Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/szkolenie-okresowe-bhp-dla-pracownikow-inzynieryjno-technicznych-36070-id360

Informacje o szkoleniu

 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno - technicznych


  ID szkolenia: 36070
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  EDOOR Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe
  Kościuszki 40
  07-200 Wyszków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  16 h
 • Organizator szkolenia:

  RODOE Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

TEMAT: Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno - technicznych
TERMINY SZKOLEŃ:
- 16.02.2012-17.02.2012
- 27.02.2012-28.02.2012
MIEJSCE SZKOLENIA: Siedziba Centrum EDOOR lub u Zleceniodawcy
CENA SZKOLENIA: 70 zł

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

* identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,

* organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,

* metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Program szkolenia:

1.Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
2.Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
3.Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych
4.Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,urządzenia zabezpieczajace, środki ochrony indywidualnej)
5.Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu
6.Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:
Wszelkie zapytania prosimy kierować droga mailową na adres: joanna.wojcik@edoor.edu.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: 29 74 157 08


ORGANIZATOR SZKOLENIA:
EDOOR CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWE
ul. Kościuszki 40, 07-200 Wyszków
e-mail: biuro@edoor.edu.pl
tel./ fax. 297415708
tel.530 988 476
www.edoor.edu.pl

Centrum Szkoleniowe EDOOR jest zarejestrowaną Instytucją Szkoleniową. Numer wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00222/2008.

Informacje o prelegentach:

Dariusz Ślubowski

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 70 zł

Cena zawiera:

szkolenie

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Dokonanie zgłoszenia udziału w szkoleniu

Wydarzenie: Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno - technicznych