Szkolenie "EFEKTYWNY MENADŻER - JAK WYZWALAĆ KREATYWNOŚĆ ORAZ MOTYWOWAĆ PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNIEJSZEJ PRACY?" w Zakopanem

O szkoleniu

Celem szkolenia jest:
- zdobycie wiedzy z zakresu metod i technik motywacji
- doskonalenie umiejętności prowadzenia w sposób motywacyjny rozmów z pracownikami- udzielania informacji zwrotnej, rozmów oceniających, delegowania zadań itp.
- poznanie najczęściej popełnianych błędów demotywujących pracownika
- rozwój umiejętności osobistych i interpersonalnych niezbędnych w motywowaniu
- zdobycie umiejętności wywierania wpływu na pracowników bez uciekania się do autorytarnych metod.
- nabycie umiejętności stymulowania kreatywności indywidualnej i zespołowej
Kto powinien wziąć udział?
menadżerów na różnych poziomach zarządzania, kierowników operacyjnych, kierowników projektów oraz innych osób odpowiedzialnych za kierowanie zespołami pracowniczymi.

Program szkolenia

1. MOTYWOWANIE ZESPOŁU DO OSIĄGNIĘĆ
- potrzeby jako podstawa ludzkich dążeń i aspiracji
- pozamaterialne sposoby motywowania członków zespołu
- osobowość lidera jako narzędzie motywowania – kształtowanie autorytetu i charyzmy
- specyfika motywowania zespołu na różnych etapach jego rozwoju
- wytwarzanie atmosfery sprzyjającej osiągnięciom zespołu
- czynniki zwiększające spoistość i efektywność zespołu pracowniczego
- sprawna organizacja pracy zespołu jako aspekt porządku w działaniach zawodowych i poczucia bezpieczeństwa
- kształtowanie poczucia indywidualnej siły i sprawstwa pracowników w relacjach zawodowych

2. ZNAJOMOŚĆ CZŁOWIEKA JAKO PODSTAWA SKUTECZNOŚCI WYWIERANIA WPŁYWU
- psychologiczne podłoże oddziaływań perswazyjnych– rozpoznawanie i wykorzystanie cech osobowości odbiorcy, sprzyjających wywieraniu wpływu w procesie zmiany postaw
- autodiagnostyka – analiza cech osobowości wzmacniających i ograniczających indywidualną skuteczność w zakresie motywowania i oddziaływań perswazyjnych

3. KOMUNIKACJA W PROCESIE PRACY I KSZTAŁTOWANIA POSTAW PRACOWNIKÓW
- zasady budowy komunikatywnej i sugestywnej wypowiedzi
- mowa ciała jako czynnik wzmacniający siłę przekazu werbalnego
- zasady udzielania motywacyjnej informacji zwrotnej
- reguły i techniki wywierania wpływu – poszukiwanie granicy między socjotechniką a manipulacją

4. POCHWAŁA JAKO SPOIWO SYSTEMU ODDZIAŁYWAŃ MOTYWACYJNYCH
- psychologiczne podłoże skuteczności pochwały
- co, kogo, kiedy i jak chwalić - zasady udzielania pochwał
- komplementowanie współpracowników – kształtowanie wewnętrznej kultury współpracy

5. JEDNOSTKA TWÓRCZA- STYMULOWANIE KREATYWNEGO MYŚLENIA:
- przełamywanie ograniczeń i barier blokujących kreatywność
- myślenie wertykalne i lateralne
- umiejętność alternatywnego postrzegania tej samej rzeczy
- przełamywanie oporu przeciw zmianom
- kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań
- kreowanie nowych rozwiązań
- techniki wspomagające poszukiwanie innowacji

6. BUDOWANIE ZESPOŁU TWÓRCZEGO
- grupowe rozwiązywanie problemów
- patologiczne interesy indywidualne i zespołowe
- stosunki w zespole twórczym
- twórcze współdziałanie w zespole

7. MOTYWOWANIE W RÓŻNYCH SYTUACJACH ZAWODOWYCH
- wyznaczanie celów, określanie zadań indywidualnych i zespołowych
- oceny formalne i nieformalne - kształtowanie motywacyjnego charakteru rozmowy oceniającej
- style kierowania zespołem jako podłoże oddziaływań motywacyjnych
- kreatywne rozwiązywanie problemów i współdecydowanie

Temat i program szkolenia chroniony prawem autorskim.

Czas trwania

Pobyt: od 23.02.2014 r. (kolacja) do 26.02.2014 r. (obiad)

Prelegenci

Ceniony specjalista w zakresie organizacji i zarządzania, marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, procesów informacyjno-decyzyjnych, negocjacji. Prezes Fundacji Rozwoju Kultury Negocjacji, współzałożyciel Mazowieckiego Polsko-Amerykańskiego Klubu Przedsiębiorczości, były wiceprezes Klubu Przedsiębiorców Polskich. Ekspert firm konsultingowych, wykładowca polskich i międzynarodowych szkół menedżerskich. Praktyk – przez klika lat pracował na stanowiskach kierowniczych w firmach handlowych. Autor szeregu ekspertyz organizacyjnych, kierownik i wykonawca projektów badawczych i doradczych. Autor kilkunastu opracowań i publikacji naukowych. Przeprowadził liczne szkolenia dla wielu firm polskich i międzynarodowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Litwor*****

34-500 Zakopane

Krupówki

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1853,00 zł netto + VAT) / 7 % rabat przy zgłoszeniu 2 i więcej osób (1814,00 zł netto + VAT)
1 950
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny oraz jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.

Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji

Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!