Szkolenie "EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA - TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH" w Warszawie

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA:
Rozwijanie elastycznej, uczciwej i otwartej komunikacji w relacjach pracowniczych.
Doskonalenie umiejętności pozytywnego, zdrowego myślenia oraz metod budowania adekwatnej samooceny.
Kształtowanie asertywnej postawy wobec współpracowników i przełożonych
Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów powstających w miejscu pracy w kontakcie z pracodawcą i współpracownikami.
Kształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i zarządzania sobą w czasie.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA
Szkolenie dostarcza uczestnikom wiedzy i umiejętności, które wpływają na:
rozwijanie elastycznej i otwartej komunikacji
podniesienie samooceny, wzmocnienie pewności siebie
pogłębienie relacji osobistych z współpracownikami
lepsze rozumienie siebie i innych
doskonalenie umiejętności radzenia sobie z napięciami
kształcenie postawy asertywnej w kontaktach interpersonalnych
efektywne zarządzanie sobą w czasie
zwiększanie motywacji do wprowadzenia satysfakcjonujących zmian osobistych
Kto powinien wziąć udział?
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Program szkolenia

1. BUDOWANIE POROZUMIENIA – sprawna komunikacja jako warunek dobrego funkcjonowania wśród ludzi
* mechanizmy obronne jako naturalny objaw zablokowanej komunikacji
* przeszkody w komunikacji
* techniki dobrego porozumiewania się: komunikat typu „Ja”, rodzaje pytań, parafraza, odzwierciedlenie, dowartościowanie, doprecyzowanie, klaryfikacja
* zasady udzielania informacji zwrotnych

2. INTELIGENCJA EMOCJONALNA
* kompetencje emocjonalne: samoświadomość, samoregulacja, motywacja,
empatia, umiejętności społeczne
* rozpoznawanie uczuć
* wyrażanie uczuć w sposób kontrolowany
* słuchanie „czworgiem uszu” czyli cztery płaszczyzny analizy wypowiedzi

3. NAPIĘCIA W PRACY – RADZENIE SOBIE ZE STRESEM ZAWODOWYM
* źródła napięć – przeszkody, przeciążenia, trudne osoby, zagrożenia, straty i inne
* mechanizm i poziom stresu
* indywidualne relacje na sytuacje trudne
* podstawowe techniki relaksacyjne

4. ASERTYWNOŚĆ W ŻYCIU ZAWODOWYM I PRYWATNYM
* autodiagnoza zachowań asertywnych
* asertywność w kontaktach z przełożonym, współpracownikami i podwładnymi
* radzenie sobie z negatywnymi opiniami i krytyką
* wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych
* techniki asertywnej komunikacji

5. ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE
* mój stosunek do czasu
* określenie własnych kompetencji w zakresie zarządzania czasem
* „pożeracze” czasu
* techniki i reguły pomagające w dobrej organizacji pracy
* umiejętność ustalania priorytetów

Czas trwania

Liczba godzin zajęć: 16

Prelegenci

Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) ewaluator aktywnych metod nauczania dorosłych i pracy innych trenerów, terapeuta programu psychoonkologicznego Simontona, trener Racjonalnej Terapii Zachowań, doradca rozwoju zawodowego.Od kilkunastu lat zajmuje się kształceniem menadżerów i pracowników przedsiębiorstw różnej wielkości w tym znanych firm polskich i koncernów międzynarodowych. Specjalizuje się w tematyce związanej z psychospołecznymi umiejętnościami zarządzania ludźmi , komunikacją oraz rozwojem osobistego potencjału zawodowego. Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu w specjalistycznych czasopismach oraz projektów doradczo -szkoleniowych. Jest stałym współpracownikiem i konsultantem CSB.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

AS-BUD

00-024 Warszawa

al. Jerozolimskie 44

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
-
990
Cena zawiera:
  • szkolenie, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch i przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!