Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/szkolenie-rozliczanie-funduszy-unijnych-36826-id360

Informacje o szkoleniu

 • SZKOLENIE: Rozliczanie Funduszy Unijnych


  ID szkolenia: 36826
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: UE, projekty unijne
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  EDOOR Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe
  Kościuszki 40
  00-499 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni - 30 h
 • Organizator szkolenia:

  RODOE Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Temat szkolenia: Rozliczanie projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Termin: od 27.02.2012 do 29.02.2012 - WARSZAWA
Cena szkolenia: 1211,38 + VAT Promocja!
PROMOCJE:
-Dodatkowa zniżka 10% za uregulowanie płatności na 14 dni przed terminem*
-Dodatkowa zniżka 5% za zgłoszenie jednorazowo przynajmniej 2 osób*
-Dodatkowa zniżka 5% dla studentów*
* - Zniżki można łączyć

Szkolenia unijne organizowane pod patronatem:
1.Centrum Rozwoju Gospodarczego
2.Stowarzyszenia Specjalistów ds. Funduszy Unijnych

Szkolenie skierowane jest do:

osoby prywatne, firmy, przedsiębiorcy

Program szkolenia:

Proponujemy profesjonalne warsztaty, prowadzone w unikalnej formie. Ciągła interakcja uczestników szkolenia z trenerem, w oparciu o udoskonalane z roku na rok, autorskie materiały szkoleniowe, a także niespotykane umiejętności dydaktyczne prowadzącego, zapewniają wyjątkową skuteczność w przekazywaniu wiedzy. Nasze starania o jakość szkoleń owocują dotychczas stuprocentowym zadowoleniem uczestników.

Gwarantujemy pracę w max 10-to osobowych grupach, zapewniając odbycie prawdziwych warsztatów - my nie wyświetlamy przysłowiowych slajdów. Program szkolenia obejmuje wszystkie etapy skutecznego rozliczania dotacji unijnych. Nasi patroni zobowiązują nas do ciągłego podnoszenia jakości szkoleń, dzięki czemu możemy się poszczycić jednymi z najlepiej ocenianych usług w kraju.


Celem szkolenia jest:

* Omówienie dokumentów niezbędnych przy realizacji projektu.
* Zapoznanie z regulacjami prawnymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków.
* Omówienie zasad związanych z wyborem najkorzystniejszej oferty.
* Przedstawienie zasad dokonywania zmian w budżecie projektu.Korzyści płynące z udziału w szkoleniu:

* Realizacja warsztatów z przygotowania wniosków o płatność.
* Przekazanie praktycznych wskazówek oraz wskazanie dobrych praktyk przy kwalifikacji wydatków.
* Zapoznanie z obiegiem i kontrolą dokumentów.
* Omówienie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu.
* Zaprezentowanie zasad rozliczeń projektów.
* Nabycie umiejętności promocji projektu - wybór właściwej formy promocji.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:
Wszelkie zapytania prosimy kierować droga mailową na adres: joanna.wojcik@edoor.edu.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: 29 74 157 08

ORGANIZATOR SZKOLENIA:
EDOOR CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWE
ul. Kościuszki 40, 07-200 Wyszków
e-mail:biuro@edoor.edu.pl
tel./ fax. 297415708
www.edoor.edu.pl

Szczegółowe informacje o szkoleniu na stronie Centrum EDOOR: www.edoor.edu.pl

Informacje o prelegentach:

Zajęcia prowadzi Edyta Masłowska – Parafian, absolwentka Politechniki Białostockiej w Białymstoku, następnie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada Certyfikat Prince2 Foundation, będący międzynarodowym poświadczeniem wiedzy merytorycznej w zakresie stosowania metody PRINCE2® w zarządzaniu projektami. Edyta Masłowska – Parafian zdobywała swoje doświadczenie zawodowe, początkowo poprzez pracę w Wydziale Monitorowania w Departamencie Koordynacji Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MGPiPS, MGiP), a następnie na stanowisku Starszego Specjalisty w Wydziale Kontroli i Monitorowania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Problematyką funduszy strukturalnych UE zajmuje się od 2003 roku. Pracowała w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego gdzie przez ponad 3 lata zajmowała się monitorowaniem jednych z największych projektów finansowanych z Funduszu Spójności w zakresie ochrony środowiska. Pracując w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zajmowała się kontrolą projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez Instytucje Pozarządowe jak również Urzędy. Przeprowadziła ponad 200 kontroli na miejscu realizacji projektów. Obecnie pełni funkcję Naczelnika Wydziału Selekcji i Monitorowania w Instytucji Pośredniczącej II stopnia, gdzie zajmuje się monitorowaniem i rozliczaniem projektów realizowanych w ramach PO KL.
Edyta Masłowska – Parafian prowadzi szkolenia z zakresu pozyskiwania środków z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przygotowywania, monitorowania, rozliczania, sprawozdawczości, ewaluacji, i wreszcie kontroli projektów Europejskiego Funduszu Społecznego. W swojej dotychczasowej karierze prowadziła szkolenia kierowane zarówno do osób bezrobotnych, przedsiębiorców i przedstawicieli przedsiębiorstw, jak również te przeznaczone dla pracowników Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia, Jednostek Samorządów Terytorialnych, Wojewódzkich Urzędów Pracy, Urzędów Marszałkowskich.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1490 z

Cena zawiera:

* materiały szkoleniowe, * imienny certyfikat ukończenia szkolenia, * 3 obiady, * przerwy kawowe - bez limitu!

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej: www.edoor.edu.pl oraz przesłanie go na adres: joanna.wojcik@edoor.edu.pl

Wydarzenie: SZKOLENIE: Rozliczanie Funduszy Unijnych