Szkolenie "EFEKTYWNE ZAKUPY - METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW" w Zakopanem

O szkoleniu

Celem szkolenia jest:
· Poznanie nowoczesnych metod redukcji kosztów zakupów
· Identyfikacja bezpośrednich i pośrednich czynników wpływających na decyzję o zakupie
· Przedstawienie zasad konstrukcji łańcuchów dostaw
· Zwrócenie uwagi na koszty powstające w łańcuchu dostaw
· Zapoznanie się z technikami oceny i kwalifikacji dostawców
· Zasady radzenia sobie z monopolem po stronie dostawcy
· Przedstawienie zachodnioeuropejskich rozwiązań w zakresie zaopatrzenia
· Poznanie metod kalkulacji cen przez dostawców
· Przedstawienie metod kalkulacji kosztów logistyki oraz identyfikacja konfliktów kosztowych w przedsiębiorstwie
· Poznanie nowoczesnych metod konstrukcji i lokalizacji działu zaopatrzenia w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
· Poznanie reguł funkcjonowania łańcuchów dostaw
· Redukcja kosztów funkcjonowania łańcuchów dostaw

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne doświadczenia prelegenta z kierowania i uczestnictwa w kilkudziesięciu projektach z zakresu logistyki zaopatrzenia, produkcji oraz redukcji zapasów.
Kto powinien wziąć udział?
menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz specjalistów zajmujących się logistyką i zaopatrzeniem oraz utrzymaniem zapasów w przedsiębiorstwach.

Program szkolenia

1. Organizacja zakupów w przedsiębiorstwie
a. Rola działu zakupów w przedsiębiorstwie
b. Dokument „Polityka zakupowa”
c. Instrukcja zakupowa
d. Organizacja działu zakupów
e. Koszty zakupu
2. Polityka współpracy z dostawcą
a. Zasady konstrukcji długofalowej polityki zakupów
b. Kategoryzacja zakupów – metoda ABC, macierz Krajic'a
c. Umowy ramowe
d. Formalizacja zasad współpracy z dostawcą – klauzule INCOTERMS
3. Organizacja i realizacja zakupów
a. Źródła informacji na temat dostawców
b. E procurement - wykorzystanie Internetu w zakupie
c. Etapy procesu zakupu
d. Wybór i ocena ofert
e. Audyt i ocena dostawców
f. Nadzór nad realizacją umów z dostawcą
4. Zarządzanie zapasami i gospodarka materiałowa
a. Zapasy – przyczyny powstawania
b. Rola zapasów w przedsiębiorstwie
c. Zapasy, konflikty logistyczne
d. Koszty utrzymania zapasów
e. Kategoryzacja funkcjonalna zapasów
f. Klasyfikacja zapasów metodą ABC
g. Alokacja zapasów w magazynie
h. Metody kontroli zapasów
i. Określenie optymalnej partii zamówienia – ROP, EOQ, Metoda Stałego Okresu Zamawiania
5. Planowanie Potrzeb Materiałowych – MRP
a. Koncepcja MRP
b. Planowanie MRP
c. LRP
6. Transport w zakupach
a. Kryteria wyboru środka transportu; wybór transportu swój - obcy
b. Konsolidacja w transporcie
c. Ocena przewoźnika
7. Minimalizacja ryzyka w zakupach
a. Źródła ryzyka związanego z zakupami
b. Ryzyko związane z dostawcą
c. Ocena ryzyka
d. Metody uniezależnienia się od dostawcy, dostawcy alternatywni
e. Zasady postępowania z dużymi dostawcami lub monopolistami

Czas trwania

Pobyt: od 16.03.2014 r. (obiad) do 19.03.2014 r.(obiad)

Prelegenci

dr Marek Kasperek - doktor zarządzania, specjalista w zakresie systemów logistycznych oraz organizacji zespołów projektowych. Pracownik Katedry Logistyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Kierownik studiów i wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzanie projektem Europejskim oraz Zarządzanie Projektem realizowanych w ramach Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w ramach programu TEMPUS. Autor wielu praktycznych opracowań z zakresu logistyki, redukcji kosztów oraz zarządzania projektem. Współpracownik GARR, MŚP, PTE oraz licznych firm szkoleniowych i konsultingowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus (1995-1998). Od 2000 Ekspert w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku lat prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe dla praktyków gospodarczych i przedstawicieli jednostek samorządowych organizowane m.in. przez MŚP, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i inne. Autor ponad 90 artykułów 5 książek i współautor 3 poradników. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Gdzie i kiedy

Zakopane 17-19 marzec 2014
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
-
1 890
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny oraz jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!