Szkolenie "EFEKTYWNA ASYSTENTKA / SEKRETARKA - ZARZĄDZANIE SEKRETARIATEM" w Warszawie

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zwiększenie efektywność realizacji zadań zawodowych na stanowisku asystentki/sekretarki oraz rozwój osobisty.

Podczas zajęć między innymi:
• poznacie zasady zarządzania sobą w czasie,
• zidentyfikujecie własnych złodziei czasu,
• udoskonalicie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
• będziecie ćwiczyć techniki relaksacyjne i umiejętności radzenia sobie ze stresem
• wzmocnicie swoją postawę partnerstwa w komunikacji podczas kontaktów zawodowych
• zapoznanie z systemami kancelaryjnymi, sposobami rejestracji, klasyfikacji pism i informacji oraz pełnym trybem postępowania z informacją, jej zbieraniem, przetwarzaniem, przekazywaniem i archiwizowaniem
• poznanie/usprawnieni zasad prowadzenia korespondencji - sporządzania dokumentów na komputerze i redagowania pism służbowych, wykorzystania środków technicznych do zwiększenia efektywności pracy
• poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowywania podróży służbowych szefa i postępowania podczas jego nieobecności.

Szkolenie ma charakter warsztatowy co umożliwia zdobycie i doskonalenie umiejętności oraz kształtowanie prawidłowych nawyków.
Kto powinien wziąć udział?
pracowników sekretariatów, recepcji, asystentów dyrektorów zatrudnionych w przedsiębiorstwach oraz administracji publicznej.

Program szkolenia

CZĘŚĆ I - WARSZTATY ZE SPECJALISTĄ PRACY BIUROWEJ I ORGANIZACJI SEKRETARIATU
1. Organizacja pracy w kancelarii i sekretariacie
• znaczenie i zasady pracy biurowej, specyfika pracy
• obieg dokumentacji w firmie
• instrukcja kancelaryjna , systemy kancelaryjne
• rodzaje współczesnej dokumentacji biurowej
• przyjmowanie dokumentów wpływających do firmy
• nadawanie dokumentów wychodzących z firmy
• sposób prowadzenia dziennika korespondencji
• segregowanie dokumentacji firmy i jej rozdzielanie wg przeznaczenia
• sposoby zabezpieczania i przechowywania dokumentacji
• terminarz- plan pracy szefa, współpraca z szefem
• organizowanie czasu pracy

2. Zasady komunikacji pisemnej
• pisma zewnętrzne i wewnętrzne,
• elementy składowe treści pisma (wprowadzenie, przedstawienie problemu, uzasadnienie, wnioski) w zależności od rodzaju korespondencji,
• budowa tekstu reklamowego,
• metody redagowania pism (indukcyjna i dedukcyjna),
• wymogi stylu pism,
• skróty w korespondencji,
• zasady dzielenia wyrazów w korespondencji, znaki interpunkcyjne i symbole,
• sposoby wyróżniania elementów pisma, numeracja wielostopniowa i dziesiętna,
• kształtowanie public relations w korespondencji, zasady edycji tekstu,
• układy graficzne pism (blokowy i a linea); zasady ich sporządzania na komputerze,
• sporządzanie pism na blankietach korespondencyjnych, papierze bez nadruku, pisma z tytułem, formularze (rejestry telefonów)- rozmieszczenie elementów pisma w edytorze Word,
• wykorzystanie edytora do sporządzenia korespondencji (szablony i wzorce, własne szablony, marginesy, układ strony, nagłówek i stopka, wcięcia i odstępy, podziały wierszy, operacje na czcionkach),
• użycie tabulatora, tabeli i wcięcia w zależności od rodzaju pisma,
• korespondencja seryjna w adresowaniu kopert, etykiet i nagłówków pism, tworzenie i korzystanie z adresowych baz danych odbiorców,
• paginacja stron.

3. Przygotowanie podróży służbowej szefa
• uzgodnienie programu i umówienie rozmówców na określony termin w określonym miejscu,
• przygotowanie odpowiednich dokumentów, materiałów, informacji,
• ustalenie sposobu kontaktowania się z szefem,
• przygotowanie informacji lub relacji z ważniejszych wydarzeń podczas jego nieobecności,
• wypełnienie druku i rozliczanie delegacji służbowej, jeśli firma jest mała

4. Archiwizacja dokumentów
Podział na grupy dokumentów archiwalnych:
• podstawowe oznaczenia dokumentów archiwalnych,
• przekazanie akt do archiwum,
• spis zdawczo - odbiorczy,
• spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę,
• sposoby zabezpieczania i przechowywania dokumentacj,
• zasady archiwizowania dokumentów,
• ustawowe okresy przechowywania danych.


CZĘŚĆ II - WARSZTATY Z UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH
1. Organizacja pracy wielozadaniowej - efektywne zarządzanie sobą w czasie:
- organizacja pracy a wydajność,
- złodzieje czasu,
- rola planowania, realizm w planowaniu,
- zasady organizacji czasu i metody ustalania priorytetów: zasady
Eisenhowera, Parkinsona, Pareto, metoda PERT
- ustalanie celów długo-, średnio-, i krótkoterminowych , osobistych i
zawodowych
- kwestionariusze planowania czasu,
- dobowy rytm intelektualny.

2. Strategie radzenia sobie ze stresem:
- źródła napięć: przeszkody, przeciążenie, „trudne osoby”, zagrożenia,
straty, i in., wpływ stresu na aktywność człowieka – poziomy stresu,
- mechanizm i poziomy stresu,
- indywidualne reakcje na sytuacje trudne,
- temperamentalne uwarunkowania odporności na stres, wpływ stresu na zdrowie
- osobowość „odporna” na stres,
- poznawcze uwarunkowania odporności na stres. Eliminacja
destrukcyjnych wzorców myślenia,
- techniki relaksacyjne czyli odprężenie – siła bez wysiłku.

3. Obsługa interesantów w kontakcie bezpośrednim i telefonicznym
- przyjmowanie gości i interesantów w sekretariacie i gabinecie szefa,
- obsługa klienta przez telefon,
- trudne procedury w obsłudze interesantów przez telefon,
- emocje okazywane podczas rozmów przychodzących oraz ich wpływ na decyzję klienta

Czas trwania

Liczba godzin zajęć: 14

Prelegenci

Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) ewaluator aktywnych metod nauczania dorosłych i pracy innych trenerów, doradca rozwoju zawodowego.Od kilkunastu lat zajmuje się kształceniem pracowników przedsiębiorstw różnej wielkości w tym znanych firm polskich i koncernów międzynarodowych. Specjalizuje się w tematyce związanej z psychospołecznymi umiejętnościami zarządzania ludźmi , komunikacją oraz rozwojem osobistego potencjału zawodowego. Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu w specjalistycznych czasopismach oraz projektów doradczo –szkoleniowych .Jest stałym współpracownikiem i konsultantem CSB, wysoko ocenianym przez uczestników szkoleń.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

AS-BUD

00-024 Warszawa

al. Jerozolimskie 44

woj. mazowieckie

AS-BUD

00-024 Warszawa

al. Jerozolimskie 44

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
-
990
Cena zawiera:
  • szkolenie, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch i przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!