Szkolenie: Szkolenie "EFEKTYWNY MENADŻER - JAK WYZWALAĆ KREATYWNOŚĆ ORAZ MOTYWOWAĆ PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNIEJSZEJ PRACY?" w Zakopanem

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/szkolenie-efektywny-menadzer-jak-wyzwalac-kreatywnosc-oraz-motywowac-pracownikow-do-efektywniejszej-pracy-w-zakopanem-55833-id71

Informacje o szkoleniu

 • Szkolenie "EFEKTYWNY MENADŻER - JAK WYZWALAĆ KREATYWNOŚĆ ORAZ MOTYWOWAĆ PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNIEJSZEJ PRACY?" w Zakopanem


  ID szkolenia: 55833
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Litwor*****
  Krupówki
  34-500 Zakopane
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Pobyt: od 23.02.2014 r. (kolacja) do 26.02.2014 r. (obiad)
 • Organizator szkolenia:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest:
- zdobycie wiedzy z zakresu metod i technik motywacji
- doskonalenie umiejętności prowadzenia w sposób motywacyjny rozmów z pracownikami- udzielania informacji zwrotnej, rozmów oceniających, delegowania zadań itp.
- poznanie najczęściej popełnianych błędów demotywujących pracownika
- rozwój umiejętności osobistych i interpersonalnych niezbędnych w motywowaniu
- zdobycie umiejętności wywierania wpływu na pracowników bez uciekania się do autorytarnych metod.
- nabycie umiejętności stymulowania kreatywności indywidualnej i zespołowej

Szkolenie skierowane jest do:

menadżerów na różnych poziomach zarządzania, kierowników operacyjnych, kierowników projektów oraz innych osób odpowiedzialnych za kierowanie zespołami pracowniczymi.

Program szkolenia:

1. MOTYWOWANIE ZESPOŁU DO OSIĄGNIĘĆ
- potrzeby jako podstawa ludzkich dążeń i aspiracji
- pozamaterialne sposoby motywowania członków zespołu
- osobowość lidera jako narzędzie motywowania – kształtowanie autorytetu i charyzmy
- specyfika motywowania zespołu na różnych etapach jego rozwoju
- wytwarzanie atmosfery sprzyjającej osiągnięciom zespołu
- czynniki zwiększające spoistość i efektywność zespołu pracowniczego
- sprawna organizacja pracy zespołu jako aspekt porządku w działaniach zawodowych i poczucia bezpieczeństwa
- kształtowanie poczucia indywidualnej siły i sprawstwa pracowników w relacjach zawodowych

2. ZNAJOMOŚĆ CZŁOWIEKA JAKO PODSTAWA SKUTECZNOŚCI WYWIERANIA WPŁYWU
- psychologiczne podłoże oddziaływań perswazyjnych– rozpoznawanie i wykorzystanie cech osobowości odbiorcy, sprzyjających wywieraniu wpływu w procesie zmiany postaw
- autodiagnostyka – analiza cech osobowości wzmacniających i ograniczających indywidualną skuteczność w zakresie motywowania i oddziaływań perswazyjnych

3. KOMUNIKACJA W PROCESIE PRACY I KSZTAŁTOWANIA POSTAW PRACOWNIKÓW
- zasady budowy komunikatywnej i sugestywnej wypowiedzi
- mowa ciała jako czynnik wzmacniający siłę przekazu werbalnego
- zasady udzielania motywacyjnej informacji zwrotnej
- reguły i techniki wywierania wpływu – poszukiwanie granicy między socjotechniką a manipulacją

4. POCHWAŁA JAKO SPOIWO SYSTEMU ODDZIAŁYWAŃ MOTYWACYJNYCH
- psychologiczne podłoże skuteczności pochwały
- co, kogo, kiedy i jak chwalić - zasady udzielania pochwał
- komplementowanie współpracowników – kształtowanie wewnętrznej kultury współpracy

5. JEDNOSTKA TWÓRCZA- STYMULOWANIE KREATYWNEGO MYŚLENIA:
- przełamywanie ograniczeń i barier blokujących kreatywność
- myślenie wertykalne i lateralne
- umiejętność alternatywnego postrzegania tej samej rzeczy
- przełamywanie oporu przeciw zmianom
- kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań
- kreowanie nowych rozwiązań
- techniki wspomagające poszukiwanie innowacji

6. BUDOWANIE ZESPOŁU TWÓRCZEGO
- grupowe rozwiązywanie problemów
- patologiczne interesy indywidualne i zespołowe
- stosunki w zespole twórczym
- twórcze współdziałanie w zespole

7. MOTYWOWANIE W RÓŻNYCH SYTUACJACH ZAWODOWYCH
- wyznaczanie celów, określanie zadań indywidualnych i zespołowych
- oceny formalne i nieformalne - kształtowanie motywacyjnego charakteru rozmowy oceniającej
- style kierowania zespołem jako podłoże oddziaływań motywacyjnych
- kreatywne rozwiązywanie problemów i współdecydowanie

Temat i program szkolenia chroniony prawem autorskim.

Informacje o prelegentach:

Ceniony specjalista w zakresie organizacji i zarządzania, marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, procesów informacyjno-decyzyjnych, negocjacji. Prezes Fundacji Rozwoju Kultury Negocjacji, współzałożyciel Mazowieckiego Polsko-Amerykańskiego Klubu Przedsiębiorczości, były wiceprezes Klubu Przedsiębiorców Polskich. Ekspert firm konsultingowych, wykładowca polskich i międzynarodowych szkół menedżerskich. Praktyk – przez klika lat pracował na stanowiskach kierowniczych w firmach handlowych. Autor szeregu ekspertyz organizacyjnych, kierownik i wykonawca projektów badawczych i doradczych. Autor kilkunastu opracowań i publikacji naukowych. Przeprowadził liczne szkolenia dla wielu firm polskich i międzynarodowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1950.00 zł netto (2398.50 zł brutto) - 5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1853,00 zł netto + VAT) / 7 % rabat przy zgłoszeniu 2 i więcej osób (1814,00 zł netto + VAT)

Cena zawiera:

zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny oraz jacuzzy

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.

Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji

Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Wydarzenie: Szkolenie "EFEKTYWNY MENADŻER - JAK WYZWALAĆ KREATYWNOŚĆ ORAZ MOTYWOWAĆ PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNIEJSZEJ PRACY?" w Zakopanem