Szkolenie "PRAWO NAPRAWCZE I UPADŁOŚCIOWE – PRAKTYCZNE ASPEKTY" w Zakopanem

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych merytorycznych zmian ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, wprowadzonych nowelizacją z dnia 6 marca 2009 r.
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich osób zaangażowanych w procesy restrukturyzacji i windykacji wierzytelności.

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące przebiegu całego postępowania upadłościowego od momentu złożenia wniosku o wydanie postanowienia o umorzeniu zobowiązań niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego.
W trakcie szkolenia przedstawione zostaną następujące zagadnienia:
- Przesłanki ogłoszenia upadłości
- Postępowanie naprawcze
- Pozycja i uprawnienia syndyka masy upadłości
- Zgromadzenie wierzycieli
- Pojęcie i ustalenie masy upadłości
- Upadłość konsumencka

1. Wprowadzenie
Źródła Prawa upadłościowego i naprawczego
Nowele przepisów upadłościowych i naprawczych

2. Podstawowe zasady Prawa upadłościowego i naprawczego

3. Pojęcie zdolności upadłościowej

4. Podstawy ogłoszenia upadłości

5. Rodzaje postępowania upadłościowego
Upadłość układowa
Z zarządem własnym
Bez zarządu własnego
Układ restrukturyzacyjny
Układ likwidacyjny
Upadłość likwidacyjna
Przekształcanie postępowania upadłościowego
Upadłość przedsiębiorcy a upadłość konsumencka
Styk procedur upadłościowych i naprawczych

6. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
Właściwość sądu
Uprawnienie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzyciela jako sposób windykacji wierzytelności
Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości
Postępowanie zabezpieczające
Wstępne zgromadzenie wierzycieli

7. Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości

8. Skutki ogłoszenia upadłości
Co do osoby upadłego
Co do majątku upadłego
Pojęcie masy upadłości
Ustalenie składu masy upadłości
Wyłączenie z masy upadłości
Czynności upadłego dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upadłości
Zakaz obciążania masy upadłości
Co do zobowiązań upadłego
Uwagi ogólne
W przypadku upadłości układowej
W przypadku upadłości likwidacyjnej
Regulacja dotycząca umów wzajemnych,
Regulacja dotycząca umów bankowych
Szczególne uwzględnienie umów bankowych: umowy kredytu, pożyczki, rachunku bankowego, umowy rachunku bankowego, umowy rachunku papierów wartościowych, o udostępnienie skrytek sejmowych i inne umowy przechowania zawarte z bankiem
Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego
Uwagi ogólne
Problematyka zabezpieczeń uzyskiwanych przez bank na przedpolu upadłości w kontekście przepisów o bezskuteczności czynności upadłego
Co do postępowań sądowych i administracyjnych
Upadłość układowa
Upadłość likwidacyjna

9. Zasady ogólne postępowania po ogłoszeniu upadłości
Sąd
Sędzia - komisarz
Syndyk, nadzorca sądowy, zarządca
Upadły
Wierzyciele
Zgromadzenie wierzycieli
Rada wierzycieli, z uwzględnieniem roli rady wierzycieli w postępowaniu upadłościowym
Przepisy ogólne o postępowaniu po ogłoszeniu upadłości

10. Zgłoszenie wierzytelności
Zasady ogólne dotyczące zgłaszania wierzytelności
Forma i zawartość zgłoszenia wierzytelności
Sprawdzanie zgłoszonych wierzytelności

11. Lista wierzytelności
Zasady ustalania listy wierzytelności
Zaskarżanie listy wierzytelności
Zatwierdzenie listy wierzytelności
Prostowanie i uzupełnianie listy wierzytelności

13. Likwidacja masy upadłości
Zasady ogólne
Skutek sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym
Sprzedaż składników masy
Przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części)
Nieruchomości
Sprzedaż ruchomości, przejęcie przez zastawnika ruchomości obciążonej zastawem rejestrowym
Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych
Podział funduszów masy upadłości
Zasady ogólne
Kolejność zaspakajania wierzycieli
Podział sum uzyskanych ze sprzedaży rzeczy i praw obciążonych rzeczowo
Postępowanie w sprawie podziału funduszów masy upadłości
Ustalenie planu podziału
Wykonanie planu podziału

14. Zagadnienie szczególne związane z niektórymi umowami bankowymi zawieranymi po ogłoszeniu upadłości
Umowa kredytu i pożyczki
Umowa rachunku bankowego

15. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego i zagadnienie oddłużenia przedsiębiorcy - osoby fizycznej

16. Odrębne postępowanie upadłościowe - upadłość banku

17. Upadłość konsumencka
 obraz przebiegu upadłości konsumenckiej z uwzględnieniem praw i obowiązków upadłego, w kontekście możliwości umorzenia części zobowiązań oraz porównanie ze schematem oddłużenia prywatnego przedsiębiorcy.
 zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy - kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej i jakie warunki musi spełnić.

18. Prawo naprawcze

Czas trwania

Pobyt: od 25.05.2014 r. (kolacja) do 28.05.2014 r. (obiad)

Prelegenci

Rafał Andrzejewski - prawnik, doświadczony wykładowca i trener. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych. Prowadził warsztaty dla wielu firm o różnych profilach, dotychczas przeszkolił ponad 600 osób. Związany z branżą szkoleniową od kilkunastu lat, autor wielu programów szkoleniowych oraz publikacji o tematyce prawnej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca na szkoleniach dla praktyków.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
-
1 950
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny oraz jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!