Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/szkolenie-ms-project-2010-wprowadzenie-do-zarzadzania-projektami-2-dni-15879-id397

Informacje o szkoleniu

 • Szkolenie MS Project 2010 wprowadzenie do zarządzania projektami (2 dni)


  ID szkolenia: 15879
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: IT, programowanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Sala szkoleniowa
  Al.Niepodległości
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  16 godz. lekcyjnych (2 dni szkolenia)
 • Organizator szkolenia:

  Project-gt
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie z programu Office Project Standard 2010 kierowane jest do osób biorących udział w realizacji projektów - kierowników projektów, członków zespołów projektowych dla kadry kierowniczej i specjalistycznej oraz konsultantów prowadzących projekty indywidualne bądź podprojekty. Prowadzone jest w formie warsztatów w sali komputerowej, uczestnicy rozwiązując praktyczne zadania obejmujące planowanie projektu, aktualizację i śledzenie postępów , raportowanie wyników (przygotowują projekt szkoleniowy a następnie wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności do procy nad własnym projektem)

Szkolenie skierowane jest do:

Na szkoleniu MS Project 2010 podstawy zarządzania projektami poznają Państwo funkcje tego programu, oraz zdobędą umiejętności zastosowania ich w codziennym zarządzaniu projektami. Przekazana na szkoleniu wiedza pozwoli na zoptymalizowanie wykorzystywania zasobów, nie przekraczanie ograniczeń czasowych, kosztowych i jakościowych projektów. Ponadto zdobyte w trakcie szkolenia umiejętności pozwolą efektywnie kontrolować postępy realizacji prac projektowych.

Program szkolenia:

1.Rozpoczynanie pracy z Microsoft Office Project [1 h]

* Interfejs użytkownika
* Widoki i pasek widoków
* Tworzenie nowego projektu
* Definiowanie właściwości projektu
* Definiowanie projektu

2.Ustalanie czasu pracy i dni wolnych – kalendarze [1 h]

* Informacje ogólne o kalendarzach
* Tworzenie i modyfikacja kalendarza (tygodnie robocze, wyjątki)
o Kalendarz projektu
o Kalendarz zasobu
o Kalendarz zadania
* Opcje kalendarza
* Zależność pomiędzy opcjami kalendarza a godzinami pracy zawartymi w kalendarzu

3.Zarządzanie zadaniami [4 h]

* Technika Struktury Podziału Pracy (SPP)
* Wprowadzanie zadań
* Zadania typu punkt kontrolny
* Zadania zwykłe
* Zadania cykliczne
* Czasy trwania zadań
* Szacowanie czasów trwania
* Dzielenie zadań
* Zadania sumaryczne
* Wyznaczanie kolejności wykonywania zadań - łączenie zadań
* Typy relacji
o Zakończenie – Rozpoczęcie
o Rozpoczęcie – Rozpoczęcie
o Zakończenie – Zakończenie
o Rozpoczęcie - Zakończenie

* -Wyprzedzenie / zwłoka
* Typy ograniczeń
* Termin ostateczne

4.Zarządzanie zasobami [3 h]


* Definiowanie zasobów
* Zasoby typu Praca
* Zasoby typu Materiał
* Zasoby typu Koszt
* Zasoby rodzajowe
* Dostępność zasobów w czasie - uwzględnianie
* Zmienność stawek zasobów w czasie
* Zmienność stawek zasobów w zależności od wykonywanych czynności
* Definiowanie dodatkowych informacji o zasobach
* Przydzielanie pojedynczych i różnych zasobów do jednego zadania
* Przydzielanie wielu jednostek zasobu do zadania
* Przydzielanie różnych ilości zasobów do różnych zadań
* Pracochłonność zadań
* Obliczanie kosztów zadań na podstawie kosztów zasobów
* Typy zadań
o Zadania o stałej pracy
o Zadania o stałej liczbie jednostek
o Zadania o stałym czasie trwania
* Planowanie zadań według nakładu pracy
* Definiowanie typów zadań i opcji według nakładu pracy
* Stosowanie tabel stawek kosztów

5.Koszty projektu [1 h]


* Koszty stałe i zmienne
* Koszty zasobów
* Budżet projektu
* Przepływy gotówkowe
* Ogólne informacje o kosztach - statystyka projektu

6.Rozwiązywanie problemów z nadmiernym obciążeniem zasobów i optymalizacja projektu [1 h]


* Identyfikowanie przeciążonych zasobów
* Rozwiązywanie konfliktów przydziału zasobów - zasoby przeciążone
* Skracanie czasu trwania projektu - ścieżka krytyczna

7.Raporty [1 h]


* Raporty z grupy Omówienie
* Raporty z grupy Działania bieżące
* Raporty z grupy Koszty
* Raporty z grupy Przydziały
* Raporty z grupy Obciążenie pracą
* Raporty z grupy Niestandardowe
* Raporty wizualne

6.Śledzenie wartości rzeczywistych - informacje o realizacji projektu [2 h]


* Plan bazowy
* Plany pośrednie
* Wprowadzanie danych rzeczywistych
* Linie postępu
* Rzeczywiste koszty
* Analiza odchyleń
* Czynniki sterujące zadaniami

7.Przygotowanie własnego prostego projektu [2 h]


* Przygotowanie harmonogramu
* Przygotowanie zasobów
* Przydzielenie i bilansowanie zasobów
* Zapisanie planu bazowego
* Śledzenie

Informacje o prelegentach:

mgr inż S Cecugiewicz

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1340,70 zł od osoby

Cena zawiera:

w cenie materiały szkoleniowe, przerwy obiadowe i kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Rezerwacja miejsc na szkolenie powinna być dokonana poprzez wypełnienie i przesłanie w załączniku maila druku zgłoszenia dostępnego na stronie GSDBP.COM

Wydarzenie: Szkolenie MS Project 2010 wprowadzenie do zarządzania projektami (2 dni)