Szkolenie: "EFEKTYWNY COACHING CZYLI SKUTECZNE ODDZIAŁYWANIE NA PRACOWNIKÓW" w Zakopanem

O szkoleniu

Celem szkolenia jest:
• identyfikacja własnych zasobów
• poznanie istoty coachingu i dostarczenie narzędzi do jego prowadzenia
• kształcenie partnerskiej postawy wobec uczących się
• doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w sytuacji edukacyjnej
• wzrost kompetencji w zakresie motywowania ludzi do rozwoju.
Kto powinien wziąć udział?
osób odpowiedzialnych za kierowanie zespołami pracowniczymi na różnych poziomach zarządzania: kierowników operacyjnych, kierowników zespołów handlowych, kierowników projektów oraz trenerów wewnętrznych firm.

Program szkolenia

I. NARZĘDZIA PSYCHOSPOŁECZNE COACHA WARUNKIEM EFEKTYWNEGO COACHINGU
· kompetencje merytoryczne
· znajomość prawidłowości rządzących procesem uczenia się
· efektywne techniki komunikacyjne czyli porozumiewanie się bez barier
· inteligencja emocjonalna jako narzędzie wspierające rozumienie siebie i innych
· rozumienie procesu grupowego
· metodyka nauczania dorosłych

II. ETAPY COACHINGU
· określenie, dlaczego zachodzi potrzeba przeprowadzenia coachingu, oraz ustalenie jego celów
· uzgodnienie konkretnych potrzeb rozwojowych
· opracowanie szczegółowego planu coachingu
· realizowanie zadania bądź określonego działania ujętego w planie
· ocena wykonanych działań oraz planowanie efektywniejszego funkcjonowania
· zakończenie coachingu

III. OBSZARY COACHINGU
· coaching w doskonaleniu relacji z pracownikami i dyrektorami innych działów (właścicielem)
· umacnianie wiary w swój potencjał kierowniczy, budowanie autorytetu na współpracy a nie używanie władzy
· rozwijanie otwartości na wymianę w miejsce rywalizacji
· przesuwanie akcentów z kierowania na przewodzenie
· stawianie granic
· radzenie sobie z napięciami

IV. ROLA SZEFA W ROZWIJANIU KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW
· dostrzeganie zasobów pracowników
· krytyka pracownika - zasady udzielania informacji zwrotnych
· polecenia i prośby - instrumenty koordynatora
· zasady monitorowania
· motywowanie jako inspirowanie ludzi do rozwoju
· sposoby wzbudzania motywacji wewnętrznej

V. ROZMOWY INTERWENCYJNE I DYSCYPLINARNE
· sześć aspektów przygotowania do rozmowy
· rozmowa oceniająca
· trudności w prowadzeniu rozmowy dyscyplinarnej
· analiza problemu i szukanie rozwiązań
· otwarcie się na dialog podstawą partnerstwa między szefem i pracownikiem

VI. NOWOCZESNE SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
· określenie celów szkolenia
· zawieranie kontraktu
· budowanie zaufania i sposoby integracji grupy
· prezentacje w procesie uczenia się
· metody aktywizujące intelekt i emocje
· dostrajanie się do różnych typów uczestników szkolenia
· ewaluacja

Czas trwania

Pobyt: od 23.02.2014 r. (kolacja) do 26.02.2014 r. (obiad)

Prelegenci

Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) ewaluator aktywnych metod nauczania dorosłych i pracy innych trenerów, terapeuta programu psychoonkologicznego Simontona, trener Racjonalnej Terapii Zachowań, doradca rozwoju zawodowego.Od kilkunastu lat zajmuje się kształceniem menadżerów i pracowników przedsiębiorstw różnej wielkości w tym znanych firm polskich i koncernów międzynarodowych. Specjalizuje się w tematyce związanej z psychospołecznymi umiejętnościami zarządzania ludźmi, komunikacją oraz rozwojem osobistego potencjału zawodowego. Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu w specjalistycznych czasopismach oraz projektów doradczo - szkoleniowych. Jest stałym współpracownikiem i konsultantem CSB

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Litwor*****

34-500 Zakopane

Krupówki

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1872,00 zł netto + VAT) / 7 % rabat przy zgłoszeniu 2 i więcej osób (1832,00 zł netto + VAT)
1 970
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny oraz jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.

Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji

Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!