Szkolenie: "KOMPETENTNY LIDER, CZYLI JAK KIEROWAĆ SOBĄ I LUDŹMI" w Zakopanem

O szkoleniu

Cel szkolenia:
- Poznanie uwarunkowań sukcesu menadżera
- Doskonalenie umiejętności osobistych i interpersonalnych niezbędnych w efektywnym kierowaniu ludźmi
- Poszerzanie wiedzy z zakresu mechanizmów rządzących ludzkimi zachowaniami.
- Kształcenie partnerskiej postawy wobec współpracowników
- Rozwój efektywności osobistej menedżerów poprzez poszerzenie samoświadomości, wiedzy o sobie, wzmocnienie pewności siebie, umiejętności planowania własnego rozwoju zawodowego
Kto powinien wziąć udział?
menadżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania wszystkich komórek organizacyjnych w przedsiębiorstwie oraz specjalistów, którzy kierują zespołami pracowniczymi przy realizacji określonych zadań czy projektów.

Nowoczesny menedżer, lider, przywódca, szef, coach wie, jak ważne w jego pracy są umiejętności psychospołeczne.

Proponowane szkolenie ma charakter treningowy, stwarza możliwość doskonalenia umiejętności pełnienia ról kierowniczych zarówno w wymiarze interpersonalnym jak i osobistym.

Program szkolenia

1. Kompetencje lidera:
Co zrobić, by inni chcieli Twojego przywództwa?
Umiejętność postępowania z ludźmi - jak się tego uczyć?
Style kierowania a charakter zespołu.
Identyfikacja osobistych tendencji do przyjmowania konkretnego stylu kierowania.
Zasady skutecznego działania.
Zarządzanie różnorodnością.

2. Komunikacja w relacjach przełożony-podwładny:
Przepływ informacji w firmie.
Informacje zwrotne jako narzędzie motywowania do modyfikacji zachowań - zasady krytyki konstruktywnej, udzielania pochwał i nagan.
Sposoby przekazywania pracownikom trudnych informacji, decyzji.
Egzekwowanie poleceń i zadań.

3. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w zespole:
Rodzaje konfliktów w organizacji.
Przebieg konfliktu i zachowania uczestników konfliktu w różnych jego fazach.
Różne strategie rozwiązywania sporów.
Sposoby radzenia sobie z presją i manipulacją pracowników w sytuacji konfliktu.
Czy szef może być mediatorem?

4. Umiejętność delegowania zadań i uprawnień jako warunek poszerzania odpowiedzialności pracowników
Wewnętrzne i zewnętrzne trudności w procesie delegowania.
Korzyści płynące z delegowania zadań i uprawnień.

5. Samodoskonalenie menedżerów
Sposoby budowania poczucia własnej wartości.
Kierowanie własnym rozwojem i planowanie kariery.

Temat i program szkolenia chroniony prawem autorskim.

Czas trwania

Pobyt: od 23.02.2014 r. (kolacja) do 26.02.2014 r. (obiad)

Prelegenci

Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) ewaluator aktywnych metod nauczania dorosłych i pracy innych trenerów, terapeuta programu psychoonkologicznego Simontona, trener Racjonalnej Terapii Zachowań, doradca rozwoju zawodowego. Od kilkunastu lat zajmuje się kształceniem menadżerów i pracowników przedsiębiorstw różnej wielkości w tym znanych firm polskich i koncernów międzynarodowych. Specjalizuje się w tematyce związanej z psychospołecznymi umiejętnościami zarządzania ludźmi, komunikacją oraz rozwojem osobistego potencjału zawodowego. Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu w specjalistycznych czasopismach oraz projektów doradczo -szkoleniowych. Jest stałym współpracownikiem i konsultantem CSB.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Litwor*****

34-500 Zakopane

Krupówki

woj. małopolskie

Rejestracja

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.

Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji

Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!