Szkolenie "CONTROLLING ZAPASÓW - ZARZĄDZANIE ZAPASAMI" Zakopanem

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA:
• Stworzenie podstaw do podejmowania w zakresie sterowania zapasami,
• Określenie zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych,
• Określenie rodzajów popytu oraz ich wpływ na wielkość zapasów,
• Wykorzystanie metod prognozowania do obliczenia wielkości zapasów w różnych okresach czasowych,
• Określenie parametrów i normatywów planowania zapasów w przedsiębiorstwie,
• Określenie i analiza metod zarządzania zapasami,
• Określenie wpływu miejsc składowania na wielkość i charakter zapasów,
• Zastosowanie standardów obsługi klienta w modelowaniu i zarządzaniu zapasami w przedsiębiorstwie,

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne doświadczenia prelegenta z kierowania i uczestnictwa w kilkudziesięciu projektach z zakresu logistyki zaopatrzenia, produkcji oraz redukcji zapasów.
Kto powinien wziąć udział?
menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz specjalistów zajmujących się logistyką i zaopatrzeniem oraz sprzedażą w przedsiębiorstwach.

Program szkolenia

1. Przyczyny powstawania zapasu
a. Miejsca powstawania zapasu w przedsiębiorstwie
b. Zapasy nieewidencjonowane
c. Logistyczne trade off a zapas
d. Zapasy w łańcuchu dostaw

2. Polityka utrzymania zapasu
a. Funkcjonalna klasyfikacja zapasów
b. Portfolio zapasów
c. Wyznaczanie optymalnego poziomu zapasu dla każdej z grup
d. Zapas bezpieczeństwa
e. Kategoryzacja zapasów metodą ABC
f. Alokacja zapasów w magazynie metodą ABC
g. Kategoryzacja zapasu metoda XYZ
h. Macierz ABC XYZ
i. Wielowymiarowa analiza zapasu

3. Controling zapasów
a. Kalkulacja kosztów utrzymania zapasu
b. Logistyczne KPI w obszarze zapasów i ich pomiar

4. Prognozowanie zapotrzebowania na zapas
a. Metoda delficka
b. Prognozowanie kroczące przy pomocy metody Browna (wyrównywanie wykładnicze)
c. Analiza trendu zużycia zapasu
d. Analiza cyklu życia produktu

5. Porozumienie o konsygnacji

6. Sterowanie zapasem metodą „Push”i „Pull”

7. Sterowanie zapasem metodą ROP i EOQ

8. Metoda stałej wielkości zamówień

9. Wpływ poziomu obsługi klienta na zapas
a. Analiza kosztów obsługi klienta
b. Zapas a skorygowana marża – Direct Product Profitable
c. Macierz Produkt – Klient

10. Wpływ decyzji w obszarze transportu na poziom zapasu
a. Wybór wielkości dostawy i przewoźnika a zapas
b. Konsolidacja zleceń transportowych a zapasy

11. Logistyczne planowanie potrzeb -LRP
a. Planowanie Potrzeb Materiałowych – MRP
b. Planowanie potrzeb dystrybucyjnych – DRP
c. Zrównoważanie przepływów w ramach LRP

12. Just in Time

13. Poziomowanie Produkcji (Heijunka)

14. KANBAN

Czas trwania

Pobyt: od 16.03.2014 r. (obiad) do 19.03.2014 r.(obiad)

Prelegenci

dr Marek Kasperek - doktor zarządzania, specjalista w zakresie systemów logistycznych oraz organizacji zespołów projektowych. Pracownik Katedry Logistyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Kierownik studiów i wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzanie projektem Europejskim oraz Zarządzanie Projektem realizowanych w ramach Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Gdzie i kiedy

Zakopane 17-19 marzec 2014
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
-
1 920
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny oraz jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!