosowanych systemów rachunku kosztów na wyniki finansowe przedsiębiorstwa (rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych)
5. Zarządzanie kosztami oparte na działaniach i procesach logistycznych (activity-based costing) - jak wyceniać obiekty kosztowe w łańcuchu dostaw
6. Kalkulacja kosztów w logistyce - jak oszacować koszt jednostkowy
7. Budżetowanie kosztów w logistyce - jak zastosować procedury budżetowe w controllingu logistycznym

IV. Instrumenty analityczne controllingu w logistyce
1. Analiza finansowa - jak za pomocą wskaźników oceniać działania logistyczne ze względu na rentowność, płynność, sprawność działania przedsiębiorstwa
2. Analiza wąskich gardeł w controllingu logistyki - jak zarządzać i optymalizować procesy logistyczne przy występowaniu ograniczeń
3. Analiza efektywności inwestycji w logistyce - jak ocenić atrakcyjność inwestycyjną projektów logistycznych przy wykorzystaniu metod prostych (okres zwrotu) i złożonych (NPV, IRR)
4. Analiza opłacalności outsourcingu w logistyce - czy wybrane procesy opłaca się realizować samodzielnie czy zlecać podmiotom zewnętrznym
5. Analiza kapitału obrotowy w controllingu logistyki - jak planować zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto w logistyce
6. Analizy ABC i XYX - jak badać strukturę ilościowo-wartościową i ważność kategorii logistycznych i jak grupować materiały ze względu na regularność popytu i zapotrzebowania

V. Organizacyjne aspekty controllingu logistyki
1. Controlling logistyki a rachunek odpowiedzialności (responsibility accounting) - jak wyodrębniać ośrodki odpowiedzialności w obszarze logistyki
2. Controlling logistyki a struktura organizacyjna przedsiębiorstwa - gdzie umiejscowić komórki controllingu i jakie są powiązania z innymi działami
3. System informacyjny controllingu logistyki - jak przetwarzane są informacje i jakie sporządza się raporty

Czas trwania

Pobyt: od 23.03.2014 r. (obiad) do 26.03.2014 r.(obiad)

Prelegenci

Trener biznesu i konsultant wielu firm polskich i międzynarodowych. Posiada międzynarodowy certyfikat ESLog - European Senior Logistician. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej, członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Pracowała jako dyrektor ds. finansów i logistyki w firmie usługowej w branży budowlanej. Autorka książek i publikacji m.in. "Logistyka w przedsiębiorstwie", "Transport w sieci dystrybucji na przykładzie branży piwowarskiej", "Integracja procesów logistycznych", "Przesłanki zarządzania kategoriami produktów w zapasach". Realizowała projekty i szkolenia dla czołowych przedsiębiorstw polskich i zagranicznych w zakresie optymalizacji zarządzania zapasami, usprawnianiu procesów i procedur oraz systemach controllingu logistycznego.

Gdzie i kiedy

Zakopane 24-26 marzec 2014
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
-
1 860
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny oraz jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!