Szkolenie "LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I ZAKUPY W PRZEDSIĘBIORSTWIE" w Warszawie

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA:
- Określenie zakupów w logistyce przedsiębiorstwa, kalkulacja logistycznego kosztu całkowitego
- Poznanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie organizacji działu zakupów
- Poznanie kryteriów konsolidacji i dekonsolidacjii zakupów
- Poznanie nowoczesnych metod redukcji kosztów zakupów
- Identyfikacja bezpośrednich i pośrednich czynników wpływających na decyzję o zakupie
- Przedstawienie zasad konstrukcji łańcuchów dostaw
- Zwrócenie uwagi na koszty powstające w łańcuchu dostaw
- Zapoznanie się z technikami oceny i kwalifikacji dostawców
- Sposobów radzenia sobie z monopolem po stronie dostawcy
- Przedstawienie zachodnioeuropejskich rozwiązań w zakresie zaopatrzenia
- Poznanie metod kalkulacji cen przez dostawców
- Przedstawienie metod kalkulacji kosztów logistyki oraz identyfikacja konfliktów kosztowych w przedsiębiorstwie
- Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie zakupami
- Poznanie sposobu optymalizacji składowania
- Przedstawienie metod wspomagających zarządzanie transportem i wybór przewoźnik
- Zajęcia ilustrowane będą przykładami z praktyki gospodarczej firm polskich i zagranicznych.
Kto powinien wziąć udział?
kadry kierowniczej i pracowników działów zakupów, zaopatrzenia oraz innych komórek logistycznych koordynujących przepływ i utrzymanie zapasów w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia

1. Rola zakupów w nowoczesnym przedsiębiorstwie i logistyce
Logistyka a zakupy
Kalkulacja logistycznego kosztu całkowitego jako kryterium decyzyjne w zakupach
Miejsce zakupów w strukturze organizacyjnej firmy
Wpływ pozostałych sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa na zakupy
Organizacja działu zakupów
Kryteria konsolidacji i dekonsolidacji zakupów
Koszty zakupu
Zasady sterowania łańcuchem dostaw

2. Polityka współpracy z dostawcą
Zasady konstrukcji długofalowej polityki zakupów
Umowa dostawy, umowy ramowe

3. Organizacja procesu zakupu
Źródła informacji na potrzeby zakupu
System informacji na potrzeby zakupu, wykorzystanie Internetu w zakupie
E procurment
Fazy procesu zakupu
Dokumenty wpierające proces zakupów
Prognozowanie zapotrzebowania
Audyt i ocena dostawców
Konstrukcja umowy z dostawcą
Kontrola realizacji umów dostawy

4. Zasady negocjacji cen z dostawcą
Ceny oparte o klasyczne rodzaje kalkulacji - koszty +
Alternatywne sposoby kalkulacji cen: Total Cost of Ownership, Metoda naśladownictwa, Metoda zwrotu,
Negocjacje obniżek cen
Negocjacje podwyżek cen

5. Organizacja dostaw materiałów
Rola zapasów materiałowych w przedsiębiorstwie
Konflikty logistyczne
Klasyfikacja funkcjonalna zapasów
Klasyfikacja i redukcja zapasów metodą ABC
Organizacja magazynów
Analiza wielowymiarowa materiałów
Wycena zapasów i koszty utrzymania zapasów
Metody kontroli zapasów
Określenie optymalnej partii zamówienia - EOQ

6. Minimalizacja ryzyka związanego z zakupem
Źródła ryzyka związanego z zakupami
Ryzyko związane z dostawcą
Metody uniezależnienia się od dostawcy, dostawcy alternatywni
Zasady postępowania z dużymi dostawcami lub monopolistami

7. Transport na potrzeby zakupów
Kryteria wyboru środka transportu; wybór transportu swój - obcy
Kryteria wyboru i oceny dotychczasowego przewoźnika
Szacowanie kosztu transportu
Konsolidacja w transporcie

Czas trwania

Liczba godzin zajęć: 16

Prelegenci

Doktor zarządzania - ekspert w dziedzinie nowoczesnych metod zarządzania produkcją, organizacji i sterowania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie. Pracownik Katedry Logistyki Akademii Ekonomicznej oraz kierownik studiów i jednocześnie wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzania Projektem Europejskim. Od 2000r. Ekspert w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Autor wielu artykułów, 5 książek i współautor poradników z zakresu optymalizacji procesów logistycznych, produkcji, redukcji kosztów logistycznych oraz zarządzania projektami. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w ramach programu TEMPUS. Doświadczony wykładowca , od kilkunastu lat prowadzi wysoko oceniane szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw i przedstawicieli jednostek samorządowych oraz zajmuje się doradztwem. Projektuje i wdraża projekty z zakresu m. in. optymalizacji procesów logistycznych, produkcyjnych, administracyjnych, zwiększania produktywności i wydajności pracowników i maszyn.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

AS-BUD

00-024 Warszawa

al. Jerozolimskie 44

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
-
1 200
Cena zawiera:
  • szkolenie, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch i przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!