Szkolenie "PLAN MARKETINGOWY W FIRMIE - WARSZTATY PRAKTYCZNE" w Zakopanem

O szkoleniu

Umiejętność planowania działań marketingowych w oparciu o jasno skonstruowany plan jest dzisiaj źródłem szans firmy na skuteczną walkę konkurencyjną. Gromadzenie informacji, szczegółowa ich analiza oraz strategiczne analizy przedsiębiorstwa minimalizują ewentualność źle skonstruowanych celów marketingowych. Strategia marketingowa będąca wypadkową dobrze dobranych i określonych celów a także źródła jej finansowania i metody kontroli są dziś warunkiem istnienia firmy na rynku.
Cele szkolenia:
- przedstawienie zasad planowania marketingowego w ujęciu praktycznym
- prezentacja problematyki marketingowej i strategii marketingowych
- przećwiczenie umiejętności myślenia marketingowego
- zapoznanie z najnowszymi tendencjami w tej dziedzinie
- ukazanie planowania strategicznego w oparciu o realizowane wyniki i stawiane cele
- umiejętność opracowywania strategii i definiowania celów strategicznych
- umiejętność bieżącej analizy marketingowej w oparciu o dostępne dane
- intensywny trening rozwiązywania problemów marketingowych

Podczas szkolenia - czego się można nauczyć - dowiedzieć :
- umiejętności stosowania w praktyce zasad zarządzania marketingowego i strategii marketingowych, oraz planowania marketingowego
- uzyskają wiedzę z zakresu planowania marketingowego
- poznacie podstawowe typy analiz strategicznych w firmie
- nauczą się jak rozwiązywać problemy marketingowe
- poznają znaczenie i miejsce planu marketingowego w strukturze generalnego planu firmy
- nauczą się planować i przeprowadzać działania marketingowe
- poznają techniki i narzędzia planowania marketingowego
- dokonanie analizy konkretnego przypadku

Po szkoleniu będziecie Państwo wiedzieli jak w marketingowy sposób podejmować decyzje w przedsiębiorstwie, jak w prosty sposób gromadzić dane marketingowe, jak planować strategię przedsiębiorstwa a przede wszystkim jak sporządzać profesjonalny Plan marketingowy.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów marketingu ( pracownicy, kierownicy, dyrektorzy działów/pionów marketingu ) oraz dla osób zajmujące się ta problematyką, koordynujące i nadzorujące takie działania oraz dla kadry kierowniczej i zarządczej firm - decydujących o zakresie stosowania działań marketingowych. Ponadto uczestnikami mogą być osoby z działu sprzedaży, ekipy handlowej i szefowie tych działów, realizujące dodatkowo funkcje polegające na zbieraniu danych marketingowych jak również - właściciele małych i średnich firm oraz osoby zajmujące się / lub zainteresowane tą problematyką.

Program szkolenia

1. Plan marketingowy a strategia firmy
- misja i cel firmy
- typy i powstawanie strategii
- co to jest planowanie marketingowe
- kiedy powstaje Plan marketingowy i jakie są cele jego tworzenia?
- dlaczego przedsiębiorstwo potrzebuje planowania marketingowego?
- plan marketingowy elementem strategii rozwoju firmy
- jak tworzyć cele marketingowe w firmie?
- czym jest ( a czym nie jest ) plan marketingowy0
Ćwiczenie (analiza przypadku ) - strategie marketingowe firm, dyskusja
2. Analiza sytuacji rynkowej ( analiza rynku )
- otoczenie marketingowe ( środowisko )
- analiza podaży i popytu
- charakterystyka elementów konkurencyjności
Ćwiczenie (opis przypadku ), dyskusja
3. Analiza sytuacji firmy
- pozycja firmy
- rynek docelowy
- aktualna i perspektywiczna strategia firmy
- możliwości i ograniczenia
Ćwiczenie (opis przypadku), dyskusja
4. Analizy strategiczne w firmie
- analiza SWOT /mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia/
- analiza BCG /portfolio produktowe/
- analiza cyklu życia produktu
Ćwiczenie (projektowanie) - Przeprowadzenie analizy SWOT w odniesieniu do wybranej firmy
Ćwiczenie (projektowanie) - Przeprowadzenie analizy BCG w odniesieniu do wybranej oferty handlowej
5. Pozycjonowanie oferty handlowej i segmentacja rynku
- komu tak naprawdę sprzedajemy?
- segmentacja a ocena rentowności
- gdzie zamierzamy szukać nowych klientów?
- badania preferencji odbiorców
- co chcemy sprzedawać?
Ćwiczenie (opis sytuacyjny, projektowanie ), dyskusja
6. Planowanie mieszanki marketingowej
a. Produkt
▪ analiza cyklu życia produktów firmy
▪ rozwój produktu
▪ wprowadzanie nowych produktów
▪ zarządzanie ofertą produktów
b. Dystrybucja
▪ struktura kanałów dystrybucji
▪ wybór odpowiednich kanałów dystrybucji
▪ koszty dystrybucji
c. Cena
▪ metody ustalania ceny
▪ cele przy ustalaniu cen
▪ wybrane strategie cenowe
d. Promocja
▪ reklama
▪ promocja sprzedaży
▪ wizerunek rynkowy
▪ sprzedaż osobista
Ćwiczenie - Projektowanie mieszanki marketingowej w odniesieniu do wybranej firmy
7. Zasady budowy planu marketingowego
- odpowiedzialność a podział zadań przy konstrukcji planu
- określanie celu
- prognozy i plany
- struktura planu
- metody pozyskiwania informacji wewnętrznych i z otoczenia rynkowego
- minimalne warunki powodzenia
Ćwiczenie - założenia do planu marketingowego w firmie
8.Sprządzanie i prezentacja planu marketingowego
- elementy i treść planu
- pisanie planu
- harmonogram realizacji
- budżet i kontrola realizacji
- sposoby prezentacji

Czas trwania

Pobyt: od 21.05.2014 r. (kolacja) do 24.05.2014 r.(obiad)

Prelegenci

Ceniony specjalista w zakresie marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji i zarządzania, procesów informacyjno - decyzyjnych. Prezes Fundacji Rozwoju Kultury Negocjacji. Współzałożyciel Mazowieckiego Polsko - Amerykańskiego Klubu Przedsiębiorczości, były wiceprezes Klubu Przedsiębiorców Polskich. Ekspert firm konsultingowych, wykładowca polskich i międzynarodowych szkół menedżerskich. Praktyk - przez kilka lat pracował na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach rożnej wielkości. Autor szeregu ekspertyz organizacyjnych, kierownik i wykonawca projektów badawczych i doradczych. Autor kilkunastu opracowań i publikacji naukowych. Przeprowadził liczne szkolenia dla wielu firm polskich i międzynarodowych koncernów.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
-
1 850
Cena zawiera:
  • szkolenie, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch i przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!