Szkolenie: "DOSKONALENIE PRACY CONTROLLERA Z WYKORZYSTANIEM ARKUSZA KALKULACYJNEGO MS EXCEL" w Zakopanem

O szkoleniu

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności pozwalających w optymalny sposób wykorzystać możliwości programu MS Excel na potrzeby controllingu.

Korzyści dla uczestników:
Rozwijanie umiejętności wykorzystania arkusza MS Excel w pracy poznanie zaawansowanych funkcji i narzędzi MS Excel
pozyskanie umiejętności rozwiązywania problemów z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych finansowo-księgowych na potrzeby raportowania poznanie sposobów tworzenia zaawansowanych formuł obliczeniowych niezbędnych w realizacji zadań controllingu
nabycie umiejętności tworzenia arkuszy budżetowych oraz poznanie sposobów ich konsolidacji

W celu zwiększenia skuteczności i efektywności szkolenia cały proces treningu objęty jest formą warsztatów przy komputerach.

Wraz ze zgłoszeniem udziału prosimy o informację, czy będą Państwo mogli przywieźć na szkolenie notebooka z oprogramowaniem MS Office 2000 lub nowszym.
Kto powinien wziąć udział?
kadry kierowniczej oraz pracowników działów finansowo-księgowych, controllerów i finansistów.

Program szkolenia

Część I. Zakres stosowania arkusza kalkulacyjnego w controllingu

Celem tej części szkolenia jest syntetyczna prezentacja funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego w kontekście zadań stawianych przez controllingiem w przedsiębiorstwie.

Zagadnienia poruszane w części I:

1. Klasyfikacja zadań controllingu wg FEI

2. Przegląd funkcji i narzędzi arkusza MS Excel pod kątem wykorzystania w realizacji zadań controllingu

3. Sposoby doskonalenia warsztatu pracy controllera przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego MS Excel

4. Prezentacja istotnych ograniczeń stosowania aplikacji MS Excel w pracy controllingu
- Część II. Kierunki i sposoby doskonalenia warsztatu controllera przy pomocy arkusza kalkulacyjnego
- Celem tej części szkolenia jest prezentacja takich rozwiązań w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel, które umożliwią usprawnienie pracy controllera.

Zagadnienia poruszane w części II:

1. Baza informacyjna controllingu
- Konstruowanie bazy danych controllingu w arkuszu kalkulacyjnym - typowe błędy, prawidłowe rozwiązania
- Importowanie danych z różnych źródeł i baz danych przedsiębiorstwa, w tym systemu FK - jak automatyzować pobieranie danych z innych plików, baz SQL, stron WWW
- Skuteczna agregacja zbiorów danych finansowo-księgowych
- Możliwości walidacji danych - jak ustrzec się przed błędami podczas wprowadzania danych do arkusza
- Oczyszczanie zbiorów danych zaimportowanych z dużych systemów klasy ERP - jak doprowadzić dane do postaci czytelnej dla controllera
- Unikanie problemów obsługi olbrzymich zbiorów danych w arkuszu

2. Budżetowanie przychodów i kosztów w arkuszu
- Tworzenie arkuszy budżetowych, w tym arkuszy budżetów projektów - jak zabezpieczać arkusze przez przypadkowych uszkodzeniem, jak usprawnić ich działanie
- Wielowariantowe planowanie z arkuszem kalkulacyjnym - tworzenie i zarządzanie scenariuszami
- Wykorzystanie funkcji arkuszowych w podziale kosztów na kontrolowane i nie kontrolowane
- Konsolidacja budżetów cząstkowych przy pomocy funkcji i narzędzi arkusza kalkulacyjnego MS Excel
- Automatyzacja tworzenia sprawozdań finansowych pro forma

3. Analiza i raportowanie przy pomocy MS Excel
- Przeszukiwanie dużych zbiorów danych problemów obliczeniowych w arkuszu - odwołania względne i bezwzględne, funkcje arkuszowe podstawowe i dodatkowe, udokumentowane i nie udokumentowane, formuły zwykłe i tablicowe
- Prowadzenie analiz danych kosztowych na potrzeby podejmowania decyzji - analiza progów rentowności oraz analiza wrażliwości wyników firmy na zmiany parametrów cenowo-kosztowych
- Analiza i ocena funkcjonowania centrów odpowiedzialności - tworzenie funkcji użytkownika na potrzeby prowadzenia nietypowych obliczeń
- Tworzenie arkuszy raportowania - wykorzystanie zaawansowanych formuł tablicowych w automatyzacji raportu, jak podnieść jakość estetyczną raportu przy wykorzystaniu zaawansowanych formatów komórek
- Wielowymiarowa analiza danych finansowo-księgowych na potrzeby raportowania przy pomocy tabel przestawnych
- Analiza odchyleń w arkuszu kalkulacyjnym - sposoby identyfikacji przyczyn odchyleń przy zastosowaniu funkcji arkuszowych

4. Prowadzenie złożonych obliczeń i kalkulacji na potrzeby controllingu
- Prezentacja przykładów zastosowania zaawansowanych formuł obliczeniowych z wykorzystaniem odwołań względnych i bezwzględnych, udokumentowanych i nie udokumentowanych funkcji arkuszowych, formuł zwykłych i tablicowych
- Złożone operacje obliczeniowe na datach
- Poszukiwanie optymalnych rozwiązań problemów decyzyjnych przy wykorzystaniu narzędzia Solver

5. VBA - nowe możliwości dla controllingu
- Wykonywanie żmudnych, powtarzalnych czynności przy pomocy makr na ogromnych zbiorach danych.
- Tworzenie interaktywnych arkuszy raportów przy wykorzystaniu kontrolek
- Pobieranie danych z z zamkniętych skoroszytów xls.

Czas trwania

Pobyt: od 19.02.2014 r. (kolacja) do 22.02.2014 r. (obiad)

Prelegenci

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw. Konsultant i współpracownik firm doradczych. Ceniony wykładowca z bardzo dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla przedsiębiorstw różnej wielkości. Specjalizuje się w przygotowywaniu i wdrażaniu projektów gospodarczych z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej oraz wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1758,00 zł netto + VAT) / 7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1720,00 zł netto + VAT)
1 850
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny oraz jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.

Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji

Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!