Szkolenie "REKLAMACJE PO NOWELIZACJI" w Warszawie

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ww. zmianami dotyczących roszczeń reklamacyjnych
Kto powinien wziąć udział?
osób pracujących w działach reklamacji oraz tych, których obowiązkiem jest przyjmowanie, obsługa i rozpatrzenie reklamacji klientów;
pracowników przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż towarów/usług bezpośrednio na rzecz konsumentów i innych podmiotów - zarówno stacjonarnie, jak i na odległość (np. przez Internet, telefon);
pracowników recepcji i infolinii, mających do czynienia z przyjmowaniem reklamacji;
kierowników i managerów odpowiedzialnych za jakość produktów;
właścicieli mikro i małych i średnich przedsiębiorstw oraz wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką

Program szkolenia

I. MODUŁ SZKOLENIA- PODSTAWOWE INFORMACJE

1. Regulacje prawne dotyczące reklamacji
Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
Projekt ustawy Ministerstwa Sprawiedliwości o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów o zagadnienia dotyczące konsumentów
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego
Kodeks Cywilny o zagadnienia dotyczące rękojmi za wady oraz gwarancji
Umowa zawarta z konsumentem

2. Jak zorientować się w „gąszczu regulacji" i zabezpieczyć interesy własnej firmy?
Omówienie przepisów prawnych które aktualnie regulują sytuację sprzedawcy i producenta
Gdzie należy szukać informacji o przepisach?
Co zmieni się po wejściu nowych przepisów (od 2014r.)?
3. Co to jest reklamacja?
Pojęcie reklamacji
Kto może złożyć reklamację?
Czemu nie należy bać się reklamacji?

4. Rękojmia a gwarancja w obrocie gospodarczym
Instytucja gwarancji
Instytucja rękojmi
Odmienność praw dotyczących konsumentów i przedsiębiorców

II. MODUŁ SZKOLENIA - PRAKTYCZNE ASPEKTY REKLAMACJI

1. Przygotowywanie się do zawierania umów z klientami w aspekcie reklamacji
Znaczenie cennika, katalogu, reklamy- zastawienie pułapki na samego siebie
Bezpieczne skonstruowanie własnej oferty
Stworzenie własnego wzoru umowy i formularza- nowe uregulowania prawne
Wskazanie pułapek jakie może zawierać cudza oferta w obrocie B2B
Jak należy odpowiadać na cudze oferty; jak należy chronić własne interesy?
Jakie znaczenie ma odpowiedź : „tak, ale....."?

2. Rola sprzedawcy na rynku produkcji i dystrybucji i jakie to ma znacznie dla odpowiedzialności wobec klienta? W jaki sposób wszystkie poniższe okoliczności wpływają na żądania klientów? Jak różni się sytuacja w poszczególnych przypadkach?
Producent czy sprzedawca- nowe regulacje prawne
Kto jest moim odbiorcą: klienci prywatni, inny przedsiębiorca, mali przedsiębiorca- nowe definicje
Klienci zagraniczni np. spoza UE

3. Rozpatrywanie reklamacji zgodnie z nowymi przepisami
Co powinny zawierać formularze w nowej procedurze reklamacyjnej?
Jakie „wywieszki" oraz inne informacje związane z reklamacją czy zwrotami są dopuszczalne?
Jakie procedury wewnętrzne należy wdrożyć?

4. Co może reklamować klient?
Zmiana pojęcia wady fizycznej- nowe uregulowania prawne
Czy każda usterka może być podstawą reklamacji?
Niezgodność z umową- nowe regulacje prawne
Jakimi środkami prawnymi można zabezpieczyć interesy firmy? - nowe uregulowania prawne
Przykłady klauzul wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu wad-czy sprzedawca może uniknąć odpowiedzialności? - aspekty praktyczne

5. Żądania klienta w trakcie reklamacji?
Czy możliwe jest żądanie od sprzedawcy zwrotu zapłaty?
Jakie są uprawnienia kupującego? - nowe uregulowania prawne
Czy kupujący zawsze może zwrócić zakupiony towar?
Kiedy naprawa a wymiana rzeczy?
Kto ponosi koszty dostarczenia rzeczy do sprzedawcy?
Jaka jest kolejność realizacji uprawnień kupującego i czy ma on wpływ na finał reklamacji?
Czym się różni się sytuacja klienta profesjonalnego ( B2B) od klienta prywatnego ( B2C)? - nowe uregulowania prawne
Czy można rozpatrzyć reklamacje w sposób odmienny niż żądanie klienta?- nowe uregulowania prawne
Jakie są koszty związane z reklamacją?- nowe uregulowania prawne (ułatwienia dla sprzedawcy)

6. Czego klient może żądać poza reklamacją?
Czy może żądać odszkodowania?
Czy może żądać reklamować wadliwe naprawy/inne usługi?

