Szkolenie: SZKOLENIE PROJEKTOWANIE STRON WWW - WOJ. ŁÓDZKIE

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/szkolenie-projektowanie-stron-www---woj-lodzkie-58628-id71

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem projektu jest wzrost potencjału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj. łódzkiego, prowadzących działalność w następujących branżach:
turystyka, hotelarstwo, logistyka, AGD, przemysł ceramiczny, budownictwo, przemysł farmaceutyczny, tekstylno-odzieżowy, przetwórstwo rolno-spożywcze, IT/ICT poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych
potwierdzonych certyfikatem ECCC przez pracowników tychże przedsiębiorstw.

Szkolenie skierowane jest do:

Do projektu mogą być zakwalifikowani Uczestnicy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Przedsiębiorcy sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw prowadzący działalność na terenie woj.łódzkiego oraz posiadający na terenie tego województwa siedzibę oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną. Kwalifikator MŚP: http://www.parp.gov.pl/index/index/72
2. Osoby będące pracownikami ww. przedsiębiorstw wykonujące pracę w ramach struktur organizacyjnych znajdujących się w woj. łódzkim, zatrudnione na podstawie umowy o pracę jak również przedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni), właściciele pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy, udziałowcy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z tego tytułu korzyści finansowe.
Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w następujących branżach: turystyka, hotelarstwo, logistyka, AGD , przemysł ceramiczny, budownictwo, przemysł farmaceutyczny, tekstylno-odzieżowy, przetwórstwo rolno-spożywcze, IT/ICT.
3. Przedsiębiorcy /Przedsiębiorstwa, które mogą ubiegać się o pomoc de minimis

Program szkolenia:

PROJEKTOWANIE STRON WWW – program szkolenia
POZIOM PODSTAWOWY
1. Podstawowe pojęcia
1.1. Zrozumienie pojęć: Internet, zasób, adres zasobu, serwer, klient, protokół, przeglądarka, wyszukiwarka, (X)HMTL.
1.2. Praca w trybie on-line i off-line.
1.3. Protokoły internetowe: HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, POP3, SMTP, DNS.
1.4. Usługi w sieci internetowej: www, poczta elektroniczna, grupy i fora dyskusyjne, hosting stron internetowych.
1.5. Standaryzacja według W3C.

2. (X)HTML
2.1. Struktura i właściwości dokumentu (X)HTML.
2.2. Róznice pomiędzy HTML i XHTML
2.3. Budowa znacznika oraz znaczenie jego elementów składowych:
nazwa – atrybut – wartość.
2.4. Elementy blokowe i liniowe.
2.5. Czcionki, odsyłacze, wykazy.
2.6. Tworzenie i stosowanie tabel.
2.7. Tworzenie i stosowanie formularzy.
2.8. Osadzanie w dokumencie elementów multimedialnych.
2.9. Używanie znaków specjalnych.
3. Korekta
3.1. Sprawdzanie poprawności struktury dokumentu poprzez stosowanie
walidatorów on-line.
3.2. Dobór kryteriów unifikacji kodu dla różnych wersji przeglądarek.
3.3. Znajomość elementów (znaczników) schyłkowych i zaniechanych w stosunku do najnowszej specyfikacji (X)HTML.

4. Publikacja
4.1. Znajomość etykiety internetowej.
4.2. Wybór serwera WWW oraz dostawny usług internetowych.
4.3. Publikacja witryny na serwerze. Struktura katalogów. Uprawnienia.

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY
1. Grafika na stronach WWW
1.1. Podstawy grafiki komputerowej
1.2. Dobór i obróbka grafiki na potrzeby WWW
1.3. Animacje na stronach WWW
1.4. Optymalizacja i optymalizatory plików graficznych
1.5. Umieszczanie grafiki na stronach WWW
2. Kaskadowe arkusze stylów (CSS)
2.1. Formatowanie tekstu za pomocą kaskadowych arkuszy stylów. CSS
2.2. Dziedziczenie, kaskadowość
2.3. Składnia definicji stylu. CSS
2.4. Tworzenie klas, tworzenie identyfikatora ID
2.5. Selektor kontekstowy i uniwersalny
2.6. Pseudoklasy, pseudoelementy
2.7. Sposoby wstawiania arkuszy stylów. CSS
2.8. Szablony stron

3. JavaScript
3.1. Język JavaScript
3.2. Sposoby umieszczania skryptów JavaScript
3.3. Podstawy programowania,
3.4. Zmienne, funkcje, instrukcje sterujące
3.5. Główne obiekty, metody, zdarzenia. JavaScript
3.6. Obiektowy model dokumentu, HTML DOM
3.7. Dostęp do elementów, przykłady.
3.8. Gotowe rozwiązania oparte na JavaScript

4. Pozycjonowanie witryny.
4.1. Metody pozycjonowania i optymalizacji
4.2. Roboty indeksujące, plik robots.txt.
4.3. Znaczenie stosowania standardów.
4.4. Wykorzystanie ogólnodostępnych narzędzi Google: Analytics, Adwords, Insights,
4.5. Optymalizator witryny Google
4.6. Konsekwencje stosowania technik niedozwolonych (farm linking)

Informacje o prelegentach:

Zajęcia poprowadzi wykwalifikowany pracownik znanej firmy komputerowej

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • bezpłatne - BEZPŁATNE

Cena zawiera:

bezpłatne

Dofinansowanie z UE:

Tak. EFS

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie kompletu dokumentacji.
Uczestnik uzyskuje po ukończeniu szkolenia - certyfikat ECCC - po zdaniu egzaminu certyfikującego, do którego mogą przystąpić osoby, które uczestniczyły w min. 80% zajęć oraz zaświadczenie (po ukończeniu szkolenia i udzieleniu min. 60 % poprawnych odpowiedzi w teście końcowym oraz obecności min. 80%).

Wydarzenie: SZKOLENIE PROJEKTOWANIE STRON WWW - WOJ. ŁÓDZKIE