Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/szkolenie-okresowe-bhp-dla-pracownikow-administracyjno-biurowych-36071-id360

Informacje o szkoleniu

 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno - biurowych


  ID szkolenia: 36071
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  EDOOR Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe
  Kościuszki 40
  07-200 Wyszków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  8h
 • Organizator szkolenia:

  RODOE Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

TEMAT: Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno - biurowych
TERMINY SZKOLEŃ:
- 18.02.2012
- 29.02.2012
MIEJSCE SZKOLENIA: Siedziba Centrum EDOOR lub u Zleceniodawcy
CENA SZKOLENIA: 60 zł

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

* oceny zagrożeń związanych z wykonywaną praca,
* metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
* kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program szkolenia:

1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
2.Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
3.Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
4.Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Informacje o prelegentach:

Dariusz Ślubowski

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 60 zł

Cena zawiera:

szkolenie

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu

Wydarzenie: Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno - biurowych