Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/szkolenie-ochrona-danych-osobowych-w-praktyce-w-lublinie-56923-id71

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych aspektów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w konkretnej jednostce, przedstawienie całościowego procesu proceduralnego związanego z szeroko pojętym przetwarzaniem danych osobowych, wskazanie newralgicznych aspektów ochrony danych osobowych pod kątem odpowiedzialności kierowników jednostek, czy członków organów spółek, jak również każdego pracownika mającego dostęp do danych osobowych, przedstawienie niezbędnej dokumentacji, która powinna znajdować się w każdej jednostce organizacyjnej, powiązanie z innymi podmiotami, którym dane osobowe są przekazywane, zaprezentowanie kwestii związanych z kontrolą GIODO oraz PIP na przeprowadzaną na podstawie porozumienia pomiędzy tymi organami, wraz ze wskazaniem konsekwencji z nich wynikających na płaszczyźnie cywilistycznej, administracyjnej oraz karnej; przygotowanie uczestników szkolenia do przeprowadzenia audytu ochrony danych osobowych w danej jednostce oraz wprowadzenia procedur oraz dokumentacji umożliwiającej uniknięcie odpowiedzialności za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

Szkolenie skierowane jest do:

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Program szkolenia:

1. Zagadnienia wstępne - ochrona danych osobowych
pojęcie danych osobowych
źródła prawa związane z ochroną danych osobowych
ochrona danych osobowych a ochrona dóbr osobistych
dane zwykłe, dane wrażliwe
przetwarzanie danych osobowych

2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych
rodzaje danych chronionych
podmioty zobowiązane do ochrony danych osobowych
podmioty, których dane są chronione

3. Zasady przetwarzania danych osobowych
kiedy można przetwarzać dane osobowe
jakich danych osobowych nie wolno przetwarza
udostępnianie danych osobowych
przetwarzanie danych osobowych przy świadczeniu usług drogą elektroniczną
przekazywanie danych osobowych za granicę
szczególne kategorie danych osobowych
podstawy prawne umożliwiające przetwarzanie danych osobowych (zgoda na przetwarzanie, prawnie usprawiedliwiony cel, realizacja umowy, dobro publiczne)

4. Prawa i obowiązki osób chroniących dane osobowe.
5. Prawa osób, których dane dotyczą.

6. Zabezpieczenie danych osobowych i rejestracja zbiorów danych osobowych
gdzie i kiedy mamy obowiązek zarejestrować dane osobowe
jak poprawnie zgłosić zbiór danych
dokumentacja przetwarzania danych osobowych
techniczne aspekty związane z ochroną danych osobowych
warunki techniczne i organizacyjne związane z ochroną danych osobowych
dane osobowe pracowników i interesantów
zabezpieczanie danych osobowych

7. Odpowiedzialność za naruszenie zasad dotyczących danych osobowych
odpowiedzialność dyscyplinarna
odpowiedzialność administracyjna
odpowiedzialność cywilna
odpowiedzialność karna

8. Działalność GIODO - jego zakres działania, funkcje w procesie danych osobowych oraz kompetencje

9. Najważniejsze założenia i zmiany wprowadzone w nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, wchodzące w życie z dniem 7 marca 2011 roku:
zasady udostępniania danych w kontekście uchylenia art. 29 i 30 ustawy
konsekwencje możliwości odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych
GIODO jako organ egzekucyjny (nowe kompetencje)
nowe uprawnienie -wystąpienie kierowane do administratora danych,
jednostki zamiejscowe GIODO oraz możliwe konsekwencje ich powstania dla
administratorów danych

10. Udzielanie informacji drogą telefoniczną

Informacje o prelegentach:

Rafał Andrzejewski - prawnik, doświadczony wykładowca i trener. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych. Prowadził warsztaty dla wielu firm o różnych profilach, dotychczas przeszkolił ponad 600 osób. Związany z branżą szkoleniową od kilkunastu lat, autor wielu programów szkoleniowych oraz publikacji o tematyce prawnej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca na szkoleniach dla praktyków.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 900.00 zł netto (1107.00 zł brutto) -

Cena zawiera:

szkolenie, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch i przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

Wydarzenie: Szkolenie "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE" w Lublinie