Szkolenie "KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAKTYCE" w Łodzi

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów postępowania administracyjnego w świetle praktyki urzędniczej. Szkolenia ma charakter praktyczny. Uczestnicy poznają różne aspekty stosowania przepisów kpa w świetle orzecznictwa SKO, WSA i NSA.

Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do urzędników administracji państwowej i samorządowej oraz wszystkich zainteresowanych tematyką.

Program szkolenia

1. Regulacja art.14- zasada pisemności postępowania administracyjnego.
2. Organy i ich właściwość.
3. Wyłączenie organu i jego pracowników z uwzględnieniem orzeczenia II OSK 170/09 - Wyrok NSA z 2009-04-20
4. Strona postępowania, udział pełnomocnika i przedstawiciela ustawowego i statutowego- nowe brzmienie art.33 Kpa.
5. Zasady załatwiania spraw, doręczenia, wezwania /z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; np: dokument elektroniczny zasady doręczania art. 39; art.46- potwierdzenie doręczenia, art. 61 wszczynanie postępowania, art. 63 § 1 i § 3a- podanie wnoszone kanałami elektronicznymi/.
6. Terminy procesowe oraz materialno-prawne, prekluzja, charakterystyka terminów procesowych oraz materialno-prawnych, definicja, skutki uchybienia, instytucja przywracania uchybionych terminów, metodologia wnioskowania o charakterze danego terminu /z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne min. Art. 57- obliczanie terminów dokumentu wniesionego formie elektronicznej/.
7. Regulacja art.54 kpa-nowa forma wezwań.
8. Postępowanie dowodowe, zasady udostępniania akt stronom, dowodowe zasady ogólne postępowania, cel oraz przebieg postępowania wyjaśniającego, cel postępowania dowodowego, ocena materiału dowodowego, rozprawa administracyjna, cel, przebieg, praktyczne zastosowanie w świetle nowej regulacji art.76a Kpa, ograniczenie prawa do żądania przez organ administracji publicznej zaświadczenia (art.220 kpa).
9. Nowe zasady doręczania decyzji i postanowień (art. 109 i art.125 Kpa)

Czas trwania

Liczba godzin zajęć: 8

Prelegenci

Małgorzata Czartoryska - prawnik z dużym doswiadczeniem praktycznym, pracownik merytoryczny organów egzekucji administracyjnej, w chwili obecnej jeden z najlepszych specjalistów z zakresu zagadnień związanych z finansami publicznymi i egzekucją administracyjną oraz zagadnieniami systemów kancelaryjnych. Specjalizuje się w rozwiązywaniu szczególnie trudnych kwestii związanych z interpretacją i stosowaniem przepisów szeroko pojmowanego prawa administracyjnego. Jedyny w Polsce prawnik specjalizujący się w zagadnieniach majątkowej represji karnej. Jest autorką szeregu opracowań, artykułów i programów szkoleniowych realizowanych przez najbardziej znane firmy a także wyższe uczelnie. Współpracownik Akademii Ekonomicznej oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Jako wykładowca prowadzi szkolenia dla radców prawnych, adwokatów, komorników sądowych i skarbowych, pracowników ministerstw /Ministerstwo Transportu i Budownictwa/, UOKiK-u, urzędów wojewódzkich, miast, starostw powiatowych. Znany i ceniony trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Gdzie i kiedy

Łódź 3 marzec 2014
Łódź

90-467 Łódź

Kościuszki 46/7a

woj. łódzkie

Rejestracja

Cena 1
-
550
Cena zawiera:
  • szkolenie, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch i przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.

Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji

Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!