Szkolenie: "FINANSE DLA MENADŻERÓW" w Zakopanem

O szkoleniu

Celem szkolenia jest:
 dostarczenie podstawowej wiedzy o finansach i rachunkowości oraz różnych zastosowaniach tej wiedzy, poznanie języka używanego w dziedzinie finansów,
 zapoznanie z podstawowymi metodami oceny decyzji gospodarczych z uwzględnieniem ich konsekwencji pieniężnych.
Zostanie zwrócona uwaga m.in. na takie tematy jak: czytanie sprawozdania finansowego „między wierszami” w celu identyfikacji rzeczywistej sytuacji przedsiębiorstwa, tworzenie założeń finansowych i planów swoich działów i firm,
 doskonalenie umiejętności bieżącego prognozowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy, planowania źródeł finansowania zapotrzebowania, zarządzania nadwyżkami finansowymi,
 przedstawienie podstawowych sposobów i metod przydatnych w zarządzaniu z uwzględnieniem problematyki finansowej.
Zajęcia ilustrowane będą przykładami z polskiej praktyki gospodarczej.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą ponadto lepiej komunikować się z działami finansowymi i będą potrafili wykorzystywać informacje przez te działy przygotowywane, zoptymalizują swoje decyzje operacyjne pod kątem efektu finansowego i lepiej będą mogli określić sytuację finansową swoich klientów i oszacować warunki korzystnej współpracy. Po szkoleniu każdy uczestnik powinien potrafić interpretować podstawowe sprawozdania finansowe i wykorzystywać dane w nich zawarte w procesie podejmowania decyzji.
Kto powinien wziąć udział?
właścicieli firm, obecnych lub potencjalnych menedżerów stopnia średniego lub wysokiego, działów produkcyjnych, sprzedaży i innych, stykających się z informacją finansową. Od uczestników szkolenia nie jest wymagana znajomość finansów.

Program szkolenia

I. RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE – wybrane zagadnienia
· podstawowe zasady rachunkowości i finansów
* założenia i normy rachunkowości
* miejsce i rola komórek finansowych w przedsiębiorstwie
· wpływ celów i otoczenia ekonomicznego na działanie przedsiębiorstwa
* cele przedsiębiorstwa
* pozycja przedsiębiorstwa na rynku

II. SPRAWOZDANIA FINANSOWE
· czym jest sprawozdanie finansowe
· istota bilansu i zasady jego konstrukcji
· istota rachunku zysków i strat i zasady jego konstrukcji
· rachunek kosztów w układzie rodzajowym i w układzie kalkulacyjnym
· ocena struktury finansowej firmy
· istota rachunku przepływów pieniężnych i zasady jego konstrukcji
· pozostałe sprawozdania finansowe i ich znaczenie

III. OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
· jak w sposób efektywny korzystać ze sprawozdania finansowego w procesie podejmowania decyzji
· istota i wartość poznawcza analizy wskaźnikowej
· analiza wyniku finansowego i rentowności przedsiębiorstwa
· analiza efektywności gospodarowania majątkiem
· wskaźniki zadłużenia
· ocena zmian poszczególnych kategorii ekonomicznych w czasie na podstawie wskaźników dynamiki
· analiza kontrahentów
* szybkie sposoby analizy firm
* metoda 5C
· jak unikać błędów powierzchownej analizy

IV. RACHUNEK KOSZTÓW I JEGO WYKORZYSTANIE W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI
· analiza kosztów i korzyści i jej wartość poznawcza
· klasyfikacja kosztów
· rachunek kosztów pełnych i krańcowych – metody wyodrębniania kosztów
· analiza progu rentowności z uwzględnieniem przepływów pieniężnych
* marża bezpieczeństwa i analiza efektu dźwigni
* punkt równowagi produkcji przy założonym poziomie zysku
* wpływ zmiany ceny na punkt równowagi
* próg rentowności a przepływy pieniężne
· wykorzystanie kosztów w procesie podejmowania decyzji
* zaprzestać czy nie produkcję nieopłacalną wyrobów
* rozwinąć czy nie kooperację
* czy ustalić specjalną cenę sprzedaży
* jaka powinna być optymalna struktura produkcji
* jaki powinien być optymalny sposób produkcji
*nowe kierunki w rozwoju rachunku kosztów

V. ZARZĄDZANIE WYBRANYMI ELEMENTAMI FINANSOWYMI
· strategie zarządzania kapitałem obrotowym
· zarządzanie zapasami
· zarządzanie należnościami i zobowiązaniami (kredyt kupiecki, rabaty)
· wartość bieżąca i dyskontowanie
· wartość przyszła i kapitalizacja
· elementy matematyki finansowej
· koszty pieniądza, kapitał własny, kredyty bankowe

VI. WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE I OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
· zarządzanie finansowe majątkiem trwałym
· metody oceny projektów inwestycyjnych – statyczne i dydaktyczne (etapy procesu oceny inwestycji wg UNIDO, sposoby postępowania przy budowaniu modeli do oceny projektów inwestycyjnych, wartość rezydualna, analiza wrażliwości i inne techniki oceny ryzyka, sposoby finansowania inwestycji, wymagana stopa zwrotu a koszty kapitałów, dźwignia finansowa)
· analiza czynników ryzyka

Temat i program szkolenia chroniony prawem autorskim.

Czas trwania

Pobyt: od 19.02.2014 r. (kolacja) do 22.02.2014 r.(obiad)

Prelegenci

Ekspert w zakresie controllingu i finansów, właściciel firmy konsultingowej, autor kilkudziesięciu projektów doradczych z zakresu finansów (studiów wykonalności, planowania i analizy finansowej).Trener z dużym doświadczeniem w pracy z różnymi przedsiębiorstwami zarówno dużymi jak i małymi. Akredytowany wykładowca w programie MBA realizowanym przez University of Illinois at Urbana Champaign oraz University of Central Lancashire (Wielka Brytania). Doświadczony trener od wielu lat prowadzący szkolenia dla menedżerów, przedsiębiorstw i instytucji publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Litwor*****

34-500 Zakopane

Krupówki

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1895,00 zł netto + VAT) / 7 % rabat przy zgłoszeniu 2 i więcej osób (1855,00 zł netto + VAT)
1 995
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny oraz jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.

Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji

Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!