szkolenie: "Koordynator projektów EFS"

O szkoleniu

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji i rozliczania projektów w ramach EFS
Kto powinien wziąć udział?
wszyscy

Program szkolenia

Dzień I
1. Koordynacja rzeczowej realizacji projektu
• Dokumentacja procesu rekrutacji
• Dokumentowanie zaangażowania Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu
• Produkty, rezultaty twarde, rezultaty miękkie- dokumentowanie kluczowych wskaźników projektu
• Dokumentacja rzeczowego postępu realizacji projekt

2. Personel projektu POKL
• Formy zatrudnienia personelu w projekcie
• Zmiany związane z dokumentowaniem zatrudnienia
• Rozliczanie wynagrodzenia personelu w projekcie
• Ewidencjonowanie godzin pracy personelu w projekcie

3 . Procedury i zasady związane z realizacją projektu
• Zasada konkurencyjności- definicja, regulacje
• Zasada efektywnego zarządzania finansami- definicja, regulacje
• Zasady ochrony danych osobowych w projekcie
• Zasady dokonywania zmian w projekcie w trakcie realizacji

4. Promocja projektu
• Obowiązki z zakresu promocji projektu- analiza umowy o dofinansowanie w zakresie obowiązków związanych z promocją
• Prawidłowa wizualizacja projektu

Dzień II

1. Charakterystyka budżetu projektów POKL- wyjaśnienie struktury i filozofii budżetu zadaniowego
• Budżet ogólny a budżet szczegółowy
• Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie
• Podział kosztów bezpośrednich na zadania

2. Zasady rozliczania kosztów projektu POKL
• Zasady rozliczania zadania zarządzanie projektem, limity na zarządzanie
• Zasady rozliczania kosztów pośrednich w projekcie
• Zasady rozliczania cross-financingu
• Zasady rozliczania zadań merytorycznych
• Zasady rozliczania zadań zleconych
• Reguła proporcjonalności

3. Dokumentacja finansowa
• Minimalne wymagania z zakresu prowadzenia księgowości projektu
• Dokumenty księgowe
• Opisywanie faktur i dokumentów księgowych
• Obieg dokumentów w projekcie

4. Wniosek o płatność
• Harmonogram płatności- struktura, analiza przykładowego harmonogramu
• Wniosek o płatność- obsługa w generatorze wniosków płatniczych
• Załączniki do wniosku o płatność

5. Zasady związane z dokonywaniem przesunięć w projekcie POKL
a) przesunięcia pomiędzy zadaniami w budżecie projektu
b) wykorzystywanie oszczędności w ramach zadania

Czas trwania

9.00-15.00

Prelegenci

Magdalena Szczudło- niezależna ekspertka i trenerka z zakresu funduszy strukturalnych UE, MF EOG, budowanie projektów, zarządzania projektami. Wykładowczyni na UJ, WSE im J. Tischnera w Krakowie, WSB w Nowym Sączu.
Akredytowana trenerka Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego. W ostatnich 3 latach zrealizowała około 3000 godzin szkoleniowo- dydaktycznych.
Odbyła staże w Parlamencie Europejskim w Brukseli (Komisji Spraw Zagranicznych PE oraz Komisji Sprawy Gospodarcze i Monetarne).
Asesor oceny merytorycznej projektów w Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (MF EOG), komponent III; asesor oceny merytorycznej projektów systemowych i konkursowych PO KL.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

31-542 Kraków

Kordylewskiego 11

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
brutto
780
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Zapisz się

Organizator

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
31-542 Kraków
ul. Kordylewskiego 11
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przelew

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
31-542 Kraków ul. Kordylewskiego 11
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!