Szkolenie "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE" w Lublinie

O szkoleniu

Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych aspektów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w konkretnej jednostce, przedstawienie całościowego procesu proceduralnego związanego z szeroko pojętym przetwarzaniem danych osobowych, wskazanie newralgicznych aspektów ochrony danych osobowych pod kątem odpowiedzialności kierowników jednostek, czy członków organów spółek, jak również każdego pracownika mającego dostęp do danych osobowych, przedstawienie niezbędnej dokumentacji, która powinna znajdować się w każdej jednostce organizacyjnej, powiązanie z innymi podmiotami, którym dane osobowe są przekazywane, zaprezentowanie kwestii związanych z kontrolą GIODO oraz PIP na przeprowadzaną na podstawie porozumienia pomiędzy tymi organami, wraz ze wskazaniem konsekwencji z nich wynikających na płaszczyźnie cywilistycznej, administracyjnej oraz karnej; przygotowanie uczestników szkolenia do przeprowadzenia audytu ochrony danych osobowych w danej jednostce oraz wprowadzenia procedur oraz dokumentacji umożliwiającej uniknięcie odpowiedzialności za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
Kto powinien wziąć udział?
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Program szkolenia

1. Zagadnienia wstępne - ochrona danych osobowych
pojęcie danych osobowych
źródła prawa związane z ochroną danych osobowych
ochrona danych osobowych a ochrona dóbr osobistych
dane zwykłe, dane wrażliwe
przetwarzanie danych osobowych

2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych
rodzaje danych chronionych
podmioty zobowiązane do ochrony danych osobowych
podmioty, których dane są chronione

3. Zasady przetwarzania danych osobowych
kiedy można przetwarzać dane osobowe
jakich danych osobowych nie wolno przetwarza
udostępnianie danych osobowych
przetwarzanie danych osobowych przy świadczeniu usług drogą elektroniczną
przekazywanie danych osobowych za granicę
szczególne kategorie danych osobowych
podstawy prawne umożliwiające przetwarzanie danych osobowych (zgoda na przetwarzanie, prawnie usprawiedliwiony cel, realizacja umowy, dobro publiczne)

4. Prawa i obowiązki osób chroniących dane osobowe.
5. Prawa osób, których dane dotyczą.

6. Zabezpieczenie danych osobowych i rejestracja zbiorów danych osobowych
gdzie i kiedy mamy obowiązek zarejestrować dane osobowe
jak poprawnie zgłosić zbiór danych
dokumentacja przetwarzania danych osobowych
techniczne aspekty związane z ochroną danych osobowych
warunki techniczne i organizacyjne związane z ochroną danych osobowych
dane osobowe pracowników i interesantów
zabezpieczanie danych osobowych

7. Odpowiedzialność za naruszenie zasad dotyczących danych osobowych
odpowiedzialność dyscyplinarna
odpowiedzialność administracyjna
odpowiedzialność cywilna
odpowiedzialność karna

8. Działalność GIODO - jego zakres działania, funkcje w procesie danych osobowych oraz kompetencje

9. Najważniejsze założenia i zmiany wprowadzone w nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, wchodzące w życie z dniem 7 marca 2011 roku:
zasady udostępniania danych w kontekście uchylenia art. 29 i 30 ustawy
konsekwencje możliwości odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych
GIODO jako organ egzekucyjny (nowe kompetencje)
nowe uprawnienie -wystąpienie kierowane do administratora danych,
jednostki zamiejscowe GIODO oraz możliwe konsekwencje ich powstania dla
administratorów danych

10. Udzielanie informacji drogą telefoniczną

Czas trwania

Liczba godzin zajęć: 16

Prelegenci

Rafał Andrzejewski - prawnik, doświadczony wykładowca i trener. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych. Prowadził warsztaty dla wielu firm o różnych profilach, dotychczas przeszkolił ponad 600 osób. Związany z branżą szkoleniową od kilkunastu lat, autor wielu programów szkoleniowych oraz publikacji o tematyce prawnej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca na szkoleniach dla praktyków.

Gdzie i kiedy

Lublin 12-13 maj 2014
WSMART

20-023 Lublin

Chopina

woj. lubelskie

Rejestracja

Cena 1
-
900
Cena zawiera:
  • szkolenie, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch i przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!