Szkolenie "FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW" w Zakopanem

O szkoleniu

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu finansów jednostek gospodarczych i praktycznej analizy finansowej.

Korzyści dla uczestników:
Pozyskanie wiedzy w następujących obszarach tematycznych:
- zawartość informacyjna sprawozdawczości finansowej i jej wykorzystanie do celów analizy przedsiębiorstwa, „czytanie” i interpretacji danych znajdujących się w sprawozdaniach finansowych,
- podstawowe zagadnienia i pojęcia z zakresu finansów,
- główne narzędzia i metody poznania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
- analiza procesów finansowych w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu gospodarczym.
Kto powinien wziąć udział?
dla właścicieli firm, kadry kierowniczej niefinansowych pionów w przedsiębiorstwie oraz osób chcących poszerzyć wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw.

Program powstał z myślą o osobach nie będących księgowymi, ale stykających się z rachunkowością i finansami, osobach zarządzających projektami oraz innych osobach mających potrzebę rozumienia tych tematów.

Program szkolenia

I. Sprawozdawczość finansowa jako źródło danych dla analizy finansowej przedsiębiorstwa:
- ustawa o rachunkowości
- podstawowe części sprawozdania finansowego
- specyfika sprawozdawczości finansowej na koniec i w trakcie roku obrotowego
II. Bilans – analiza struktury i dynamiki:
- charakterystyka, wielkość i struktura majątku trwałego
- zużycie i jakość środków trwałych, amortyzacja i umorzenie
- charakterystyka i struktura aktywów obrotowych
- kapitały własne i ich znaczenie dla oceny zdolności kredytowej
- charakterystyka i podział zobowiązań jako zewnętrznych źródeł finansowania
III. Rachunek zysków i strat – analiza struktury i dynamiki:
- wariant porównawczy a kalkulacyjny
- analiza wielkości i struktury przychodów ze sprzedaży
- przychody pozostałe i finansowe
- podział i analiza kosztów operacyjnych oraz ich wpływ na wyniki przedsiębiorstwa
- koszty pozostałe i finansowe ponoszone przez przedsiębiorstwo
- wynik finansowy
- dźwignia operacyjna
IV. Pozostałe części sprawozdania finansowego:
- informacja dodatkowa
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
- rachunek przepływów pieniężnych
- sprawozdanie z działalności jednostki
V. Analiza rentowności:
- analiza wyniku finansowego na kolejnych etapach jego wyznaczania wraz z oceną wpływu czynników kształtujących jego wartość
- próg rentowności
- metodyka, opis i znaczenie głównych wskaźników rentowności
VI. Analiza płynności:
- wpływ wielkości majątku obrotowego i zobowiązań na poziom płynności
- wskaźniki płynności i ich znaczenie dla oceny zdolności płatniczej
- kapitał obrotowy netto
- złota zasada finansowa/bilansowa
VII. Rachunek przepływów pieniężnych jako istotne źródło poznania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa:
- analiza obszarów generowania strumieni pieniężnych
- informacje uzyskiwane z rachunku przepływów
- rachunek przepływów pieniężnych a rachunek zysków i strat
- wynik finansowy a operacyjne przepływy pieniężne
- tworzenie uproszczonego rachunku cash flow u przedsiębiorców nie zobowiązanych do jego sporządzania
VIII. Analiza sprawności zarządzania:
- sprawność działania i jej powiązanie z poziomem płynności
- wskaźniki rotacji majątku obrotowego
- rotacja zobowiązań krótkoterminowych, kredyt kupiecki i jego koszt
- cykl konwersji gotówki
IX. Analiza zadłużenia i jego obsługi:
- wskaźniki długu
- dźwignia finansowa
- wskaźniki obsługi zadłużenia
X. Najczęściej spotykane błędy, nieprawidłowości lub pułapki w sprawozdaniach finansowych oraz w trakcie interpretacji wyników analizy
XI. Otoczenie przedsiębiorstwa, w szczególności wpływ sezonowości oraz specyfiki branżowej na wyniki przedsiębiorstwa
XII. Ocena efektywności inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa
- specyfika przedsięwzięć inwestycyjnych
- zmiana wartości pieniądza w czasie
- ocena metodami prostymi i dyskontowymi projektów inwestycyjnych
- analiza trwałości finansowej inwestycji

Czas trwania

Pobyt: od 23.03.2014 r. (kolacja) do 26.03.2014 r.(obiad)

Prelegenci

Praktyk, ekspert w dziedzinie analizy finansowej przedsiębiorstwa, oceny efektywności projektów inwestycyjnych, w tym oceny efektywności inwestycji metodami dyskontowymi, prognozowania finansowego oraz rachunku przepływów pieniężnych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowisku analityka finansowego, posiada praktyczną znajomość zagadnień dotyczących szeroko rozumianej tematyki finansów przedsiębiorstwa, oceny efektywności projektów inwestycyjnych, a także bankowości korporacyjnej. Przygotowuje również biznes-plany dla przedsiębiorców różnej wielkości. Związany z branżą szkoleniową od kilkunastu lat, autor wielu programów szkoleniowych oraz kilku książek o tematyce finansowej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca na szkoleniach dla praktyków.

Gdzie i kiedy

Zakopane 24-26 marzec 2014
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
-
1 900
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny oraz jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!