7. Obowiązki klienta prze reklamacji?- zmiana sytuacji sprzedawcy
Różnica sytuacji klienta prywatnego od profesjonalnego
Skutki niedopełnienia obowiązków przez klienta

8. Jakie są terminy po zmianach?
• Terminy zgłaszania reklamacji, terminy wygaśnięcia uprawnień kupującego
• Jak długo trwa odpowiedzialność sprzedawcy? - nowe uregulowania prawne
• Od czego zależy czas trwania odpowiedzialności sprzedawcy?

9. Jak przeprowadzić postępowanie reklamacyjne po nowelizacji przepisów?
Kto ma dostarczyć towar i na czyj koszt?
Czy klient musi mieć paragon lub fakturę?
Czy konieczne jest opakowanie?
Jak spisać prawidłowo zgłoszenie reklamacyjne, na co zwracać uwagę?- nowe uregulowania prawne
Jak odpowiadać na reklamacje- nowe uregulowanie prawne

10. Co należy zrobić po uznaniu reklamacji klienta?
Możliwość regresu- roszczeń zwrotnych do poprzedników w łańcuchu sprzedaży i dystrybucji?

11. Proponowanie klientowi gwarancji- nowe uregulowania prawne

Co daje gwarancja przedsiębiorcy?
Co przepisy o gwarancji regulują?
Czy można inaczej skonstruować gwarancję niż przepisy prawne przewidują?
Rękojmia a gwarancja- co jest w istocie korzystniejsze?

12. Różnica sytuacji sprzedawcy/producenta w handlu zagranicznym od handlu krajowego?

III. MODUŁ SZKOLENIA - REWULUCYJNE ZMIANY W PRZEPISACH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW HANDLUJĄCYCH PRZEZ INTERNET

1. Rola sprzedawcy na rynku sprzedaży- jakie to ma znaczenie dla odpowiedzialności wobec klienta? Jak poniższe okoliczności wpływają na żądania klientów? Jak różni się sytuacja sprzedawcy w poszczególnych przypadkach? Jak należy chronić interesy firmy?
Jakimi sposobami/ jakimi środkami można zawrzeć umowy z klientami?
Sprzedaż przez Internet, telefon itp.
Kto jest moim odbiorcą: konsument, firma jednoosobowa? Inny przedsiębiorca?

2. Nowe regulacje prawne: jakie jest ich źródło?
Jaki jest zakres zmian?
Jakie przepisy zostały uchylone, jakie przepisy są zmienione, gdzie znaleźć właściwą regulację?

3. Jakie są nowe obowiązki informacyjne spoczywające na przedsiębiorcy?
Co powinno znaleźć się na stronie internetowej?
Jakie są skutki prawne zamieszczania informacji na stronach internetowych przedsiębiorcy?
Czym jest strona internetowa: ofertą czy zaproszeniem do składania ofert?

4. Jak zgodnie z nowymi przepisami stworzyć regulamin sprzedaży internetowej?
Co powinien zawierać regulamin a jakie postanowienia niezgodne z prawem? - przykłady dobrych i złych praktyk w tym zakresie
Co trzeba, a co można zamieścić?

5. Czy istnieje konieczność potwierdzania zamówienia złożonego on-line i jakie są konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku?

6. Jak zmieni się procedura i skutki odstąpienia od umowy przez konsumenta?
Kiedy konsument (klient) może odstąpić od umowy zawartej przez Internet?
Terminy
Wymagana prawem forma odstąpienia od umowy
Kto ponosi koszty wysyłki rzeczy

7. Jakie są sposoby ograniczenia odpowiedzialności sprzedawcy w związku z zawarciem umowy na odległość?

8. Jakie inne obowiązki nakłada na przedsiębiorcę nowa regulacja?

9. Jakie są obowiązki kupującego w związku z nabyciem towaru na odległość?
Czy kupujący ma obowiązek sprawdzenia towaru przy odbiorze? - konsekwencje prawne

10. Jak uregulowane są obowiązki reklamacyjne w związku ze sprzedażą na odległość
Naprawa, ilość napraw, wymiana towaru, obniżenie ceny
Czy są jakieś różnice w stosunku do tradycyjnej ścieżki reklamacyjnej?

11. Jakie są konsekwencje zawarcia umowy na odległość z klientem z innego państwa?

12. Transport rzeczy
Odpowiedzialność za uszkodzenie towaru w transporcie
Braki ilościowe.

IV. MODUŁ SZKOLENIA -WARSZTATY
Warsztaty w rozwiązywaniu kazusów w oparciu oobecnie obowiązująceinowe regulacje prawne- zobrazowanie różnic, wsparcie uczestników szkolenia w opracowaniu wzorów użytecznych pism, stosowanych klauzul umownych

Czas trwania

Liczba godzin zajęć: 16

Prelegenci

Rafał Andrzejewski - prawnik, doświadczony wykładowca i trener. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych. Prowadził warsztaty dla wielu firm o różnych profilach, dotychczas przeszkolił ponad 600 osób. Związany z branżą szkoleniową od kilkunastu lat, autor wielu programów szkoleniowych oraz publikacji o tematyce prawnej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca na szkoleniach dla praktyków.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

AS-BUD

00-024 Warszawa

al. Jerozolimskie 44

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
-
1 100
Cena zawiera:
  • szkolenie, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch i przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!