Szkolenie

SZKOLENIE PROJEKTOWANIE STRON WWW - WOJ. ŁÓDZKIE

O szkoleniu

Celem projektu jest wzrost potencjału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj. łódzkiego, prowadzących działalność w następujących branżach:
turystyka, hotelarstwo, logistyka, AGD, przemysł ceramiczny, budownictwo, przemysł farmaceutyczny, tekstylno-odzieżowy, przetwórstwo rolno-spożywcze, IT/ICT poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych
potwierdzonych certyfikatem ECCC przez pracowników tychże przedsiębiorstw.
Kto powinien wziąć udział?
Do projektu mogą być zakwalifikowani Uczestnicy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Przedsiębiorcy sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw prowadzący działalność na terenie woj.łódzkiego oraz posiadający na terenie tego województwa siedzibę oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną. Kwalifikator MŚP: http://www.parp.gov.pl/index/index/72
2. Osoby będące pracownikami ww. przedsiębiorstw wykonujące pracę w ramach struktur organizacyjnych znajdujących się w woj. łódzkim, zatrudnione na podstawie umowy o pracę jak również przedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni), właściciele pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy, udziałowcy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z tego tytułu korzyści finansowe.
Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w następujących branżach: turystyka, hotelarstwo, logistyka, AGD , przemysł ceramiczny, budownictwo, przemysł farmaceutyczny, tekstylno-odzieżowy, przetwórstwo rolno-spożywcze, IT/ICT.
3. Przedsiębiorcy /Przedsiębiorstwa, które mogą ubiegać się o pomoc de minimis

Program szkolenia

PROJEKTOWANIE STRON WWW – program szkolenia
POZIOM PODSTAWOWY
1. Podstawowe pojęcia
1.1. Zrozumienie pojęć: Internet, zasób, adres zasobu, serwer, klient, protokół, przeglądarka, wyszukiwarka, (X)HMTL.
1.2. Praca w trybie on-line i off-line.
1.3. Protokoły internetowe: HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, POP3, SMTP, DNS.
1.4. Usługi w sieci internetowej: www, poczta elektroniczna, grupy i fora dyskusyjne, hosting stron internetowych.
1.5. Standaryzacja według W3C.

2. (X)HTML
2.1. Struktura i właściwości dokumentu (X)HTML.
2.2. Róznice pomiędzy HTML i XHTML
2.3. Budowa znacznika oraz znaczenie jego elementów składowych:
nazwa – atrybut – wartość.
2.4. Elementy blokowe i liniowe.
2.5. Czcionki, odsyłacze, wykazy.
2.6. Tworzenie i stosowanie tabel.
2.7. Tworzenie i stosowanie formularzy.
2.8. Osadzanie w dokumencie elementów multimedialnych.
2.9. Używanie znaków specjalnych.
3. Korekta
3.1. Sprawdzanie poprawności struktury dokumentu poprzez stosowanie
walidatorów on-line.
3.2. Dobór kryteriów unifikacji kodu dla różnych wersji przeglądarek.
3.3. Znajomość elementów (znaczników) schyłkowych i zaniechanych w stosunku do najnowszej specyfikacji (X)HTML.

4. Publikacja
4.1. Znajomość etykiety internetowej.
4.2. Wybór serwera WWW oraz dostawny usług internetowych.
4.3. Publikacja witryny na serwerze. Struktura katalogów. Uprawnienia.

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY
1. Grafika na stronach WWW
1.1. Podstawy grafiki komputerowej
1.2. Dobór i obróbka grafiki na potrzeby WWW
1.3. Animacje na stronach WWW
1.4. Optymalizacja i optymalizatory plików graficznych
1.5. Umieszczanie grafiki na stronach WWW
2. Kaskadowe arkusze stylów (CSS)
2.1. Formatowanie tekstu za pomocą kaskadowych arkuszy stylów. CSS
2.2. Dziedziczenie, kaskadowość
2.3. Składnia definicji stylu. CSS
2.4. Tworzenie klas, tworzenie identyfikatora ID
2.5. Selektor kontekstowy i uniwersalny
2.6. Pseudoklasy, pseudoelementy
2.7. Sposoby wstawiania arkuszy stylów. CSS
2.8. Szablony stron

3. JavaScript
3.1. Język JavaScript
3.2. Sposoby umieszczania skryptów JavaScript
3.3. Podstawy programowania,
3.4. Zmienne, funkcje, instrukcje sterujące
3.5. Główne obiekty, metody, zdarzenia. JavaScript
3.6. Obiektowy model dokumentu, HTML DOM
3.7. Dostęp do elementów, przykłady.
3.8. Gotowe rozwiązania oparte na JavaScript

4. Pozycjonowanie witryny.
4.1. Metody pozycjonowania i optymalizacji
4.2. Roboty indeksujące, plik robots.txt.
4.3. Znaczenie stosowania standardów.
4.4. Wykorzystanie ogólnodostępnych narzędzi Google: Analytics, Adwords, Insights,
4.5. Optymalizator witryny Google
4.6. Konsekwencje stosowania technik niedozwolonych (farm linking)

Czas trwania

OSTATNIA IV GRUPA (12 dni zajęć ). Zajęcia w sobotę i niedziele od 9.00 – 16.00 – 8 godzin dydaktycznych.
28, 29, czerwca 2014 r.
5, 6, 12, 13, 26, 27 lipca 2014 r.,
2, 3, 9, 10 sierpnia 2014 r.

Prelegenci

Cytat
Zajęcia poprowadzi wykwalifikowany pracownik znanej firmy komputerowej

Gdzie i kiedy

ŁÓDŹ 28 czerwca - 10 sierpnia 2014
AP-EDUKACJA

ŁÓDŹ

PIOTRKOWSKA

woj. łódzkie

Zapisz się

Cena 1
BEZPŁATNE
b.d.
Cena zawiera:
  • bezpłatne
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie kompletu dokumentacji.
Uczestnik uzyskuje po ukończeniu szkolenia - certyfikat ECCC - po zdaniu egzaminu certyfikującego, do którego mogą przystąpić osoby, które uczestniczyły w min. 80% zajęć oraz zaświadczenie (po ukończeniu szkolenia i udzieleniu min. 60 % poprawnych odpowiedzi w teście końcowym oraz obecności min. 80%).

EFS

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!